Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyniki konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2019

E-mail Print PDF
There are no translations available.

KPP

Jury konkursu, w którego skład którego wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Integracja, w bieżącym roku nagrody przyznało w dwóch kategoriach:

  • Rewitalizowana przestrzeń publiczna
  • Przestrzeń publiczna w zieleni.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
I NAGRODA
Ogrody Krakowian - parki kieszonkowe w Krakowie

Miasto Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
projekt: zespół Kształtowania Przestrzeni Miejskich w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie pod kierunkiem pani architekt krajobrazu - Katarzyny Opałki

I Nagrodę w Konkursie TUP za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń zieloną przyznano za realizację 14 lokalnych ogrodów miejskich, czyli parków kieszonkowych, zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej lub mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Na terenie ogrodów, na niewielkich powierzchniach, wprowadzono nowe funkcje i jakość użytkowania, nadając tymi działaniami zupełnie nowy charakter dotychczas zdegradowanym przestrzeniom miasta. Każdy z parków otrzymał funkcję edukacyjną oraz motyw przewodni, np.: Park Literatury, Park Artystyczny, Park Leśny, Matematyczny czy inny. Zrealizowane ogrody stały się centrum życia społecznego lokalnych mieszkańców proponując odpoczynek w zieleni o wysokiej jakości przestrzennej. Kapituła Konkursu nagrodziła pomysłowość w założeniach parkowych, dbałość o detal małej architektury oraz konsekwencję w realizacji idei Zielonego Krakowa.

REWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
I NAGRODA
OFF Piotrkowska Center w Lodzi

OPG Property Professionals

Pomysłodawca projektu OFF Piotrkowska Center: Pan Michał Styś
projekt: Andrzej Owczarek

I Nagrodę w Konkursie TUP przyznano za stworzenie miejsca wydarzeń kulturalnych, inicjatyw artystycznych i akcji prospołecznych oraz za konsekwentną realizację strategii budowania przestrzeni publicznej nakierowanej na przemysł kreatywny w XIX wiecznej fabryce Franciszka Ramischa w Łodzi. Działania podjęte w Off Piotrkowska powstrzymały degradację przestrzeni pofabrycznej w centrum miasta oraz przyczyniły się do skutecznej rewitalizacji społecznej miejsca poprzez połączenie oddolnych inicjatyw mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Kapituła Konkursu doceniła stworzenie kulturalnego i kreatywnego miejsca spotkań oraz zbudowanie potencjału turystycznego miejsca w Łodzi.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
II NAGRODA
Wodny Plac Zabaw w Jaworznie

Miasto Jaworzno
Projekt: STUDIO RS+ pod kierunkiem Roberta Skitki

II Nagrodę w Konkursie TUP przyznano za stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom, stanowiącej część założenia parkowego o nazwie Jaworznickie Planty. Jest to przykład dobrej rekultywacji miejsca, w którym kilkanaście lat temu funkcjonowała jeszcze kopalnia węgla kamiennego ?Kościuszko?. Stworzono przestrzeń o naturalistycznej formie nawiązującej do krajobrazu doliny rzecznej. Wybudowano sztuczne rozlewisko wokół którego umieszczono elementy małej architektury, wodne zabawki oraz roślinność o bogatej, kolorowej szacie. Kapituła Konkursu doceniła stworzenie miejsca o wyjątkowej formie przestrzennej, przeznaczonego do odpoczynku i zabawy w oazie przyrody w środku miasta Jaworzno.


ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
II NAGRODA
Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin. Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego oraz przebudowa istniejącego Deptaka

Miasto Lublin
projekt:Biuro Architektoniczne IDEA s.c. Urszula i Jacek Cieplińscy

II Nagrodę w Konkursie TUP przyznano za rewitalizację i poprawę funkcjonalności Placu Litewskiego oraz Deptaka Krakowskie Przedmieście - historycznie i urbanistycznie najważniejszej przestrzeni w mieście Lublin. Nagrodzona rewitalizacja przyczyniła się do wykreowania nowego, wielofunkcyjnego, otwartego wnętrza w istniejącej tkance miejskiej, które jest obecnie wykorzystywane w codziennych i odświętnych działaniach społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych miasta. W ramach realizacji założenia uporządkowano przestrzenie i technicznie kluczową w mieście przestrzeń, wzmocniono funkcję rekreacyjno-parkową oraz stworzono czytelną kompozycję w historycznej strukturze miasta. Kapituła Konkursu doceniła również przekształcenie miejsca w przestrzeń zachęcającą do kreatywnego użytkowania, sprzyjającą aktywności społecznej oraz rekreacji turystycznej w Lublinie.

Jury przyznało także wyróżnienia:

ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Muzeum Śląskie w Katowicach - otoczenie łaźni głównej i stolarni na terenie dawnej kopalni Katowice

Muzeum Śląskie w Katowicach

projekt: P.A. NOVA S.A. w Gliwicach, projektant główny: dr arch. Stanisław Lessaer

Wyróżnienie przyznano za stworzenie otwartej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze parkowym, stanowiącej ważny element w centrum życia kulturalnego miasta. Przestrzeń powstała na obszarze byłej kopalni Katowice w tzw.: Katowickiej Strefie Kultury. W ramach przekształceń dokonano adaptacji przestrzennej i funkcjonalnej budynku dawnej łaźni głównej do potrzeb muzealnych, obecnie będącej centrum usług i badań dla różnych instytucji kultury i nauki. Wokół zrewitalizowanej zabudowy powstała otwarta przestrzeń publiczna z zielenią parkową, małą architekturą oraz miejscem czasowych ekspozycji wystawowych. Kapituła Konkursu doceniła w szczególności działania związane z uporządkowaniem przestrzeni, zapewnieniem dostępności dla niepełnosprawnych, aktywizacją społeczną, kulturową i edukacyjną na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Miasto Gdańsk

projekt: Krystyna Kostarczyk z Biura Projektowego AKO ARCHITEKCI

Wyróżnienie przyznano za rewitalizację dawnego założenia parkowego, za wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego oraz za wprowadzenie nowej oferty programowej na terenie rekreacyjnym w gdańskiej dzielnicy Orunia. Głównym celem działań było przywrócenie świetności przestrzeni zielonej poprzez ochronę i zabezpieczenie substancji zabytkowej parku, jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Uczytelniono dawne założenia widokowe, wprowadzono swobodne, leśne ścieżki spacerowe i wykreowano cztery strefy odpoczynku o różnym przeznaczeniu i odmiennej formie kompozycyjnej. Pozostawiono naturalne warunki ukształtowania terenu, naturalne zadrzewienie i układ wodny, wprowadzając nową jakość użytkową otaczającej formy zielonej. Kapituła Konkursu doceniła w szczególności przestrzenną, przyrodniczą i estetyczną wartość przekształceń zrewitalizowanej przestrzeni parkowej w gdańskiej Oruni.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI:
Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu

Gmina Pszczółki, obszar zlokalizowany we wsi Skowarcz

projekt: Piotr Wojczal z zespołem z Biura Projektowego Projektowanie i Obsługa Inwestycji z Gdańska

Wyróżnienie przyznano za stworzenie nowych wartości dostępnych publicznie w miejscu rekultywowanego, dawnego obszaru eksploatacji piasku i żwiru. Wprowadzono funkcję parkową, rekreacyjną i edukacyjną na przyrodniczo cennym terenie Żuław Gdańskich. Przywrócono wartości siedliskowe i krajobrazowe, zabezpieczono lokalną gospodarkę wodną i ochronę gatunkową ptaków i owadów oraz wykreowano nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Wybudowano ścieżkę edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w ekosystemie przyrodniczym, zaprojektowano małą architekturę uwzględniającą tradycyjne wzornictwo regionu Żuław oraz nasadzono ponad 2000 drzew, głównie brzóz różnych odmian. Kapituła Konkursu doceniła społeczną i przyrodniczą rolę przestrzeni oddziaływującą na cały obszar aglomeracji gdańskiej.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 16 września w czasie konferencji "Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych", zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki

Organizatorzy:

Patronat:

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie