Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Kongres Urbanistyki » Lublin 2012 Gospodarz

Lublin 2012 Gospodarz (2)RSS Feed

Results 1 - 2 of 2

1. Przestrzenie publiczne miasta Lublin
Kongres Urbanistyki/Lublin 2012 Gospodarz

W 2012 roku miasto Lublin będzie gospodarzem IV Kongresu Urbanistyki Polskiej. Przedmiotem Kongresu, kontynuującego tematykę poprzednich spotkań, będzie miasto, jego stan, stan jego przestrzeni. Na stan jakości życia wpływa jakość przestrzeni publicznych, jakość tych przestrzeni ma istotny wpływ na wizerunek, tożsamość miasta.
Lublin posiada unikatowy układ głównych przestrzeni publicznych, które stanowią oś krystalizacyjną struktury przestrzennej miasta. Ciąg ulic Grodzka – Rynek – Bramowa – Krakowskie Przedmieście – Aleje Racławickie wraz z nanizanymi na osie tych ulic placami ukształtował się w wyniku procesów miastotwórczych na przestrzeni od X do XX wieku. Układ tych przestrzeni wraz z otaczającą je zabudową jest układem przestrzennym, który zachował wszystkie zasadnicze elementy struktury urbanistycznej będące wynikiem wielowiekowego rozwoju. Stanowi zespół o wybitnym w skali kraju charakterze ze względu na zachowanie autentycznej zabudowy, form przestrzennych, powiązań widokowych i funkcjonalnych. Od początku lat 90-tych XX wieku trwają prace rewitalizacyjne przestrzeni publicznych, które powinny stanowić wizytówkę miasta, odznaczać się wysoką jakością zagospodarowania i urządzenia.

Główne przestrzenie publiczne

Układ głównych przestrzeni publicznych miasta Lublin (kolorem żółtym oznaczono ciągi piesze. Liczby określają place licząc od strony zachodniej). Opracowanie Wydział Planowania UM Lublin.

Thursday, 16 December 2010 | 10037 hits | Read more
2. Finał konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
Kongres Urbanistyki/Lublin 2012 Gospodarz

13 października Lublin razem z Gdańskiem, Katowicami, Wrocławiem i Warszawą znalazł się w finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Strona z informacjami dotyczącymi projektu oraz życia kulturalnego w Lublinie znajduje się tutaj.

Wednesday, 15 December 2010 | 2025 hitsPowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie