Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Apel do Premiera Donalda Tuska

Email Drukuj PDF

Zbliża się termin wygłoszenia przez Pana Premiera kolejnego expose.
W dwóch poprzednich wystąpieniach tej rangi sprawy budownictwa mieszkaniowego były potraktowane marginesowo. Rząd i Platforma Obywatelska odrzuciły w Sejmie w 2011 roku społeczną inicjatywę uchwalenia ustawy w sprawie Wieloletniego Narodowego Programu Mieszkaniowego wzorowanej na doświadczeniach europejskich. Program miał w okresie kilkunastu lat zdyscyplinować i przyspieszyć działania kolejnych rządów i ministerstw w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Brak długookresowej polityki mieszkaniowej i niedocenianie problemów mieszkaniowych polskich rodzin przez elity polityczne powodują powiększanie dystansu jaki nas dzieli od innych krajów UE (w większości wskaźników statystycznych dotyczących mieszkalnictwa zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów UE).

 

Systematycznie zmniejszają się gminne zasoby mieszkań dla mało i średnio zarabiających rodzin (NIK). Na przestrzeni lat 2007 – 2012 nastąpił prawie dwukrotny spadek tempa tego budownictwa. Podobne załamanie wystąpiło w budownictwie spółdzielczym. Zahamowana została działalność inwestycyjna Towarzystw Budownictwa Społecznego. Przez cały ten okres trwała też masowa, niekontrolowana wyprzedaż za bezcen mieszkań komunalnych. Młode rodziny startujące w dorosłe życie w przytłaczającej większości nie mają szans na zdobycie własnego dachu nad głową, co jest jednym z głównych powodów emigracji.. Nie ma skutecznych i długofalowych działań w sprawie rozwoju budowy mieszkań na wynajem. Budowa takich mieszkań jest szansą dla mniej zamożnych rodzin i stwarza możliwość przemieszczanie się za pracą. Według niedawnych badań CBOS 50% Polaków uważa, że największym problemem polskich rodzin jest brak perspektyw mieszkaniowych, a 75% badanych stwierdza, że jest to główna przyczyna drastycznego spadku urodzeń.
Trwa chaos w zabudowie przestrzennej i bezkarna grabież przestrzeni publicznej. Polskie przepisy regulujące procesy przygotowania i realizacji inwestycji są w dalszym ciągu przeregulowane i należą do najgorszych w Europie. Prace nad naprawą tego stanu przebiegają ślamazarnie i są nadmiernie upolitycznione. Umieszczenie problematyki budownictwa w ministerstwie transportu zepchnęło automatycznie problemy mieszkaniowe na margines.
Podjęcie spraw mieszkaniowych w expose Pana Premiera może stanowić ważny impuls do zmiany podejścia władz państwowych i samorządowych do problemów mieszkaniowych i zapowiedź pilnego podjęcia przez rząd prac nad przygotowaniem ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym porządkującej politykę mieszkaniową w horyzoncie kilkunastu lat.

 

Habitat for Humanity Poland

Izba Projektowania Budowlanego

Komitet Budownictwa przy Krajowej Izby Gospodarczej

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Polska Izba Gospodarcza TBS

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

POLSKIE OKNA I DRZWI – Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

Stowarzyszenie Deweloperów Polskich

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce

Związek Zawodowy Budowlani

Kongres Budownictwa

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie