Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JAK PLANOWAĆ ROZBUDOWĘ METRA W WARSZAWIE ?

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kampania wyborcza do Samorządu Warszawskiego rozbudziła w Warszawiakach duże nadzieje związane z dalszym rozwojem metra. Ale koszty budowy (i przyszłej eksploatacji) metra są tak wysokie, że powinien być w tym zachowany zdrowy rozsądek.

Metro jest najbardziej wydajnym środkiem przewozowym pasażerów - ale również najbardziej kosztownym. Koszt budowy 1 km linii metra jest 10-krotnie wyższy, niż koszt budowy linii tramwajowej. Dlatego powinno być budowane tam, gdzie inne środki transportu zbiorowego (autobus, tramwaj) nie są w stanie przewieźć wszystkich pasażerów w założonym czasie.

Rozpoczęcie prac projektowych warunkowane jest szeregiem danych wejściowych, wśród których najistotniejszymi są:

- społecznie akceptowalny czas podróży komunikacją zbiorową w relacji: główne koncentracje miejsc zamieszkania ? główne koncentracje miejsc pracy i usług,
- modele ruchu pasażerskiego,
- szczegółowe dane o zagospodarowaniu przestrzennym w możliwie szczegółowym rozbiciu na rodzaje użytkowników oraz w podziale na sekwencje rozwoju przestrzennego miasta,  
- więźba ruchu pasażerskiego (źródło ? cel i wielkość potoku).

Dla wyboru rozwiązania optymalnego, niezbędne jest opracowywanie wariantów przebiegu linii metra (z rozmieszczeniem stacji). Planowane przebiegi  (wariantów) tras metra powinny wiązać  główne źródła i cele ruchu pasażerskiego, obsługiwać  największe potoki pasażerskie, powinny również  obsługiwać główne węzły przesiadkowe. Wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe (np. Visum) można określić obciążenia linii oraz poszczególnych stacji metra.

W inwestycjach "metrowskich" szczególnie istotne jest prawidłowe określenie  wielkości kosztów budowy wariantów linii oraz prawidłowe przeprowadzenie rachunku efektywności ekonomicznej. Wybór najkorzystniejszego przebiegu linii warunkowany jest wykonaniem wielokryterialnej  analizy funkcjonalno-technicznej, środowiskowej  i ekonomicznej.

W trakcie studiów procesu powstawania sieci metra szczególnie istotna jest również  zapewnienie funkcjonalnej całości sieci w każdym etapie jej budowy ? w powiązaniu z etapami rozwoju przestrzennego miasta.

Doświadczenia miast wyposażonych w sieci metra wskazują że, realizacja metra jest procesem ciągłym. W Paryżu rozpoczęto budowę I linii w 1898 r. jest ona prowadzona w dalszym ciągu, Praga buduje metro od 1974r, w Moskwie rozpoczęto budowę metra w 1935 r. i jest ona kontynuowana. Fenomenem są wielkie chińskie metropolie Pekin i Szanghaj, gdzie w ciągu kilkunastu lat wybudowano po ok. 600km sieci metra. Szacuje się, że metro eksploatowane jest obecnie w ok. 200 miastach świata.

 

Marzec 2019 r.

Na podstawie materiału przygotowanego przez kol. Bohdana Sabelę - b. wieloletniego pracownika Biura Planowania Rozwoju Warszawy, autora wielu projektów i studiów komunikacyjnych dla miast w Polsce - a zwłaszcza sieci i poszczególnych linii metra w Warszawie.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie