Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KPP2012 - Szczyrk

podmiot zgłaszający:
Urząd Miejski w Szczyrku

podmiot władający:
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

adres:
rejon ulic: Beskidzka, Dworcowa, Deptak nad Żylicą

opis:
Plac położony w centrum miasta, zwany umownie placem Centrum, powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”. Plac ten jest położony w centrum miasta i dotychczas pełnił rolę dworca autobusowego. Powstał duży, brukowany plac w kształcie prostokąta. Od strony ul. Beskidzkiej wykonano przedplac, obramowany dwoma szpalerami drzew, którego centralnym punktem jest fontanna w kształcie kuli z granitu. Wzdłuż dłuższej osi placu wykonana została „rzeczka” (kanał wodny), wypływająca z fontanny. Na wybrukowanych, w skomplikowany i nawiązujący do motywów regionalnych sposób, odcinkach placu „rzeczka” jest ujęta w proste koryto. W zielonej kępie istniejących drzew, zwanej wyspą parkową, kanał wodny przybierając postać swobodnego strumienia , rozwidla się aby mijając wyspę ponownie zamknąć się w prostych ramach koryta. Ostatnim elementem na osi założenia placu Centrum jest trawiasta plaża miejska zlokalizowana nad brzegiem Żylicy. Obszar plaży jak i cały plac Centrum jest zagospodarowany zielenią urządzoną wraz z elementami małej architektury. Oświetlenie placu oraz iluminacja cieku wodnego przyciąga na teren Centrum także wieczorem. Plac Centrum powstał aby połączyć ul. Beskidzką ze zmodernizowaną ścieżką rowerową nad rzeką Żylicą, jednocześnie stanowi faktyczne centrum miasta spełniając oczekiwania turystów i mieszkańców Szczyrku. Projekt powstał w oparciu o koncepcję inż. Edwarda Lacha

uzasadnienie:
Szczyrk nigdy nie posiadał rynku. Projekt i realizacja całkiem nowej funkcji dla tego miasta powoduje inne postrzeganie miejscowości przez przyjezdnych i stało się powodem do dumy dla mieszkańców. Jest to powodem zgłoszenia tego tematu do konkursu.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie