Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin » Aktualności

Aktualności (27)RSS Feed

Results 1 - 10 of 27

1. Z żalem informujemy, że 16 lutego, odszedł nasz kolega Maciej Cehak
Oddział Szczecin/Aktualności

Z żalem i smutkiem informujemy, że 16 lutego, po ciężkiej chorobie, odszedł nasz kolega, architekt i urbanista Maciej Cehak.

Zawsze z niezwykłym zaangażowaniem i pasją wykonywał zadania projektowe, planistyczne i administracyjne. Uczestniczył aktywnie w procesie stanowienia prawa, dotyczącego regulacji związanych z gospodarką przestrzenną. Niejednokrotnie reprezentował polskie służby planistyczne w kontaktach międzynarodowych. Jego zawodowa kariera obejmowała różnorodne obszary, poczynając od pracy dydaktycznej na Politechnice Szczecińskiej, poprzez kierownicze stanowiska w strukturach administracji publicznej ? w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w Departamencie Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina oraz w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie. Od 2012 r. pracował w Urzędzie Morskim w Szczecinie, na stanowisku Głównego specjalisty ds. planowania przestrzennego obszarów morskich, nadzorując niemal do ostatniej chwili, m.in. sporządzane po raz pierwszy plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek o niewyczerpanej wprost energii, pełen kreatywności i poświęcenia dla wszystkich podejmowanych spraw.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 22. lutego 2019 r.

? o godz. 12:30 - msza święta w kościele pw. Świętej Rodziny, przy ul. Królowej Korony Polskiej

? o godz. 14:00 - rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej, w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Thursday, 21 February 2019 | 379 hits
2. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA S II, SEM. 2
Oddział Szczecin/Aktualności

WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH - WYKONANYCH NA PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE MIASTAMI - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ZUT w Szczecinie.

KONKURS „Na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla dawnego portu wolnocłowego w porcie w Szczecinie”

Otwarcie wystawy 18 czerwiec 2015 / Szczecin ul. Bytomska 10 na terenie portu - Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w Szczecinie w historycznym budynku dawnej maszynowni portowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy na wystawę prac studentów kierunku Architektura i Urbanistyka studia magisterskie sem. 2 ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W DNIU 18 CZERWCA 2015 R.

Wednesday, 20 May 2015 | 2284 hits
3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału
Oddział Szczecin/Aktualności

Zarząd Oddziału informuje, że zgodnie z §48 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w siedzibie Hufca ZHP przy ul. Ogińskiego 15, p. 22 (I piętro).

Tuesday, 14 April 2015 | 2532 hits
4. International Student Workshop space & FORM
Oddział Szczecin/Aktualności

International Student Workshop

space & FORM

Spatial integration of Łarpia river – Police boulevards

June, 2 - 8, 2013

Place: architecture building WBiA, ZUT, Żołnierska 50 street, Szczecin

The town of Police is located at Łarpia and Odra rivers, but surprisingly there is no spatial connection with riverside. There are many polders between Łarpia and Odra, possible for investments only in very limited extent. Some kayak and boat piers located in Old Police are the only substitute of possibilities deriving from location of urban area at Goleniowska street and Mścięcino district. The workshop project is going to create and develop possibilities of spatial development of Łarpia riverside areas. There is also interesting area at Wojska Polskiego street available for revitalization and spatial transformation within the workshop.

Międzynarodowe warsztaty

przestrzeń i FORMa | space & FORM

Integracja Łarpi z miastem – bulwary polickie

2 - 8 czerwca 2013

Miejsce: budynek architektury WBiA, ZUT, ul. Żołnierska 50, Szczecin

Police położone nad Odrą i Łarpią, oprócz portu morskiego i barkowego, w zasadzie nie są w żaden sposób połączone z wodą. Pomiędzy Odrą a Łarpią zlokalizowane są poldery, które w niedużym stopniu mogą być zagospodarowane. Zlokalizowane w Starych Policach nad Łarpią pomosty dla kajaków i łódek są namiastką możliwości, jakie stwarza bezpośrednie położenie części zurbanizowanej miasta w okolicy ul. Goleniowskiej oraz osiedla Mścięcino. Opracowany projekt mógłby wskazać możliwości wykorzystania i zagospodarowania terenów położonych nad Łarpią. Równolegle do rzeki rozciąga się ulica Wojska Polskiego, która jest obecnie mało interesująca, w jakimś stopniu zdegradowana przestrzennie. Ze względu na jej położenie, powinna ona tętnić życiem.

Więcej o warsztatach  http://www.zupriz.zut.edu.pl/warsztaty_przestrzen-i-forma.htm

Friday, 7 June 2013 | 7032 hits
5. 100 rocznica urodzin prof. Leszka Teodozego Dąbrowskiego
Oddział Szczecin/Aktualności

12 grudnia 2012 r. przypada 100 rocznica urodzin prof. Leszka Teodozego Dąbrowskiego - architekta i urbanisty, głównego architekta Wrocławia w latach 1954–1960, dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, profesora Politechniki Szczecińskiej oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TUP dwóch kadencji.

Oddział SARP Szczecin serdecznie zaprasza uczniów i przyjaciół, na spotkanie dyskusyjne oraz wieczór wspomnień.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszę o kontakt:

Koordynacja: arch. Jerzy Nowak, tel. 501475131, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Saturday, 24 November 2012 | 6995 hits
6. Nagrodzone dyplomy 2011 - TUP oddz. Szczecin
Oddział Szczecin/Aktualności

Dnia 2 marca 2012 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego TUP w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr Krystyna Mieszkowska oraz mgr inż. arch. Ewa Pęska, dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2010-2011. Komisja przyznała:

 

Thursday, 3 May 2012 | 19121 hits | Read more
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu 2009-2012
Oddział Szczecin/Aktualności

 

W związku z kończącą się kadencją 2009-2012 Zarząd Oddziału TUP w Szczecinie przedstawia sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie Zarządu
sprawozdanie finansowe

 

Monday, 23 April 2012 | 8767 hits
8. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Informujemy, iż w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy ul Struga 6-8 w Szczecinie odbędą się 14 Targi Roślin i Architektury Krajobrazu "Ogród-Zielony Design".

Towarzystwo Urbanistów Polskich, którego szczególną troską jest wysoka jakość przestrzeni docenia rolę zieleni miejskiej w kształtowaniu krajobrazu i odpowiednich standardów życia w mieście. Oddział TUP w Szczecinie objął patronatem honorowym 14 Targi Roślin i Architektury Krajobrazu "Ogród-Zielony Design".

W pierwszym dniu Targów, 20 kwietnia 2012 r. odbędzie się konferencja pt. "Woda i zieleń w nowoczesnym mieście".

Więcej informacji o Targach i konferencji w załącznikach do pobrania.

Targi w Szczecinie, kwiaty, krzewy, konferencja, artykuł.

Sunday, 15 April 2012 | 8560 hits
9. Zgłoszenia do odznaczeń oddział TUP Szczecin
Oddział Szczecin/Aktualności

Zarząd Oddziału informuje, że zgodnie z Regulaminem Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich określającym zasady przyznawania odznak honorowych i nadawania godności członka honorowego TUP oraz wystąpień do władz centralnych z wnioskami o nadanie członkom TUP orderów i odznaczeń państwowych (uchwała 15/05/2011 ZG TUP) zostały zgłoszone do odznaczeń następujące kandydatury członków Oddziału:

 1. Wnioski Komisji Rewizyjnej o nadanie godności członka honorowego TUP kol. Helenie Freino i kol. Ewie Krasuskiej,
 2. Wnioski Komisji Rewizyjnej o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Maciejowi Jarzemskiemu i Srebrnej Odznaki Honorowej TUP kol. Elżbiecie Czekiel-Świtalskiej,
 3. Wniosek Zarządu Oddziału o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Ewie Pęskiej.

Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu, ewentualne sprzeciwy należy zgłaszać do Oddziału drogą mailową lub zwykłą pocztą na adres biura Oddziału.

Sunday, 15 April 2012 | 8540 hits
10. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału TUP w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Zgodnie z §48 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich (Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich z dnia 19 listopada 2005 r.), a także §2 ust. 3 i §3 ust. 2 uchwały nr 4/04/2011 Zarządu Głównego TUP z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie organizacji XVI Walnego Zjazdu Delegatów oraz przeprowadzenia wyborów do władz w oddziałach terenowych TUP Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 17:30 w siedzibie Hufca ZHP przy ul. Ogińskiego 15 (Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II) p. 22 (I piętro).

Program zebrania w załączeniu.

W imieniu Zarządu

Prezes Oddziału TUP

dr inż. arch. Helena Freino

Friday, 13 April 2012 | 8895 hits

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie