Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Oddział Wrocław

Konkurs ideowy - dawny kamieniołom w Kazimierzu Dolnym

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza Konkurs na opracowanie programu użytkowego oraz ogólnej koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.

Organizator

Gmina Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny tel.: 81 88 10 212 fax: 81 88 10 213

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu - 15 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) - 24 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu - 27 kwietnia 2015 r.

Więcej…
 

Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Ocena Skutków Regulacji został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UD 217. W terminie do dnia 7 maja br. należy zgłaszać uwagi w formie dołączonej tabeli - również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz na nr faxu: (22) 273 89 11.

Projekt ustawy został opracowany na podstawie Założeń projektu ustawy o rewitalizacji przyjętych przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju informuję, że projekt ustawy nie zawiera istotnych zmian w stosunku do przyjętych założeń i zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do projektu ustawy wyłącznie uwag, które nie wykraczają poza zakres ww. założeń przyjętych przez Radę Ministrów.

Więcej…
 

Stanowisko OW TUP ws. wniosku o wpisanie Solpolu do rejestru zabytków

Email Drukuj PDF

Pełny tekst stanowiska Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław ws. wniosku o wpisanie Solpolu do rejestru zabytków.

 

5. edycja konkursu "Przyjazna Przestrzeń Publiczna"

Email Drukuj PDF

SARP Wrocław ma przyjemność ogłosić kolejną, piątą edycję konkursu pn."Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Celem konkursu, toczącego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’15 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO PŁYNIE", jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Ideą konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej spośród przykładów, które zostały zakończone w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach. Tegoroczna edycja konkursu szczególny nacisk kładzie na tereny lub obiekty (publiczne i mieszkaniowe, posiadające przestrzenie o charakterze publicznym lub półpublicznym) powiązane z wodą – stojącą bądź płynącą.

Zgłoszenia obiektu do konkursu może dokonać każdy po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu dostępnego na stronie Organizatorów: www.wroclaw.sarp.org.pl

Kartę zgłoszenia (wraz z załącznikami graficznymi i opisowymi) należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław

tel. 71 346 89 71 lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila „ZGLOSZENIE DO PPP’15”).

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA'15.

ZAPRASZAMY

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

 

Konkurs na projekt urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu

Email Drukuj PDF

Preambuła Regulaminu Konkursu
„Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów w dziedzinie architektury i planowania przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na przyszłą jakość tego terenu.”

Organizatorzy Konkursu - Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania Terenów Wolnych Torów w Poznaniu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo - przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskiej.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu 6 marca 2015r.
Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu 20 marca 2015r.
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 27 marca 2015r.
Ostateczny termin składania Wniosków 31 marca 2015r.
Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie do 10 kwietnia 2015r.
Ostateczny termin składania pytań przez Uczestników I Etapu 17.04.2015r.
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 24.04.2015r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w I Etapie 30 czerwca 2015r.
Rozstrzygnięcie I Etapu wraz z zaproszeniem wybranych Uczestników do II Etapu Konkursu do 15 lipca 2015r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w II Etapie 15 października 2015r.
Ogłoszenie wyników Konkursu (rozstrzygnięcie II Etapu),
dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych do 30 października 2015r.

Nagrody

I Nagroda 171 000 złotych (brutto)
II Nagroda 111 000 złotych (brutto)
III Nagroda 71 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)

Regulamin Konkursu
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 do 31.03.2015 r. w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Informacje o Konkursie
na stronie www.poznan.pl/wolnetory

Kontakt

Korespondencja pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Poznania, 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
Korespondencja pocztą elektroniczną na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt telefoniczny na nr: +48 61 878 55 24
Kontakt fax nr: +48 61 878 55 28

Plakat konkursu

 


Strona 6 z 11

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie