Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
IV Kongres Urbanistyki Polskiej w Lublinie 2012 r.

Lublin to miasto o blisko 700 letniej historii, miejsce ważnych wydarzeń na styku kultury polskiej i wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Jest miastem, w którym historia przeplata się ze współczesnością, a bogate dziedzictwo kulturowe wpływa na codzienne życie. Lublin pretenduje do miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. - jest miastem wielokulturowym, łączącym różne tradycje , jest dużym ośrodkiem uniwersyteckim. Lublin to największe miasto po prawej stronie Wisły i jako ostatni duży ośrodek miejski przed wschodnią granicą Polski i Unii - postrzegane jest jako Miasto Brama Wschodu.Przestrzenie publiczne miasta Lublin

Email Drukuj PDF

W 2012 roku miasto Lublin będzie gospodarzem IV Kongresu Urbanistyki Polskiej. Przedmiotem Kongresu, kontynuującego tematykę poprzednich spotkań, będzie miasto, jego stan, stan jego przestrzeni. Na stan jakości życia wpływa jakość przestrzeni publicznych, jakość tych przestrzeni ma istotny wpływ na wizerunek, tożsamość miasta.
Lublin posiada unikatowy układ głównych przestrzeni publicznych, które stanowią oś krystalizacyjną struktury przestrzennej miasta. Ciąg ulic Grodzka – Rynek – Bramowa – Krakowskie Przedmieście – Aleje Racławickie wraz z nanizanymi na osie tych ulic placami ukształtował się w wyniku procesów miastotwórczych na przestrzeni od X do XX wieku. Układ tych przestrzeni wraz z otaczającą je zabudową jest układem przestrzennym, który zachował wszystkie zasadnicze elementy struktury urbanistycznej będące wynikiem wielowiekowego rozwoju. Stanowi zespół o wybitnym w skali kraju charakterze ze względu na zachowanie autentycznej zabudowy, form przestrzennych, powiązań widokowych i funkcjonalnych. Od początku lat 90-tych XX wieku trwają prace rewitalizacyjne przestrzeni publicznych, które powinny stanowić wizytówkę miasta, odznaczać się wysoką jakością zagospodarowania i urządzenia.

Główne przestrzenie publiczne

Układ głównych przestrzeni publicznych miasta Lublin (kolorem żółtym oznaczono ciągi piesze. Liczby określają place licząc od strony zachodniej). Opracowanie Wydział Planowania UM Lublin.

Więcej…
 

Finał konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Email Drukuj PDF

13 października Lublin razem z Gdańskiem, Katowicami, Wrocławiem i Warszawą znalazł się w finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Strona z informacjami dotyczącymi projektu oraz życia kulturalnego w Lublinie znajduje się tutaj.

 


Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie