Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych....w Warszawie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) wejdzie w życie art. 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w treści: "Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane."

Wprowadzone zmiany będą stanowiły prawo miejscowe, a ustawa pozwala nałożyć kary pieniężne na podmioty, które nie zastosowały się do przepisów uchwalonych przez gminy.

W związku z powyższym Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zwrócił się do TUP OW z prośbą o złożenie propozycji w zakresie zasad i warunków.., które powinna przyjąć Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

Wszystkich członków TUP OW, którzy chcą przekazać swoje propozycje do wykorzystania w stanowisku sformułowanym przez Zarząd OW TUP prosimy nadsyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 9 września br.

 

pismo z Urzędu m.st. Warszawy

 


Page 14 of 30

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie