Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyniki konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną - edycja 2021

E-mail Print PDF
There are no translations available.

KPP

W 2021 roku miała miejsce XV - Jubileuszowa edycja Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Kapituła Konkursu, w którego skład której wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Prezesi wszystkich Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, w roku 2021 przyznała Nagrody w czterech kategoriach:

KATEGORIA REWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI

I NAGRODA

Przystań kajakarska MOSM w Tychach
Miasto Tychy

Autorzy:
RS+ Robert Skitek
arch. Robert Skitek
współpraca: architekci Jakub Zygmunt, Jarosław Zieliński, Martyna Lenart-Zygmunt, Wojciech Zientek

Nagrodę przyznano za stworzenie atrakcyjnego miejsca w formie przystani kajakowej, stanowiącej architektoniczne rozwinięcie krajobrazu. Kubatura budynku została doskonale wkomponowana w istniejące otoczenie, tworząc z sąsiednimi skarpami terenowymi, pomostami oraz płaszczyzną jeziora jednorodną całość przestrzenną. Stworzono miejsce rekreacji przeznaczone dla sportów kajakowych, punkt spotkań młodzieży i płaszczyznę obserwacji przyrody. Realizacja podniosła atrakcyjność jeziora Paprocańskiego i stworzyła przestrzeń służącą szerokim aktywnościom związanym z wodą, dedykowaną różnym grupom odbiorców. Kapituła Konkursu doceniła konsekwencję w realizacji działań związanych z podnoszeniem jakości użytkowych miejsca służącemu rekreacji oraz podkreśliła doskonałe zharmonizowanie kubatury budynku z otaczającym krajobrazem.

II NAGRODA ex aequo

 

Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek w Poznaniu
Miasto Poznań
Zakład Lasów Państwowych

Autorzy: Etap I: CONSULTOR Sp.z.o.o, Poznań
Etap II: - projekt wykonawczo-budowlany: MOST-PROJEKT Sp. z.o.o., Sp. K. Poznań
koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy: Biuro Projektowe AN-Architekt, mgr inż. arch. Adam Nogal, Nowa Wieś, Wronki

Inwestycję zrealizowano we wschodnim klinie zieleni w Poznaniu, stanowiącym część pierścieniowo-klinowego systemu zieleni miejskiej. Powstała ona na obszarze o cennych walorach przyrodniczych i zróżnicowanej rzeźbie terenu na obszarze leśnictwa Antoninek. Nagrodę przyznano za właściwe zdiagnozowanie oraz realizację priorytetów miejskich za jakie uznano realizację funkcji społecznych, rekreacyjnych i ochronnych. Celem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na terenach lasów komunalnych oraz kanalizacja ruchu pierwszego w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ale także ich rekreacyjnego udostępnienia mieszkańcom. Leśna ścieżka w koronach drzew oraz inne elementy małej architektury wkomponowano w otaczający krajobraz. Inwestycja powstała z inicjatywy Zakładu Lasów Poznańskich, jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania.

II NAGRODA ex aequo

 

Pawilon Edukacyjny Kamień i Polana na Golędzinowie w Warszawie
Miasto Warszawa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawa

Autorzy: eM4.Pracownia Architektury.Brataniec / Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Marek Bystroń
współpraca: Jan Wojtas (konstrukcja), Paulina Nosalska (zieleń)

Nagrodę przyznano za realizację idei promującej nowoczesną edukację przyrodniczą w terenie miejskim. Realizacja jest zwieńczeniem szerszego projektu Life+ w Warszawie. Golędzinowska Łąka daje możliwość obserwacji dzikich ptaków oraz małych zwierząt, pozwala poznać wartość naturalnej zieleni nadrzecznej oraz plastyczność błota. Jest miejscem dedykowanym szerokim odbiorcom oraz otwartym na różne inicjatywy społeczne. Budynek Kamień oraz jego otoczenie to przestrzeń wymiany doświadczeń, debat, spotkań i inspiracji. Kapituła Konkursu doceniła wysoki poziom wrażliwości projektowej, subtelną narrację przestrzenną, czytelny szacunek dla natury w rozwiązaniach projektowych i realizacyjnych oraz kompozycję wpisującą założenie w otaczający krajobraz miejski.

KATEGORIA NOWO WYKREOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI

NAGRODA


Park Czyżyny w Krakowie

Miasto Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Autorzy: JAKABE Projekty Sp. z o.o., Władysława Syrokomli 3/5, 30-102 Kraków
Gł. projektant Wojciech Jakubowski, arch. kraj. Jakub Zemanek z zespołem

Park Czyżyny to przestrzeń publiczna zrealizowana w intensywnej zabudowie wielorodzinnej w wyniku społecznego projektu "Zamieszkaj obok parku". Nowa zieleń pozytywnie wpłynęła na jakość życia mieszkańców osiedla zapewniając im funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne oraz sportowe. Zrealizowano spójną kompozycyjnie, wielofunkcyjną przestrzeń, zachowano obszary istniejącej zieleni wysokiej, zrekultywowano obszary wcześniej utwardzone oraz wykreowano bariery akustyczne i wizualne na granicach z terenami komunikacji miejskiej. Kapituła Konkursu doceniła spójność procesu planistycznego z aktywnością lokalnej społeczności oraz wysoką wartość społeczną parku, układ kompozycyjny a także nawiązania do tożsamość miejsca w postaci akcentów związanych z historią dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny.

KATEGORIA NOWO WYKREOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA


Plac dworcowy z Centrum Przesiadkowym Park & Ride w Lublińcu

Gmina Lubliniec

Autorzy:
ADAMIETZ Sp. z.o.o.
Strzelce Opolskie
mgr inż. arch. Helena Burczek

Nagrodzona realizacja jest częścią projektu zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Centrum pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną gwarantującą komfort i bezpieczeństwo podróży oraz funkcję czynnej rekreacji i turystyki w ścisłym centrum miasta. Wartością funkcjonalną inwestycji jest integracja różnych rodzajów komunikacji, w szczególności kolejowej, kołowej i pieszej. Wartością przestrzenną jest zdefiniowanie niewielkiego placu dworcowego jako bezpiecznego miejsca przesiadkowego, zastępującego rozległe, amorficzne i techniczne przedpole widokowe niewielkiego budynku stacji kolejowej. Kapituła Konkursu doceniła realizację miejsca komunikacyjnego o wartościach kulturowych, wysoki poziom projektowania uniwersalnego oraz ponadgminne znaczenie zrealizowanej przestrzeni publicznej.

KATEGORIA ZREWITALIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA


Domek gotycki zwany "Cukiernią", siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

Gmina Opatówek

Autorzy:
Projekt architektoniczno-budowlany: Biuro Projektowe Konopski & Spółka Estetyka,
funkcjonalność i sposób urządzenia wnętrz w zakresie projektu: Małgorzata Matysiak we współpracy i porozumieniu z wykonawcą Zakładem Remontowo-Budowlanym ?Maxbud? ? Wojciech Przepiórka

Nagrodę przyznano za stworzenie nowych wartości dostępnych publicznie w dawnym domku gotyckim zwanym ?Cukiernią?. Wprowadzenie nowej funkcji w formie Biblioteki Gminnej pozwoliło wykreować przestrzeń aktywną kulturowo, społecznie i edukacyjnie. Jest ona ofertą przyciągającą wielu odbiorców w różnym wieku, którzy korzystają z miejsc cichej pracy, przestrzeni plenerowej oraz propozycji oświatowych, artystycznych i rekreacyjnej w skali lokalnej. Kapituła Konkursu doceniła przekształcenie miejsca w przestrzeń zachęcającą do kreatywnego użytkowania oraz sprzyjającą spotkaniom społecznym.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:
 

Rewitalizacja Parku Podzamcze w Łęcznej

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie