Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konferencja urbanistyczna Mieszkanie – Osiedle – Miasto

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 


Konferencja urbanistyczna

Mieszkanie – Osiedle – Miasto

Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich

Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich i Murator EXPO

w dniach 1 i 2 września 2017 roku w Gdyni

Temat konferencji w oczywisty sposób nawiązuje do sztandarowej polskiej publikacji dotyczącej kształtowania struktur mieszkaniowych zgodnie z wymogami myśli modernistycznej. Wynika to z faktu iż kwestia kształtowania struktur mieszkaniowych, podobnie jak miało to miejsce przed paroma dekadami, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem zarówno architektów, urbanistów jak i kluczowych jej obecnych kluczowych interesariuszy – władz miejskich, instytucji finansujących, deweloperów, a wreszcie – władz państwowych. Tym samym „kwestia mieszkaniowa” nie jest jedynie przedmiotem zainteresowania wąskiego grona specjalistów z dziedziny projektowania, ale także – a może przede wszystkim – tematem szeroko zakrojonej debaty angażującej szerokie grono dyskutantów. W odniesieniu do tych problemów podejmowanych jest obecnie wiele inicjatyw, mających na celu omówienie / przedyskutowanie kolejnych zagadnień związanych z przedmiotowymi kwestiami. Przykładem może być tu doroczna konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich, której obrady także toczyły się w Gdyni w 2016r. Od tego czasu miało miejsce wiele kolejnych debat, w tym związanych m.in. z kwestiami projektowania czy finansowania rozwoju współczesnych struktur mieszkaniowych.

W tym kontekście koniecznym wydaje się zarówno dokonanie podsumowania dotychczasowych dyskusji jak i skonfrontowanie ich wyniku z praktyką realizacyjną. Z tego też powodu powstała idea przygotowania niniejszego wydarzenia – a więc konferencji wspólnej Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz MURATOR-Expo, której towarzyszyć będą zarówno targi i prezentacje inwestycji jak i publikacje dotyczące kluczowej dla jej tematu kwestii – a więc tzw. „manifestów urbanistycznych”, od czasów powstania idei „Miast Ogrodów” wyznaczających kierunki poszukiwań w zakresie modelu i charakteru współczesnego miasta, osiedla, a wreszcie – mieszkania. Organizatorzy konferencji założyli odejście od typowego schematu konferencyjnego, opartego na szeregu referatach wygłaszanych przez zaproszonych prelegentów, na rzecz cyklu debat moderowanych z udziałem kluczowych ekspertów – reprezentantów środowisk zaangażowanych w proces projektowania i realizacji współczesnych struktur mieszkaniowych. Tym samym uczestnicy spotkania będą mogli aktywnie brać udział w obradach, zabierając głos w dyskusji i odnosząc się do wypowiedzi poszczególnych panelistów.

 

Program konferencji

 

Dzień pierwszy:

1 września 2017r. (piątek)

Miejsce: Gdynia, Plac Grunwaldzki 2, Gdyńskie Centrum Filmowe, sala Warszawa

  1. 1. godz. 10.00-10.30

powitanie uczestników spotkania z udziałem włodarzy miasta

  1. 2. godz. 10.30-11.00

Wystąpienie wprowadzające: Piotr Lorens, Prezes TUP

  1. 3. godz. 11.00-12.30

Debata 1. Współczesne mieszkanie – tzn. jakie?

Prowadzi: Barbara Pujdak, w panelu udział biorą: Ryszard Gruda (Izba Architektów RP), Marcin Woyciechowski (HOSSA), Jacek Droszcz (Studio Architektoniczne Kwadrat), Maciej Kotarski (Olivia Business Center), Zbigniew Maćków (Wrocław)

12.30-13.30 lunch

  1. 4. godz. 13.30-15.00

Debata 2. Nowe inwestycje mieszkaniowe w tkance współczesnego miasta

Prowadzi: Ryszard Gruda, w panelu udział biorą: Marek Karzyński (Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni), Mariusz Ścisło (SARP), Zbigniew Reszka (ARCHDECO), Maciej Hawrylak (Wrocław), Andrzej Boczek (AB Investments), Mieczysław Ciomek (Invest Komfort).

15.00-15.30 przerwa kawowa

  1. 5. godz. 15.30-17.00

Debata 3. Wpływ programu Mieszkanie+ na przestrzeń miasta

prowadzi: Piotr Lorens, udział biorą: Marek Stępa – Miasto Gdynia, Alina Muzioł – Węcławowicz – Forum Rewitalizacji, Włodzimierz Kocoń – BGK, Jacek Ładny – PKO BP

  1. 6. godz. 17.00-18.30

Debata 4. Miasto polskie w perspektywie zmian ideowych w urbanistyce – refleksja nad dorobkiem Kongresów Urbanistyki Polskiej

prowadzi Karolina Krośnicka, udział biorą: Mieczysław Kochanowski - Gdańsk, Jacek Barski – Wrocław, Tadeusz Markowski – Łódź, Tomasz Majda – Lublin, Mirosław Gajdak (Warszawa)

  1. 7. godz. 18.30-19.30

Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową TUP

Promocja książki „Manifesty urbanistyczne” (Biblioteka Urbanisty t. 15)

20.00-24.00 wieczorne spotkanie dla zaproszonych uczestników konferencji (około 60 osób)

Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy (ekspozycja w Gdynia ARENA):

- City Visions – angielskojęzyczna wersja wystawy nt. ostatniego stulecia rozwoju największych miast świata, w tym Berlina, Paryża, Londynu.

- prezentacja najlepszych prac dyplomowych z dziedziny urbanistyki i gospodarki przestrzennej

Dzień drugi:

2 września 2017r. (sobota)

Miejsce: Gdynia ARENA

Wątki poruszane w trakcie spotkania będą kontynuowane w trakcie debat, zaplanowanych na  sobotę 2 września w Gdynia ARENIE na terenie Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. Debaty rozpocznie dyskurs pod hasłem: Budować dla ludzi, wzbogacać miasto na przykładzie najlepszych gdyńskich inwestycji, w którym wezmą udział przedstawiciele firmy Euro Styl: arch. Rafał Degutis i arch. Łukasz Rayss. Omówione zostaną projekty dwóch osiedli: IDEA w Gdańsku oraz Beauforta w Gdyni. W debacie wezmą także udział: dr Karolina Krośnicka, dr Tomasz Majda oraz prof. Piotr Lorens (TUP)

Kolejne spotkanie: Inwestowanie w mieszkania na wynajem – w jakie, gdzie i za ile? poprowadzi Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu muratorplus.pl.

Tags: Konferencja
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie