Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowa formuła konkursu studenckiego (2010)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zarząd oddziału przyjął nowy regulamin Nagród Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Konkurs prac studenckich jest jedną z najdłużej trwających inicjatyw oddziału. Obecnie każdej edycji patronuje Marszałek Województwa. Poprzedni regulamin konkursu, z roku 1988, trochę się zdezaktualizował - np. przewidywał, że główna nagroda wynosi 100 tysięcy złotych (ach, te czasy...). Ale nie tylko to się zmieniło.

Nasz konkurs studencki do ubiegłego roku organizowany był na jednej tylko uczelni - Wydziale Architektury w Gliwicach. Ale uczelni przybyło a gospodarka przestrzenna stała się całkiem "modnym" kierunkiem. Dlatego w zasadach konkursu wprowadzono kilka istotnych zmian. Już sam tytuł jest inny - poprzedni brzmiał: za prace magisterskie i kursowe z projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Ale zasadnicza nowość to dwuetapowa formuła, która pozwala na rozszerzenie konkursu na inne uczelnie. Pierwszy faza, uczelniana, przebiegać będzie wg schematu podobnego do obecnego, przy czym na każdej uczelni obowiązywać będą własne szczegółowe zasady i kryteria, uzgodnione z organizatorem (Oddział TUP) na podstawie porozumienia. W finale spotkają się prace nagrodzone na uczelniach i na podstawie głosowania wyłoniony zostanie główny laureat.

Celem takiej formuły konkursu jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania studentów tematyką przestrzenną i miejską, a tym samym pomoc uczelniom dla podnisienia motywacji i efektów kształcenia. Dla TUP istotne jest też zwrócenie uwagi samych uczelni na problematykę przestrzenną i jej szersze uwzględnienie w ich programach i planach. Ale fromuła dwuetapowa sprzyja też naszemu środowisku - w sensie szerszym niż tylko członkowie Towarzystwa. Wzmacnia ona integrację kadry z róznych uczelni, zajmujacych sie podobnymi problemami, choć z różnych ujęć.

Wyłonienie najlepszego dyplomu jest zatem celem pośrednim. Formuła Grand Prix to w jakimś sensie plebiscyt, ale niech się spierają poglądy i niech osoby z różnych uczelni mają okazję się poznać. Wzbogaci to nasze działania merytoryczne, ale też wzmocni i uwidoczni je w szerszej społeczności. Nasza przestrzeń potrzebuje więcej specjalistów i też lepszego współdziałania pomiędzy nimi. Nowa formuła konkursu idzie właśnie w tym kierunku.

►►► pobierz nowy regulamin konkursu

►►► pobierz stary regulamin konkursu (duży plik)

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie