Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 1 - 10 of 1421

1. Planowanie autorytarne? - felieton kol. B. Kolipińskiego
Oddział Warszawa/Aktualności

Zawsze mnie dziwią i śmieszą „odkrywcze” stwierdzenia, nierzadko podparte naukowym wywodem, że białe jest białe. Ostatnio w renomowanym kwartalniku wyczytałem, że w PRL-u, państwie, było nie było, autorytarnym, prawo planowania przestrzennego było.... autorytarne. A jakie miało być? Demokratyczne?

Ale czym był ów autorytaryzm? Otóż według inkryminowanego autora polegał on na nadrzędności interesu społecznego nad interesem jednostkowym, a „środkami normatywnymi” jego realizacji była „zasada planowej zabudowy oraz powiązanie planów zagospodarowania z planami społeczno-gospodarczymi”. Trzeba powiedzieć, że to dość ryzykowne tezy, bo wynikałoby z nich, że podejmowane od lat próby zreformowania planowania przestrzennego w naszym kraju, łącznie z będącymi obecnie w obiegu projektami ustaw, zmierzają prostą drogą do przywrócenia autorytaryzmu. No cóż, takie pułapki rozumowania są rezultatem powszechnej w środowisku prawników (i nie tylko prawników) pokusy interpretowania wszelkich przejawów rzeczywistości na gruncie i w optyce prawodawstwa.

Sunday, 2 October 2022 | 53 hits | Read more
2. Konkurs na nazwy dla Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego zachęca do udziału w konkursie „Nazwy dla Warszawy”, którego celem jest wyłonienie propozycji nazwy dla m.in. kładki pieszo-rowerowej rowerowej łączącej Bulwary Wiślane z prawym brzegiem stolicy. Pomysły można zgłaszać do 15 października.

Każdy zainteresowany może nadesłać drogą elektroniczną propozycję jednej nazwy dla jeszcze nienazwanego konkretnego miejsca w stolicy oraz jednej nazwy dla kładki pieszo-rowerowej łączącej Bulwary Wiślane z prawobrzeżną Warszawą. Propozycje można przesyłać na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

W myśl założeń konkursu zgłaszane nazwy nie mogą upamiętniać osób, zdarzeń ani organizacji. W ramach każdej z dwóch kategorii wyłoniona zostanie jedna zwycięska propozycja oraz trzy wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia nie mają charakteru finansowego.

Więcej na stronach Urzędu m.st. Warszawy

Tuesday, 20 September 2022 | 26 hits
3. Konsultacje "Programu poprawy jakości ważnych przestrzeni publicznych" Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Urząd M. St. Warszawy prowadzi konsultacje społeczne projektu programu "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych".

"Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 3.1 Strategii Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Zachęcamy Członków Oddziału do zapoznania się z projektem tego programu oraz aktywnego udziału w tych ważnych konsultacjach.

Więcej informacji na ten temat na stronach m.st. Warszawy

Tuesday, 20 September 2022 | 59 hits
4. 12. PLGBC Green Building Summit (6-7.10.2022, Warszawa)
Zarząd Główny/Aktualności

Jako Patron Honorowy w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego - Polish Green Building Council (PLGBC) zapraszamy na 12. PLGBC Green Building Summit, które odbędzie się 6-7.10.2022 r. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie: https://summit.plgbc.org.pl/

Tuesday, 20 September 2022 | 101 hits | Read more
5. Wycieczka programowa do Kowna.
Oddział Białystok/Aktualności

W dniach 27-28 sierpnia 2022 r. grupa członków Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Białymstoku, wzięła udział w wycieczce programowej do Kowna. Kolumna czterech samochodów w sobotnie południe dotarła do centrum miasta. Zgodnie z przyjętym programem, zwiedzanie rozpoczęto od odwiedzenia budynku Banku Narodowego Litwy z eksponowaną tam w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Kaunas2022 instalacją autorstwa Yoko Ono, po drodze podziwiając kościół p.w. Św. Gertrudy. Spacer przez śródmieście pozwolił zapoznać się z rozwiązaniami urbanistycznymi dość nasyconej tkanki miejskiej, a także dziełami architektury modernistycznej międzywojennej stolicy Litwy. Podążając głównym deptakiem miasta, grupa odwiedziła Katedrę, rynek staromiejski oraz kościół p.w. Wniebowzięcia NMP nad brzegiem Niemna – najstarszą murowaną świątynię z początku XVI w. Na drugim brzegu rzeki poznaliśmy uroki punktu widokowego z ekspozycją na śródmieście. Wieczorna wędrówka zakończyła się w parku przy pozostałościach średniowiecznego zamku oraz na cyplu u brzegu rzeki Wilii wpadającej do Niemna.

Następnego dnia grupa odwiedziła Muzeum Narodowe im. Ciurlionisa, gdzie podziwiała m.in. buławę Króla Jana III Sobieskiego spod Wiednia. W dalszej kolejności odwiedziliśmy dzielnicę Zielona Góra z modernistycznym kościołem Zmartwychwstania Pańskiego. Ostatni etap pobytu, to przejazd przez dzielnicę Szańce i dalej przez zaporę na Niemnie do barokowego klasztoru w Pożajściu. Wyjazd zakończył się podsumowaniem przy kawie przy autostradzie w stronę granicy polskiej.

Podczas wyjazdu aura zdecydowanie dopisała, a uczestnicy podkreślali duże wrażenie, jakie zrobiło miasto, jego nietuzinkowe położenie, urbanistyka oraz zabytki.

B. Czarnecki

Friday, 16 September 2022 | 130 hits | Read more
6. Konferencja „Miasta przyszłości” – poznaj najnowsze trendy i rozwiązania
Zarząd Główny/Aktualności

W dniach 13-15 września 2022 r. odbędzie się 5. edycja konferencji ,,Miasta przyszłości” organizowana przez Fundację Miasta Przyszłości i Sweco Polska. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań pozwalających na tworzenie i rozwój miast przyszłości.

Saturday, 10 September 2022 | 173 hits | Read more
7. ArchFilmFest
Zarząd Główny/Aktualności

ArchFilmFest powraca do kalendarza wydarzeń architektonicznych. Pierwszy przystanek: Warszawa


Po przerwie spowodowanej pandemią oraz rozbudową oferty cyfrowej Grupy Sztuka Architektury, do kalendarza polskich wydarzeń architektonicznych 2022 roku powraca ArchFilmFest – Festiwal Filmów o Architekturze. Nawiązując do swojej wieloletniej już tradycji ArchFilmFest jest wędrującym wydarzeniem filmowym skierowanym do architektów, studentów oraz wszystkich miłośników architektury w naszym kraju. Na jesieni 2022 roku impreza odwiedzi z dwudniowymi pokazami filmów oraz dyskusjami 4 miasta: Warszawę, Poznań, Kraków i Wrocław.

Saturday, 10 September 2022 | 142 hits | Read more
8. KONFERENCJA NT. PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Zarząd Główny/Aktualności

Sekcji Prawa Nieruchomości ORA w Warszawie organizuje 13 września br. konferencję nt. projektu ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowanym w MRiT., w której udział wezmę przedstawiciele TUP.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej
w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie.
Obowiązuje rejestracja na konferencję. Poniżej znajdują się link do rejestracji i program konferencji.

Termin: 13 września 2022 roku, godzina 9.30

Miejsce: siedziba ORA w Warszawie

Adresaci: w szczególności adwokaci, radcowie prawni, pracownicy administracji rządowej i gmin, architekci i urbaniści, inwestorzy budowlani.

Link do rejestracji: https://bit.ly/3CwpOxu

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencja-sekcji-prawa-nieruchomosci-ora-w-warszawie-nt-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-opracowanym-w-mrit/

Saturday, 10 September 2022 | 143 hits
9. Ogólnopolski konkurs na dyplomy magisterskie
Zarząd Główny/Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

 

KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP

za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

obronione w 2021 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP (w załączeniu) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2022 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Prace w wersji analogowej będą przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2022.

Karta zgłoszenia [doc][pdf]| Oświadczenie uczelni [doc][pdf]| Zasady organizacyjne (wyciąg z regulaminu Konkursu)

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma: 

Thursday, 14 July 2022 | 2735 hits
10. Konferencja - Akademia Dostępności
Zarząd Główny/Aktualności

Thursday, 30 June 2022 | 571 hits | Read more

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 143


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie