Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Gdańsk Branch
Oddział Gdańsk

1o onkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego

E-mail Print PDF

Zachęcamy do udziału w konkursie: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015" organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W tym roku przypada jubileuszowa, 10 edycja tej imprezy, której celem jest promocja walorów przestrzeni publicznych regionu oraz jednoczesne uhonorowanie gmin, na terenie których powstały najlepsze przedsięwzięcia.

Dotychczasowe konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i udowodniły, że ciekawe rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej można zrealizować niezależnie od wielkości i charakteru miejscowości. Znaczna część wyróżnionych przedsięwzięć stała się rozpoznawalnymi w całym kraju wizytówkami regionu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości, które zostały ukończone pomiędzy 1 stycznia 2013 roku a 31 grudnia 2014 roku i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września 2015 roku.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Urban Transformations

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zapraszamy do lektury publikacji będącej efektem międzynarodowego projektu Mentor&Student Research Lab, którego współorganizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich:

Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (red.) Urban Transformations. Towards wiser cities and better living, ISOCARP, Gdańsk-Haga, 2015

Publikacja jest dostępna online!

 

 

Czytając Jane Jacobs …

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zapraszamy do lektury refleksji kol. Danuty Kochanowskiej na temat: J. Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”.

Jane Jacobs w książce, będącej dziełem jej życia (ostatnio wydanej po polsku)  poszukuje – zgodnie z jej tytułem – źródeł życia i przyczyn obumierania miasta. Odpowiedzialnością za upadek miasta obarcza doktryny, kierujące praktykami urbanistycznymi, wyrosłe z idei miasta–ogrodu i okrzepłe w koncepcjach Le Corbusiera. Narzucały one wzór miasta, którym rządziła standaryzacja i segregacja w przestrzeni różnych jego elementów. Ten sztuczny, zaczerpnięty ze świata techniki porządek niszczy miasto – zamienia je w pozbawioną życia „szarą strefę”.

Tymczasem utrzymanie i rozwój żywotności miasta – cel nadrzędny urbanistyki, wymaga łączenia i wzajemnego mieszania różnych elementów miasta – materialnych i społecznych. Zaczynając od koegzystencji w tej samej przestrzeni różnych rodzajów i sposobów jej użytkowania, rozmaitych grup mieszkańców i jej użytkowników – o różnym statusie ekonomicznym i kulturowym, aż do mieszania zabudowy o różnym czasie jej powstania, różnych form komunikacji i zachowań. To pobudzi i zintensyfikuje wzajemne kontakty – istotę miasta.

Szczególnym elementem żywotnego miasta jest tu ulica. Pełniąca wielorakie zadania, wypełniona różnego rodzaju ruchem miejskim, użytkowana w różnych porach dnia przez jej mieszkańców i gości, jest bezpiecznym miejscem socjalizacji młodego pokolenia, oraz różnych form aktywności dorosłych.

Użytkownicy i nieformalni właściciele ulicy mogą odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z obcymi, by „uczynić ich obecność atutem, a nie zagrożeniem”. Ideałem jest, gdy panuje powszechna tolerancja, a ulice wielkich miast pozwalają nieznajomym mieszkać obok siebie w harmonii, „na cywilizowanych lecz zdystansowanych zasadach”. Ta myśl Jane Jacobs wskazuje, że nie uznaje ona wielkiego miasta za zbiór samowystarczalnych osiedli. Nie jest ono także „federacją małych miasteczek”, lokalnych, izolowanych wzajemnie wspólnot. Konieczne jest w nim „nawiązanie przeplatających się relacji między osobami (liderami), rozszerzającymi swe życie publiczne poza rejony ulic, konkretne organizacje i instytucje”. Te relacje są z natury bardziej przypadkowe w wielkich miastach niż analogiczne, niemal wymuszone więzi między ludźmi – w obrębie samowystarczalnych osiedli. Decydują one zarazem o poziomie wolności jaką zyskuje mieszkaniec miasta i rozległości wyborów, oferowanych przez metropolię.

J. Jacobs formułuje cztery warunki, które muszą być spełnione by „umożliwić kształtowanie bujnej różnorodności w miejskich dzielnicach i ulicach”

-    dzielnica musie spełniać więcej niż dwie podstawowe funkcje

-    ulice muszą się często krzyżować, a boki kwartałów nie mogą być za długie

-    w obrębie dzielnicy muszą sąsiadować budynki o różnym wieku, przeznaczone dla różnych grup dochodowych

-    konieczne jest odpowiednio wysokie zagęszczenie ludzi.

Reasumując, wg autorki miasto to: „wielkie pole pogrążone w ciemności, na którym pali się wiele ognisk … . Każde ognisko rozświetla otaczający mrok i wykrawa jakąś przestrzeń. Powierzchnia i kształt przestrzeni istnieją tylko w takim stopniu, w jakim tworzy je blask ogniska”.

„Tylko złożoność i żywotność użytkowania nadają częściom miasta odpowiednią strukturę i kształt”.

Natomiast procesy uzdrawiania określonych części miasta nie mogą polegać na wymianie zamieszkującej tam ludności. Powinny one stać się „na tyle atrakcyjne by ludzie pozostawali tam z wyboru”.

Groźne jest zwłaszcza wpuszczenie na ich obszar kapitału spekulacyjnego.

Nieskuteczne są także programy drastycznej wymiany zabudowy i zagospodarowania.

Potrzebują one natomiast „zwyczajnych przestrzeni publicznych – żywotnych, dobrze obserwowanych, stale użytkowanych, łatwiejszego i bardziej naturalnego nadzoru nad dziećmi, oraz typowo miejskiej dostępności dla ludzi spoza ich terytorium”.

Wizja miasta – wg J. Jacobs jest dziś realizowana w wielu metropoliach świata, nie zawsze konsekwentnie, często zbyt powierzchownie i fragmentarycznie. Wydaje się jednak nadal, po upływie półwiecza od czasu jej powstania – inspirująca i płodna, także dla nas.

 

“The modern agora for building open society”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “The modern agora for building open society”, która została objęta patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Konferencja odbędzie się 2 czerwca (wtorek) w Europejskim Centrum Solidarności.

Szczegółowy program wydarzenia.

 

Zebranie ogólne - 23.06.2015

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy na zebranie ogólne, które odbędzie się w dniu 23.06.2015. o godz. 16:00 na Politechnice Gdańskiej w Sali 352 pod hasłem: „Uwarunkowania i kierunki rozwoju TUP”.

Gośćmi specjalnymi zebrania będą Prezes Oddziału wrocławskiego kol. Iza Mironowicz oraz wice Prezes TUP kol. Piotr Lorens.

 


Page 8 of 9

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie