Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Komisja Rewizyjna

Oddział w Warszawie - Komisja Rewizyjna

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Przewodniczący

dr Janusz Radziejowski

Sekretarz

mgr inż. Krystyna Kudowska-Goc

Członkowie

prof. Jan Maciej Chmielewski

Ewa Klimkowska-Sul

Anna MarkertJanusz Radziejowski, dr nauk geograficznych, wykładowca Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Członek WKUA oraz MKUA w Podkowie Leśnej oraz Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W latach 1998 - 2001 wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz członek Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w UE. Do roku 2011 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska oraz Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna.

 

 

 

 Krystyna Kudowska-Goc mgr inż. budownictwa drogowego (specjalność drogi i lotniska), absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1972 rok) oraz Studium Podyplomowego Metodologii i Organizacji Projektowania Systemowego Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej (1979 rok).
Od 1972 roku do 2011 roku zatrudniona w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy (obecnie BPRW S.A.). Kolejno w zespole komunikacji publicznej, zespole drogowym i zespole systemu transportowego. Ostatnio na stanowisku Głównego Projektanta w Pracowni Studiów i Analiz Systemu Transportowego (od lipca 2011 roku na emeryturze).
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w zakresie specjalności Układy komunikacyjne w miastach, odznaczony złotą odznaką honorową SITK i NOT oraz srebrnym krzyżem zasługi. 
Współautor opracowań, które uzyskały wyróżnienia zawodowe (nagroda II stopnia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1975 roku za "Raport o stanie komunikacji w m. st. Warszawie, nagroda Sześcianu roku 1979 za "Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy", nagroda Sześcianu roku 1980 za "Projekt Systemu Transportowego Województwa Warszawskiego". 
Autor części komunikacyjnych w opracowaniach takich jak; Delimitacja i strukturalizacja obszaru centralnego Aglomeracji, Podstawowe związki funkcjonalno-przestrzenne WSW i województw sąsiednich, Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności i funkcjonowania miasta Warszawy, Studium Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Autor kierujący opracowań dot. Studium obsługi komunikacyjnej Lotniska Warszawa Okęcie oraz Lublin Niedźwiada, Studium transportowego dla miasta Łodzi, Lublina i Sierpca, studiów techniczno-ekonomicznych oraz koncepcji programowo-przestrzennych dla wielu tras drogowych. Członek TUP od roku 1982. Brała udział w działalności konkursowej jako uczestnik oraz jako sekretarz. Od 1997 roku opracowywała protokoły i sprawozdania z WZD oraz WZSW OW TUP. Odznaczona Złotą Odznaką Honorową TUP.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie