Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Polityka w zakresie danych przestrzennych

Email Drukuj PDF

We wtorek 17 lipca 2012 odbyło się w Gliwicach seminarium dyskusyjne nt. kierunków polityki w sprawie listy zbiorów i usług zgłaszanych do ewidencji w temacie danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne", wynikających z zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz innych przepisów. Jego organizatorem było Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice przy współpracy partnerów Akademii GIS - inicjatywy Katowickiego Oddziału TUP, objętej patronatem Ministra Transportu oraz Związku Miast Polskich. Celem seminarium było określenie i ocena przesłanek, uwarunkowań oraz możliwości realizacji zadań, będących jednym z etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej w dziale administracji gospodarka przestrzenna. Minister będący „organem wiodącym” w tym zakresie musi bowiem wkrótce zdecydować o zakresie i sposobie tworzenia ogólnodostępnych cyfrowych zasobów informacyjnych o obecnym i przyszłym zagospodarowaniu przestrzennym. Zalecenia te będą wiązały zarówno gminy jak i projektantów w zakresie zadań, wynikających z obowiązującej już od dwóch lat ustawy.

Więcej…
 

Nasza Przestrzeń: Rynek

Email Drukuj PDF

Zakończył się kolejny konkurs na zagospodarowanie katowickiego rynku. Nierozstrzygnięty, gdyż jury nie przyznało pierwszej nagrody. Nie to jednak rodzi najwięcej wątpliwości wśród mieszkańców miasta, członków organizacji pozarządowych oraz aktywistów miejskich. Postawmy szereg pytań: kto ma prawo do rynku i kto jest za rynek odpowiedzialny? Kto ma prawo do decydowania o jego funkcji i kształcie? Czy w tej kwestii mogą porozumieć się użytkownicy centrum miasta, inwestorzy, w tym biznes lokalny, a także politycy samorządowi? W jaki sposób osiągnąć to porozumienie?

Odpowiedzi starali się udzielić uczestnicy spotkania, które odbyło się w KATO-barze (ul. Mariacka 13) w środę 25 lipca 2012 roku o godzinie 17:00. Udział wzięli w nim prezes Oddziału TUP w Katowicach, Maciej Borsa, a także psycholog społeczny Katarzyna Popiołek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), socjolog Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski), radny Tomasz Godziek (Stowarzyszenie Moje Miasto), Michał Buszek (Architekt Miasta), przedstawiciele pracowni projektowych GPP oraz Ekspo (zdobywcy II nagrody w konkursie), a także Aleksander Krajewski (Fundacja Napraw Sobie Miasto). Spotkanie poprowadził Wojciech Skowroński (Polskie Radio Katowice).

Więcej…
 

Częstochowa - miasto idealne

Email Drukuj PDF

W dniu 17 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie grupy młodych działaczy samorządowych i reprezentantów częstochowskich organizacji gospodarczych z przedstawicielami Zarządu Oddziału Katowickiego TUP. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyli w nim prezes Oddziału Maciej Borsa i skarbnik Paweł Jaworski, który odpowiada w Zarządzie za relacje z organizacjami pozarządowymi oraz za działania TUP w subregionie częstochowskim. Celem spotkania było określenie możliwości współpracy na rzecz ożywienia rozwoju przestrzennego miasta w oparciu o aktywność obywatelską. Rozmawiano o potencjalnych kierunkach rozwoju przestrzennego miasta, które mogłyby pobudzić aspiracje społeczne i wywołać zainteresowanie kreowaniem przemian. Bierność obywatelska nie sprzyja rozwojowi, i skutkuje zjawiskami kryzysowymi - zarówno w warstwie społecznej jak i gospodarczej, a w końcu także infrastrukturalnej i przestrzennej.

Więcej…
 

be!Urban - reaktywacja

Email Drukuj PDF

W środę 18 lipca 2012 roku w galerii BIBU w Katowicach odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie zainicjowanej przez Katowicki Oddział TUP akcji społecznej be!Urban. Wprawdzie prowizoryczne logo akcji widnieje na stronie Oddziału już od dwóch lat i opracowano wstępne założenia projektu, jednak realizacja pomysłu wymagała współpracy szerszego grona młodych ludzi, do których akcja ma być adresowana. Rozwijająca się od pewnego czasu współpraca Oddziału z Galerią BIBU (wydarzenia w kwietniu i czerwcu br.) oraz (np. w maju br.) innymi organizacjami pozarządowymi, skupiającymi młodzież zaangażowaną w różne aspekty rozwoju przestrzennego, stworzyła sprzyjającą sytuację do reaktywacji pomysłu. Na spotkaniu, prowadzonym przez Tatianę Hajduk-Speczik z Panelu Dyskusyjnego Galerii BIBU, omówiono szczegółowy plan działań dla uruchomienia akcji.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób, w tym m.in. członkowie Panelu BIBU - Paweł Zieger, Miłosz Markiewicz i Marcin Howaniec, własciciel Galerii - Sybilla Skałuba, Paweł Wyszomirski z fundacji Napraw Sobie Miasto, a także przedstawiciele Oddziału Katowickiego TUP - prezes Maciej Borsa i Paweł Jaworski, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W sprawie tej nawiązano już też kontakt z innymi osobami z Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza i Katowic, reprezentującymi środowiska młodzieży zaangażowane w sprawy miejskie, które zadeklarowały zainteresowanie udziałem w projekcie proponowanym przez TUP.

Więcej…
 

Przemiany praktyki planistycznej - seminarium

Email Drukuj PDF

Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich wspólnie z Oddziałem Warszawskim oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH i Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego zorganizowało seminarium pt.: Kierunki przemian praktyki planistycznej i otoczenia prawno-organizacyjnego. Seminarium odbyło się w dniu 18 czerwca (poniedziałek) 2012 roku w siedzibie TUP Katowice (ul. Dyrekcyjna 9).

Przeprowadzono je w ramach cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych.  Tytuł cyklu – Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym podkreśla aspekt racjonalizacji wykorzystania energii i innych zasobów w procesach rozwoju. Celem seminarium jest też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej, wiążącej zagadnienia strategicznego planowania rozwoju z planowaniem przestrzennym – tzw. „terytorializacji” polityki rozwoju. Gościem spotkania był dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. Zbigniew Strzelecki.

Więcej…
 


Strona 10 z 27

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie