Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 1 - 10 of 1298

1. Składki Członkowskie - Przypomnienie
Oddział Warszawa/Aktualności

Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o opłacaniu składek członkowskich, co jest statutowym obowiązkiem członków Towarzystwa Urbanistów Polskich. Składki można wpłacać w systemie comiesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Zaległości powyżej 2-3 lat mogą spowodować skreślenie z listy członków TUP
Poniżej  wyciąg z uchwały finansowej Walnego Zjazdu Delegatów  TUP z 2018 roku dotyczący wysokości składek i zasad ich naliczania.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wysokości składek członkowskich i zasady ich naliczania:
1. Podstawowa wysokość składki wynosi 20 złotych miesięcznie tj 240 zł rocznie.
(Do tej pory była to kwota 15 zł miesięcznie.)
2. Składki w wysokości 50 % kwoty podstawowej (10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie) płacą członkowie w wieku poniżej 30 lat oraz powyżej 65 lat.
3 Członkom, którzy wpłacą składki za cały rok z góry do końca stycznia danego roku przysługuje rabat w wysokości 15%. W takim przypadku wielkości te ulegają zmniejszeniu do ? odpowiednio ? 102 zł lub 204 zł.
4. Członkowie honorowi oraz członkowie, którzy ukończyli 75 rok życia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Numer rachunku bankowego Oddziału TUP w Warszawie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
78 1750 0012 0000 0000 4115 3277


Kasa biura TUP na ul. Lwowskiej 5 lok. 100 czynna od poniedziałku do środy w godzinach 9.30 ? 14.00 , czwartek ? piątek 9.30 ? 12.30 (obecnie z racji pandemii COVID-19 i pracy zdalnej proszę się umawiać telefonicznie)

Monday, 1 March 2021 | 4 hits
2. Zaproszenie na wystawę Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego
Oddział Warszawa/Aktualności

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury zaprasza na wystawę "Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego".

Monday, 1 March 2021 | 2 hits | Read more
3. Cykl spotkań związanych z nowym studium Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Otrzymaliśmy informacje od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, iż rusza cykl spotkań, podczas których przedstawione zostaną informacje na temat Warszawy, zebraną podczas prac na nowym studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Studium to konstytucja przestrzenna miasta. W jej tworzenie są zaangażowani mieszkańcy, którzy złożyli niemalże 25 000 wniosków. Po tym etapie BAiPP prowadziło prace analityczne, aby teraz przedstawić ich wyniki.

Saturday, 27 February 2021 | 87 hits | Read more
4. 7. edycjia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Właśnie ruszył nabór zgłoszeń do 7. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, której Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich jest merytorycznym partnerem.

Możecie Państwo zgłosić swoich kandydatów w sześciu kategoriach:

 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki komercyjne
 • budynki mieszkaniowe
 • przestrzenie publiczne
 • przykłady nowego życia budynków (po modernizacji, rewitalizacji, przebudowie)
 • wydarzenia architektoniczne


Na Państwa propozycje czekamy dwa tygodnie do 8 marca 2021.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna-zgloszenia

Więcej informacji o konkursie: nagroda-architektoniczna.pl lub https://fb.watch/3V4AfycoJg/

Friday, 26 February 2021 | 12 hits
5. Pre-konsultacje (Felieton kol. B. Kolipińskiego)
Oddział Warszawa/Aktualności

W minionym tygodniu miało miejsce godne odnotowania wydarzenie.  Z inicjatywy Ministerstwa odbyła się trzydniowa dyskusja, oczywiście on-line,  w ramach  pre-konsultacji materiałów do reformy planowania przestrzennego  (w zakresie    planu ogólnego i standardów urbanistycznych). O  ile można mieć zastrzeżenia  do przedstawionych materiałów, głównie  z powodu braku systemowego kontekstu proponowanych rozwiązań, o tyle dyskusja była  prowadzona  wzorowo: każdy mógł zabrać głos, i to wielokrotnie, nie był ponaglany, a co więcej -  mógł liczyć na to, że prowadzący spotkanie ustosunkuje  się do jego wypowiedzi. Było więc zdalnie i kulturalnie.

Friday, 26 February 2021 | 120 hits | Read more
6. Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2020 w woj. łódzkim
Oddział Łódź/Aktualności

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w roku bieżącym Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje XVII edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2020.
Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich).
Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie.
Apelujemy jednocześnie do władz powiatowych o przekazanie treści niniejszego listu do wszystkich gmin leżących w granicach obszaru właściwego powiatu.
Zgłoszenie należy przesłać do 31 marca 2021 r. mailowo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pocztą na adres: TUP O/Łódź, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Regulamin konkursu

Z poważaniem
Prezes
Łódzkiego Oddziału TUP
/-/ Dr inż. arch. Maria Dankowska

Tuesday, 16 February 2021 | 33 hits
7. X EDYCJA KONKURSU "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI
Oddział Poznań/Konkursy

X edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 18 grudnia 2020 r. Wpłynęły 23 zgłoszenia, które poddano ocenie.

Saturday, 13 February 2021 | 59 hits | Read more
8. "Smart solutions for living better - the Irish perspective"
Oddział Warszawa/Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Polityki Społecznej Warszawskiego Oddziału TUP, które odbędzie się we wtorek 16 lutego o godz. 16.30.

Tematem spotkania będą nowoczesne rozwiązania i technologie, które mogą nam pomóc w poprawieniu naszego komfortu zamieszkania. W spotkaniu wezmą udział zaproszeni eksperci z Technological University of Dublin: dr Damon Berry i dr John Mcgrory, a poprowadzi je dr Agnieszka Cieśla. Spotkanie odbędzie się w j.angielskim.

Link do spotkania:

Topic: TUP Sekcja Polityki Społecznej

Time: Feb 16, 2021 04:30 PM Warsaw

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93749655125?pwd=T0dKMTExSWFhUGg2Z1VTVHY5QkIxdz09

 

Meeting ID: 937 4965 5125

Passcode: 456223

Friday, 12 February 2021 | 65 hits
9. Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? Wyłożenie zmian studium do publicznego wglądu.
Oddział Warszawa/Aktualności

W najbliższą środę tj. 10.02.2021 r. odbędzie się dyskusja publiczna nt. projektu zmian obecnego Studium uikzp m. st. Warszawy polegająca na określeniu w nim terenów zabudowy śródmiejskiej.Szczegóły spotkania na stronie: Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? Wyłożenie zmian studium do publicznego wglądu. | Architektura i planowanie przestrzenne

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Jednocześnie prezentujemy wnioski do Studium złożone przez kol. Grzegorza Buczka.

Sunday, 7 February 2021 | 98 hits
10. UrbCulturalPlanning
Oddział Gdańsk/Artykuły

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z lokalnymi partnerami projektu UrbCulturalPlanning: Samorządem Województwa Pomorskiego, Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku zapraszają na warsztaty pomorskie poświęcone konsultacjom Przewodnika po planowaniu kulturowym ? dokumentu strategicznego umożliwiającego władzom lokalnym i innym lokalnym partnerom zastosowanie planowania kulturalnego w praktyce. Dokument ten to swoisty zestaw inspiracji do tworzenia efektywnej i zrównoważonej polityki rozwoju przestrzennego w oparciu o innowacje społeczne.

Przewodnik ma pomóc samorządom osiągnąć następujące cele:

1/ stworzenie polityki, która skupi się na realizacji potrzeb i aspiracji społeczności,

2/ transformacja przestrzeni miejskiej poprzez dialog, debatę i partycypację,

3/ zaplanowanie działań związanych z kulturą, umożliwiających tę zmianę,

4/ aktywizacja lokalnych społeczności,

5/ wdrożenie praktycznych kroków i narzędzi do powadzenia polityki planowania kulturowego, umożliwiającej realizację powyższych.

Do chwili obecnej we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu UrbCulturalPlanning wypracowaliśmy dokument kierunkowy w języku angielskim dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Ten dokument od początku powstawał w sposób partycypacyjny. Obecnie po przetłumaczeniu go na język polski, rozpoczynamy jego dostosowanie do naszych regionalnych uwarunkowań.

A ponieważ Państwa uwagi i opinie są dla nas bardzo cenne, serdecznie zapraszamy partnerów z Województwa Pomorskiego, działających w sektorze rozwoju przestrzennego, społecznym i kultury, na warsztaty pomorskie, organizowane wspólnie przez lokalnych partnerów projektu: Samorząd Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Warsztaty odbędą się 12 lutego o godz. 10.00 na platformie Zoom. Link zostanie przesłany Państwu po zarejestrowaniu się na warsztaty.

Bardzo prosimy o rejestrację do 10 lutego.

Pod koniec tygodnia na stronie www.nck.org.pl zostanie umieszczona polska wersja Przewodnika po Planowaniu Kulturowym, która będzie bazą do naszej dalszej pracy. Tekst ten zostanie do Państwa również wysłany drogą mailową.

 

UrbCulturalPlanning to projekt unijny skoncentrowany na miastach regionu Morza Bałtyckiego i finansowany z programu Interreg BSR (Region Morza Bałtyckiego). Ma on na celu rozwój i ożywienie kulturalne dzielnic zlokalizowanych poza ścisłym centrum życia miejskiego. Dla twórców i instytucji biorących udział w przedsięwzięciu najważniejsze są: integracja społeczności lokalnych, wzmocnienie mieszkańców i ich aktywizacja w życiu społecznym, a także poprawienie komunikacji pomiędzy mieszkańcami a samorządami.

W projekcie bierze udział łącznie 14 partnerów ? organizacji kulturalnych i społecznych. W Województwie Pomorskim jest to Samorząd Województwa Pomorskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Instytut Kultury Miejskiej. Oprócz tego do działania włączyło się 36 organizacji pożytku publicznego z 8 krajów. Działania dotyczą następujących miast: Ryga (Łotwa), Pori (Finlandia), Narskov (Dania), Wisaginia i Wilno (Litwa), Nyk?bing Falster (Dania), Kilonia (Niemcy) oraz Gdańsk. W każdym z nich wybrano gminy lub dzielnice szczególnie potrzebujące ożywienia kulturalnego, w Gdańsku to Nowy Port i Stare Przedmieście. Akceptacja zasad zawartych w Przewodniku umożliwi wprowadzenie ich w kolejnych miejscowościach/dzielnicach.

Link do strony projektu UrbCulturalPlanning: https://urbcultural.eu/

Friday, 5 February 2021 | 199 hits

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 130


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2021 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie