Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Oddział Wrocław

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2015 - ogłoszenie wyników

Email Drukuj PDF

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 3/4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową

informuję, iż w wyniku głosowania sąd postanowił:

  • przyznać tytuł Najlepszej pracy dyplomowej 2015 Agnieszce Kempie za pracę pt. Program rozwoju sektora usługowego w Trzebnicy,

  • przyznać dwa równorzędne wyróżnienia I stopnia:

Ewie Olejnik za pracę pt. Wrocławskie osiedla mieszkaniowe wzniesione w technologiach uprzemysłowionych – analiza problemów i możliwości wdrożeń działań rewitalizacyjnych,

Lidii Żółtańskiej za pracę pt. Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne przestrzeni publicznych przy dworcach kolejowych we Wrocławiu,

  • przyznać dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia:

Agnieszce Kamizelich za pracę pt. Idea osiedla społecznego a współczesne osiedla mieszkaniowe,

Paulinie Płóciennik za pracę pt. Nowa jakość przestrzeni publicznych w miejscowości Malanów wraz z koncepcją nowego zagospodarowania wybranego obszaru.


Sekretarz konkursu

Joanna Jakubów

 

Konkurs - najlepsza praca dyplomowa 2015 roku - przedłużenie terminu składania prac

Email Drukuj PDF

W związku z ogłoszeniem o konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław  na podstawie Uchwały Nr 3/4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową informuję, iż termin składania prac został przedłużony do 20 maja 2016 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w 2015 r. w dowolnej uczelni i na dowolnym kierunku studiów na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do w/w Uchwały ich tematyka musi wpisywać się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prace te powinny więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb, rozwoju gospodarczego.

Prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez uczelnie, na których były obronione, wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza konkursu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Na podany adres można także kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu a także wzory pisma przewodniego oraz załączników znajdują się w wyżej cytowanej Uchwale Zarządu TUP – Oddział Wrocław.

Ogłoszenie

Sekretarz konkursu

Joanna Jakubów

 

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Email Drukuj PDF

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 3/4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłaszam konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Więcej…
 

Rewitalizacja nabrzeży Oławy na Przedmieściu Oławskim - przetarg

Email Drukuj PDF

Spółka Wrocławska Rewitalizacja ogłosiła przetarg "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu" na wybór wykonawcy koncepcji architektonicznej i budowlanej. Więcej informacji na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji przetargowej.

 

Konkurs - koncepcja urb.-arch. zagospodarowania i rewitalizacji pl. Słowiańskiego w Legnicy

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Legnica ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy.

Organizator

Miasto Legnica pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica tel.: 76 72 12 199 fax: 76 72 12 115 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej propozycji zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej placu Słowiańskiego  wraz z jego najbliższym otoczeniem, łączącej tereny Staromiejskiego Centrum Legnicy oraz przyległe tereny poza legnickim Ringiem (obwodnicą miejską), przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań faktycznych, środowiskowych, prawnych i konserwatorskich.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu - 7 października 2015 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie - 21 października 2015 r.

Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie - 26 października 2015 r.

Składanie zapytań do regulaminu konkursu - 10 listopada 2015 r.

Udzielenie odpowiedzi na pytania - 20 listopada 2015 r.

Składanie prac I etapu - 15 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie wyników oraz zakwalifikowanie prac do II etapu – 21 grudnia 2015 r.

Składanie prac II etapu - 26 lutego 2016 r.

Ogłoszenie wyników II etapu - 15 marca 2016 r.

Dyskusja i otwarcie wystawy pokonkursowej - 15 kwietnia 2016 r.

Nagrody

I Nagroda – 27.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w  Regulaminie Konkursu

II Nagroda – 17.000 zł

III Nagroda – 7.000 zł

Wyróżnienia - łącznie 9.000 zł

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: www.um.bip.legnica.eu.

Kontakt

W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Przewodniczącą Sądu Konkursowego Panią Jadwigą Łopusiewicz - Architektem Miasta, dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-315,  e‑mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub sekretarzem Sądu Konkursowego Panią Violettą Piwońską – kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-322,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!


 


Strona 4 z 11

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie