Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyniki konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2019

Jury przyznało także wyróżnienia:

ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Muzeum Śląskie w Katowicach - otoczenie łaźni głównej i stolarni na terenie dawnej kopalni Katowice

Muzeum Śląskie w Katowicach

projekt: P.A. NOVA S.A. w Gliwicach, projektant główny: dr arch. Stanisław Lessaer

Wyróżnienie przyznano za stworzenie otwartej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze parkowym, stanowiącej ważny element w centrum życia kulturalnego miasta. Przestrzeń powstała na obszarze byłej kopalni Katowice w tzw.: Katowickiej Strefie Kultury. W ramach przekształceń dokonano adaptacji przestrzennej i funkcjonalnej budynku dawnej łaźni głównej do potrzeb muzealnych, obecnie będącej centrum usług i badań dla różnych instytucji kultury i nauki. Wokół zrewitalizowanej zabudowy powstała otwarta przestrzeń publiczna z zielenią parkową, małą architekturą oraz miejscem czasowych ekspozycji wystawowych. Kapituła Konkursu doceniła w szczególności działania związane z uporządkowaniem przestrzeni, zapewnieniem dostępności dla niepełnosprawnych, aktywizacją społeczną, kulturową i edukacyjną na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Miasto Gdańsk

projekt: Krystyna Kostarczyk z Biura Projektowego AKO ARCHITEKCI

Wyróżnienie przyznano za rewitalizację dawnego założenia parkowego, za wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego oraz za wprowadzenie nowej oferty programowej na terenie rekreacyjnym w gdańskiej dzielnicy Orunia. Głównym celem działań było przywrócenie świetności przestrzeni zielonej poprzez ochronę i zabezpieczenie substancji zabytkowej parku, jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Uczytelniono dawne założenia widokowe, wprowadzono swobodne, leśne ścieżki spacerowe i wykreowano cztery strefy odpoczynku o różnym przeznaczeniu i odmiennej formie kompozycyjnej. Pozostawiono naturalne warunki ukształtowania terenu, naturalne zadrzewienie i układ wodny, wprowadzając nową jakość użytkową otaczającej formy zielonej. Kapituła Konkursu doceniła w szczególności przestrzenną, przyrodniczą i estetyczną wartość przekształceń zrewitalizowanej przestrzeni parkowej w gdańskiej Oruni.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu

Gmina Pszczółki, obszar zlokalizowany we wsi Skowarcz

projekt: Piotr Wojczal z zespołem z Biura Projektowego Projektowanie i Obsługa Inwestycji z Gdańska

Wyróżnienie przyznano za stworzenie nowych wartości dostępnych publicznie w miejscu rekultywowanego, dawnego obszaru eksploatacji piasku i żwiru. Wprowadzono funkcję parkową, rekreacyjną i edukacyjną na przyrodniczo cennym terenie Żuław Gdańskich. Przywrócono wartości siedliskowe i krajobrazowe, zabezpieczono lokalną gospodarkę wodną i ochronę gatunkową ptaków i owadów oraz wykreowano nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Wybudowano ścieżkę edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w ekosystemie przyrodniczym, zaprojektowano małą architekturę uwzględniającą tradycyjne wzornictwo regionu Żuław oraz nasadzono ponad 2000 drzew, głównie brzóz różnych odmian. Kapituła Konkursu doceniła społeczną i przyrodniczą rolę przestrzeni oddziaływującą na cały obszar aglomeracji gdańskiej.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 16 września w czasie konferencji "Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych", zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki

Organizatorzy:

Patronat:

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie