Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs ideowy - dawny kamieniołom w Kazimierzu Dolnym

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza Konkurs na opracowanie programu użytkowego oraz ogólnej koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.

Organizator

Gmina Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny tel.: 81 88 10 212 fax: 81 88 10 213

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu - 15 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) - 24 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu - 27 kwietnia 2015 r.

 

Ostateczny termin zgłoszeń wraz ze wstępnym opracowaniem studialnym w pierwszym etapie Konkursu - 12 maja 2015 r. do godziny 15:30 w biurze Konkursu.

Obrady Sądu konkursowego w pierwszym etapie Konkursu - 14-16 maja 2015 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu (listy uczestników Konkursu zakwalifikowanych do drugiego etapu) - 18 maja 2015 r.

Ostateczny termin nadsyłania prac w drugim etapie Konkursu – 17 lipca 2015 r.

Obrady Sądu konkursowego w drugim etapie Konkursu - 20-24 lipca 2015 r.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu - 25 lipca 2015 r.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i dyskusja otwarta z udziałem Sądu Konkursowego - 25 lipca 2015 r.

Uwaga – wskazane terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników Konkursu poprzez stronę internetową.

Nagrody

I Nagroda – 55.000,00 zł

Wyróżnienie – 5.000,00 zł

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl oraz www.kazimierz-dolny.pl, od momentu ogłoszenia 15 kwietnia 2015 roku do upływu terminu składania prac konkursowych 17 lipca 2015 r.

Kontakt

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Sądu konkursowego: dr Wojciech Wnuk. W przypadku pytań do Organizatora Konkursu, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do porozumiewania się z Sekretarzem Sądu konkursowego w formie elektronicznej na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Wyklucza się zadawanie pytań dotyczących Konkursu drogą telefoniczną.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie