Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydawnictwa

Towarzystwo Urbanistów Polskich w 20-leciu międzywojennym zaczęło wydawać Biuletyn informacyjny. Wydawało go również w czasie II Wojny Światowej w Anglii. Po Wojnie wydawaliśmy w różnych okresach czasopismo Miasto, Urbanistę oraz Przegląd Urbanistyczny. W 2018 roku zostaliśmy współwydawcą Biuletynu, wydawanego od lat 50-tych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. TUP jest również wydawcą serii Biblioteka Urbanisty oraz innych monografii. Wspólnie z wydawnictwem ABRYS, Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów wydajemy od 2019 r. dodatek do Przeglądu Komunalnego - Rozwój i Środowisko

MONOGRAFIE | CZASOPISMA | BIULETYN INFORMACYJNY ZG TUP

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie