Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty - spotkanie 10.04.2017r

Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty - spotkanie 10.04.2017r

Email Drukuj PDF

Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty nieuchronnie doprowadzi do pytań o rolę stowarzyszeń zawodowych w tej sferze, w tym rolę TUP. Na ubiegłorocznej Konferencji Programowej TUP przedstawiono propozycję "Planu rozwoju kompetencji zawodowych TUP". Jest to szeroko i wielowątkowo zakrojony projekt skoordynowanych aktywności, które mogą oddziaływać na profil naszego Towarzystwa. Chodzi o jego ujednolicanie organizacyjne dla skoordynowania działalności statutowej w wybranych sferach, oraz wpływające w pewnym stopniu na sam "paradygmat" zawodu "urbanisty", lub też działalności czy postawy społecznej o tej nazwie. Realizacja tego Planu może wpłynąć na wzmocnienie roli TUP jako stowarzyszenia społeczno-zawodowego, może być podstawą rozwoju "Korpusu Rzeczoznawców TUP" i oferty usługowej Towarzystwa w tym zakresie oraz otwierać TUP na nowe wyzwania, związane z przekształcaniem systemu planowania rozwoju przestrzennego.


Plan Rozwoju Kompetencji Zawodowych TUP zawiera 20 skoordynowanych działań, które mają zapewnić realizację jego trzech głównych "filarów":

i)  wzmocnienie, odtworzenie a czasem zbudowanie potencjału TUP w zakresie wiedzy fachowej członków,

ii)  wywołanie popytu na naszych rzeczoznawców - to może być dla nich magnesem do starania się o ten tytuł, do wstępowania do Towarzystwa, do rozwijania kompetencji i poddania się związanym z tym rygorom;

iii)  zbudowanie potencjału organizacyjnego TUP, aby móc "obsłużyć", czyli zorganizować a następnie utrzymywać system doradztwa.

Przed tygodniem powołano Zakład Ekspertyz i Wdrożeń TUP, który ma się zająć wdrożeniem idei "korpusu rzeczoznawców TUP", jako ważnej składowej aktywności Towarzystwa. Status rzeczoznawcy reaktywowano już 2,5 roku temu, ale zrobiono to niekonsekwentnie. Należy dokończyć tego dzieła. Na spotkaniu chcemy podyskutować z praktykami różnych form wykonywania zawodu urbanisty o:

1. liście specjalności Korpusu Rzeczoznawców TUP;
2. hierarchii tej listy - które specjalności uznamy za ważne, priorytetowe lub interesujące (dla Wrocławian);
3. zainteresować Koleżanki i Kolegów podjęciem się próby opisu tych specjalności;
4. przedyskutować jak takie specjalności "tworzyć", jak weryfikować, czy rzeczoznawcy TUP z tej specjalności rzeczywiście znają się na tych właśnie rzeczach;
5. określić ścieżkę kwalifikacyjną dla rzeczoznawców w różnych specjalnościach lub w ogóle;
6. pomarzyć jak ze statusu rzeczoznawcy zrobić produkt rynkowy TUP.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie