Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Warszawa » Aktualności

Aktualności (267)RSS Feed

Results 51 - 60 of 267

51. Walne Zebranie TUP OW - 24.04.2018 r. -porządek obrad
Oddział Warszawa/Aktualności

Przedstawiamy porządek obrad planowanego na 24 kwietnia (wtorek) br. Walnego Zebrania TUP OW - 24.04.2018 r.

Monday, 9 April 2018 | 1155 hits | Read more
52. Trzecie spotkanie Sekcji Planistycznej OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zapraszam wszystkich na kolejne spotkanie Sekcji Planistycznej im. M. Prousta Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17.04.2018 o godz. 16.45 w siedzibie TUP-u na ul. Lwowskiej 5/100

Podczas naszego spotkania wprowadzenie wygłosi dr Marek Ziółkowski (SGH) - autor wielu strategii rozwoju lokalnego. Tytuł referatu: PLANOWANIE ROZWOJU GMINY - PODEJŚCIE SYSTEMOWE.

Sunday, 8 April 2018 | 866 hits
53. życzenia
Oddział Warszawa/Aktualności

Zdrowych i rodzinnych Świąt


Wielkanocnych


życzy


Zarząd Oddziału TUP w Warszawie

Saturday, 31 March 2018 | 927 hits
54. Walne Zebranie TUP OW - 24.04.2018 r.
Oddział Warszawa/Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5/100, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Oddziału.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie emaila na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jednocześnie informujemy, że materiały zawierające program zebrania oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w latach 2015-2018 zostaną przesłane na adresy emailowe Członków OW TUP.

 

Zarząd Oddziału

Thursday, 29 March 2018 | 913 hits
55. 2-gie spotkanie Sekcji Planistycznej-podsumowanie
Oddział Warszawa/Aktualności

W dniu 19.03.2018 w siedzibie OW TUP odbyło się drugie spotkanie Sekcji Planistycznej. Nasze rozważania na temat planowania rozpoczął bardzo ciekawy wykład Pani dr Małgorzaty B. Havel pt. "Geneza i przykłady wielodyscyplinarności, koordynacji  i mediacji w planowaniu" (w Europie). Wykład zainicjował dyskusję na temat urbanistyki i planowania przestrzennego w Polsce i Europie oraz jej miejsca jako dyscypliny naukowej - obecnie i w najbliższej przyszłości.

Dyskutowaliśmy również o zmianach w planowaniu i zastanawialiśmy się nad  konsekwencjami, jakie mogą pojawić się w wyniku wprowadzenia  w życie, konsultowanej przez Rząd, "ustawy (projektu) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących".

Następne nasze spotkanie zostało wyznaczone na 16.04.2018. - będziemy na nim zajmować się planowaniem zintegrowanym.

Wednesday, 21 March 2018 | 922 hits
56. Pierwsze spotkanie Sekcji Planistycznej TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

W dniu 19.02.2018 roku o godz. 16.30 odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Planistycznej Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na spotkaniu, po omówieniu projektu regulaminu działania sekcji został on przyjęty przez przybyłych na spotkanie członków (15 osób).

Zgodnie z regulaminem zostało również wybrane Prezydium sekcji w osobach:

p.Marcin Świetlik - Przewodniczący Sekcji,

p. Anna Kosik-Kłopotowska- Sekretarz Sekcji.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Wspólnie ustalono, iż spotkania sekcji odbywać się będą raz w miesiącu - w trzeci poniedziałek każdego miesiąca, o godzinie 16.45 w siedzibie TUP-u.

Następne spotkanie odbędzie się 19.03.2018 o godz. 16.45. Spotkanie rozpocznie się od wykładu/prelekcji p. Małgorzaty Havel. Temat spotkania zostanie określony w późniejszym terminie- o czym,  po uzyskaniu niezbędnych informacji na ten temat, niezwłocznie Państwa poinformuję.

Sunday, 11 March 2018 | 970 hits
57. List otwarty
Oddział Warszawa/Aktualności

List otwarty Towarzystwa Urbanistów Polskich

w sprawie lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego

- w odpowiedzi profesorowi Konradowi Kuczy-Kuczyńskiemu.

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Z upoważnienia Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich chcielibyśmy podziękować za skierowane do środowiska architektów i urbanistów wystąpienie dotyczące lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie. Przede wszystkim pragniemy wyrazić pełne zrozumienie dla dezaprobaty Pana Profesora wobec powszechnie nieakceptowanych sposobów działania w tej sprawie.

Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich jesteśmy szczególnie zaniepokojeni stosowaniem metody "faktów dokonanych" w odniesieniu do jednej z najważniejszych w Warszawie przestrzeni publicznych, a zarazem tak symbolicznego dla historii i kultury narodowej miejsca. Dla takich działań nie może być żadnym usprawiedliwieniem okoliczność, że przez wiele lat, mimo tak licznych, wymienionych przez Pana Profesora konkursów i opracowań, miejsce to nie doczekało się planu zagospodarowania przestrzennego, ani żadnej społecznie i profesjonalnie akceptowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. To trudne do zrozumienia zaniechanie (nb. dotyczące w Warszawie nie tylko pl. J. Piłsudskiego) powinno dać asumpt do pilnej zmiany tego stanu rzeczy, a nie do wykorzystywania dla doraźnych poczynań. Taka sytuacja prowokuje bowiem opinie, wygłaszane z dezynwolturą niegodną kontekstu całej sprawy, że temu miejscu "już i tak nic nie może zaszkodzić".

Wednesday, 7 March 2018 | 2501 hits | Read more
58. Wystawa i Konferencja poświęcona wkładowi geografów w rozwój Polski
Oddział Warszawa/Aktualności

ZAPROSZENIE

na Wystawę i Konferencję, poświęconą wkładowi geografów w rozwój Polski w ostatnim stuleciu, w tym współczesne badania naukowe i eksperckie kraju.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu o godzinie 11.00.

Tego dnia zaplanowana jest okolicznościowa Konferencja pt. "Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj - dziś - jutro" oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. "Geografia polska - tradycja i współczesność"

(która jest czynna do zwiedzania w Holu Sejmu RP już od 16 marca).

Tuesday, 6 March 2018 | 1344 hits | Read more
59. Pożegnanie śp. kol. Zofii Bukowskiej-Mankiewicz.
Oddział Warszawa/Aktualności

15 lutego na warszawskich Starych Powązkach pożegnaliśmy zmarłą w wieku 104 lat śp. Zofię Hannę Bukowską-Mankiewicz.

Do Towarzystwa Urbanistów Polskich została przyjęta w 1962 r. Zawodowo związana była z Instytutem Urbanistyki i Architektury, przekształconym w Instytut Kształtowania Środowiska. Należała do wielce zasłużonego dla rozwoju prawnych podstaw planowania przestrzennego zespołu badawczego, kierowanego przez doc. Irenę Biegańską. Była autorką i współautorką licznych opracowań i artykułów, m.in. wydanego w latach 70. dwutomowego dzieła stanowiącego usystematyzowany zbiór przepisów dotyczących planowania przestrzennego. W latach 1979-1983 należała do grona współautorów opracowanego przez Zespół TUP d/s nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym społecznego projektu tej ustawy, który ukończono i zaprezentowano jeszcze w stanie wojennym. W latach 80. zajmowała się m.in. rolą planu zagospodarowania przestrzennego w procesie lokalizacji inwestycji, prowadziła także prekursorskie badania polegające na analizie porównawczej orzecznictwa NSA w tym zakresie.

Ci, którym było dane znać śp. koleżankę Bukowską-Mankiewicz, dla przyjaciół Hanię, zapamiętali Ją jako osobę o dużej wiedzy prawniczej i wysokiej - przedwojennej - kulturze osobistej, a jednocześnie o wielkim uroku i cieple.

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd Oddziału TUP w Warszawie

Friday, 16 February 2018 | 991 hits
60. Pierwsze spotkanie Sekcji Planistycznej OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Koleżanki i Kolegów na pierwsze organizacyjne spotkanie Sekcji Planistycznej OW TUP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego br. (poniedziałek) o godz.16.30 w siedzibie OW TUP przy ul. Lwowskiej 5/100 w Warszawie.
Poniżej prezentujemy projekt regulaminu Sekcji Planistycznej.

Projekt regulaminu

Thursday, 8 February 2018 | 935 hits


Page 6 of 27


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie