Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Warszawa » Aktualności

Aktualności (265)RSS Feed

Results 41 - 50 of 265

41. Lokalizacja wieżowca na Powiślu
Oddział Warszawa/Aktualności

Poniżej prezentujemy pismo OW TUP do Pana Piotra Sawickiego Z-ca Dyrektora BAiPP Urząd m.st. Warszawy:

Tuesday, 5 June 2018 | 1086 hits | Read more
42. nekrolog dr. inż. architekta Andrzeja Romiszewskiego
Oddział Warszawa/Aktualności

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP

dr. inż. architekta

Andrzeja Romiszewskiego

Wieloletniego Członka Towarzystwa Urbanistów Polskich,
absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, szanowanego architekta, urbanisty i planisty.

Serdeczne kondolencje
Rodzinie Zmarłego

składają
Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Tuesday, 5 June 2018 | 905 hits
43. Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Oddział Warszawa/Aktualności

Minister inwestycji i rozwoju powołał Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, przewodniczącym której został dr  arch.Tomasz Sławiński członek OW TUP.

Tuesday, 5 June 2018 | 1528 hits | Read more
44. zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego itd.
Oddział Warszawa/Aktualności

Minister inwestycji i rozwoju powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w którym znaleźli się członkowie OW TUP.

Tuesday, 5 June 2018 | 1176 hits | Read more
45. Otwarte spotkanie delegatów OW TUP - 5.06.2018 r
Oddział Warszawa/Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 czerwca 2018 r.  o godz. 16.30 w siedzibie TUP na ul. Lwowska 5/100 w Warszawie odbędzie się spotkanie delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Spotkanie ma charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Członków TUP!

Zarząd OW TUP

Tuesday, 22 May 2018 | 802 hits
46. III spotkanie sekcji planistycznej
Oddział Warszawa/Aktualności

W dniu 17.04.2018 odbyło się spotkanie Sekcji Planistycznej im. M. Prousta. Tematem spotkania było planowanie zintegrowane. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił kol. Marek Ziółkowski (SGH Warszawa). Zwrócił uwagę m.in. na: cele planowania na szczeblu lokalnym, brak dostatecznych podstaw prawnych dla planowania społeczno-gospodarczego oraz dla integracji tego planowania z planowaniem przestrzennym oraz na kluczową rolę planowania w racjonalizacji zmniejszania naturalnych dysproporcji między potrzebami społecznymi a ograniczonością zasobów w dyspozycji gminy. Zaprezentował także  autorską koncepcję systemowego ujęcia współzależności planowania społeczno ? gospodarczego z planowaniem przestrzennym.

W dyskusji udział wzięli kol. kol. : B. Kolipiński, I. Zachariasz, M. Havel, E.Klimkowska-Sul, B. Marczak-Wacławek, J. Dziedzic-Bukowska, M. Świetlik i in.

Thursday, 10 May 2018 | 727 hits
47. Warszawa rozpoczyna prace nad Studium
Oddział Warszawa/Aktualności

Konferencja rozpoczynająca prace nad nowym studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

m.st. Warszawy odbędzie się 9-10.05.2018, więcej

informacji na stronach miasta

STUDIUM

Friday, 27 April 2018 | 800 hits
48. Nowe Władze Oddziału Warszawskiego TUP - KOMUNIKAT
Oddział Warszawa/Aktualności

W dniu dzisiejszym na walnym spotkaniu Oddziału TUP w Warszawie wybrano

 

  • Prezesa, którym został: Marcin Świetlik
  • Zarząd w składzie: Joanna Dziedzic-Bukowska, Bartłomiej Kolipiński, Anna Kosik-Kłopotowska, Paulina Sikorska, Jacek Skorupski oraz Judyta Wesołowska.
  • Komisje Rewizyjną w składzie: Krystyna Kudowska-Goc, Janusz Radziejowski, Jan Maciej Chmielewski, Ewa Klimkowska-Sul, Anna Markert
Tuesday, 24 April 2018 | 1037 hits | Read more
49. Walne Zebranie TUP OW - 24.04.2018 r. -porządek obrad
Oddział Warszawa/Aktualności

Przedstawiamy porządek obrad planowanego na 24 kwietnia (wtorek) br. Walnego Zebrania TUP OW - 24.04.2018 r.

Monday, 9 April 2018 | 994 hits | Read more
50. Trzecie spotkanie Sekcji Planistycznej OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zapraszam wszystkich na kolejne spotkanie Sekcji Planistycznej im. M. Prousta Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17.04.2018 o godz. 16.45 w siedzibie TUP-u na ul. Lwowskiej 5/100

Podczas naszego spotkania wprowadzenie wygłosi dr Marek Ziółkowski (SGH) - autor wielu strategii rozwoju lokalnego. Tytuł referatu: PLANOWANIE ROZWOJU GMINY - PODEJŚCIE SYSTEMOWE.

Sunday, 8 April 2018 | 751 hits


Page 5 of 27


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie