Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Gdańsku
Oddział Gdańsk

Warsztaty i piknik hulajnogowy towarzyszący imprezie ?Przejazd Rowerowy pod Tunelem Martwej Wisły?

Email Drukuj PDF

W dniu 28 kwietnia 2018 roku przy Stadionie Energa odbyła się impreza Przejazd Rowerowy pod Tunelem Martwej Wisły. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji kolejnej rocznicy wybudowania tunelu pod Martwą Wisłą. Jej celem było propagowanie aktywnej mobilności w Gdańsku i zrównoważonego transportu miejskiego. Z tej okazji tunel pod Martwą Wisłą został zamknięty dla ruchu samochodowego. W tunelu odbył się przejazd pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.

Imprezie towarzyszyły wydarzenia takie jak; pokazy rowerów nietypowych, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty zorganizowane przez Koło Naukowe Hulaj Urabn Squad działające na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Warsztaty hulajnogowe były zorganizowane przy wsparciu TUP. Ich celem było przybliżenie mieszkańcom zagadnienia PMD-Personal Mobility Devices (model mobilności miejskiej). PMD jest bowiem świetnym uzupełnieniem modelu mobilności miejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy połączyć aktywną mobilność z transportem publicznym. PMD to przede wszystkim hulajnogi, deskorolki, longboardy oraz inne pojazdy na małych kółkach. Pojazdy możemy mieć zawsze ze sobą i nie musimy ich zostawiać przy zmianie środka komunikacji miejskiej (co bywa kłopotliwe w przypadku roweru). Według organizatorów;

Transport na małych kółkach jest świetnym sposobem na rozwiązanie problemu tzw. pierwszej i ostatniej mili, czyli pokonywania dystansu do przystanków transportu publicznego, co bywa kłopotliwe...

W trakcie warsztatów wszyscy chętni w każdym wieku, od 0 do 100 lat mogli wziąć udział w wyścigu, lub zmagać się na torze przeszkód. Pokonane dystanse można było nanieść na mapę aby sprawdzić w jakim czasie jest możliwy dojazd hulajnogą w wybrane miejsca w Gdańsku. Uczestnicy wypełniali również ankiety, a udział nagrodzono upominkami zafundowanymi przez Referat Mobilności Aktywnej UM w Gdańsku. Hulajnogi zostały wypożyczone ze sklepu Decathlon oraz użyczone przez członków Koła Naukowego.

Opiekunowie koła Hulaj Urban Squad; dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska oraz dr inż. arch. Bartosz Macikowski, opowiadali o korzyściach płynących ze stosowania PMD w warunkach miejskich. Pani Małgorzata oraz pan Bartek wyjaśniali zawiłości regulacji prawnych w odniesieniu do przepisów ruchu drogowego. Ale przede wszystkim podkreślali jaki jest związek pomiędzy aktywnością mobilną a kreowaniem zbiorowego zrównoważonego miasta. Warsztaty wsparli równie aktywnie Studenci Architektury, członkowie koła; Jakub Adamski, Paulina Chojnacka, Jakub Depka, Dominika Kłopotek, Anna Kolator oraz Maria Raszkiewicz.

Organizatorzy:

Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Koło Naukowe Hulaj Urban Squad działające na WydziaArchitektury Politechniki Gdańskiej, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/ Gdańsk

 

Free Cities Festival - weź miasto w swoje ręce!

Email Drukuj PDF

19 maja w godzinach 12:00 - 19:00

100cznia

Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 80-863 Gdańsk

Wolność ? wartość wpisana w historię i mentalność mieszkańców Gdańska. Niegdyś głoszona na sztandarze Gdańska, potem rozbrzmiewająca pod stoczniowymi dźwigami, dziś także ma swoją doniosłość.

Free Cities Festival też nawiązuje do idei wolności. Będzie stanowić forum wymiany najlepszych, oryginalnych i skutecznych, a przede wszystkim konkretnych rozwiązań dotyczących życia wspólnot samorządowych. Dyskurs wokół tych sposobów polepszenia jakości życia mieszkańców mają prowadzić ? właśnie ? sami mieszkańcy, czyli osoby najlepiej znające problemy swojego miasta czy dzielnicy. Festiwal będzie kreować wizję poszczególnych wspólnot ? wizję oddolną, obywatelską, niepolityczną.

Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń dla różnych wydarzeń, ?kuźnię pomysłów?, forum wymiany myśli, różnych form dialogu na temat polityk miejskich i procesów zachodzących w miastach. Czynnymi uczestnikami festiwalu (referentami, prelegentami) będą lokalni działacze społeczni, działający w strukturach organizacji pozarządowych, ruchów miejskich czy innych nieformalnych grup. Tym razem to sami mieszkańcy nakreślą wizję swoich wspólnot. Liczymy, że ten głos będzie wysłuchany przez decydentów, dlatego też zapraszamy wszystkich do partnerskiego dialogu.

Program i inne informacje znajdują się: https://www.im.edu.pl/fcf/program/

 

OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO _ Znaczenie tożsamości miejsca

Email Drukuj PDF

W dniach 5-11 maja 2018r. odbywać będzie się w Gdańsku doroczne kolokwium międzynarodowego zespołu badawczego AGORA GROUP PROJECT. Jest to zintegrowane wydarzenie naukowe poświęcone tematowi wykorzystania narzędzi planowania partycypacyjnego oraz środków wyrazu współczesnej urbanistyki i architektury na rzecz budowania otwartego społeczeństwa.

W takcie międzynarodowej konferencji naukowej, objętej patronatem przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Gdańsk, pt ?OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO _ Znaczenie tożsamości miejsca? (09 maja 2018) urbaniści z 7 uniwersytetów skonfrontują w Gdańsku wyniki swoich badań odnosząc je do założeń światowych celów zrównoważonego rozwoju (2030 Agenda for Sustainable Development).

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty konferencyjne doktorantów pt. ?PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. Tożsamość miejsca przez dialog, partycypację i dizajn? oraz studenckie warsztaty projektowe w Nowym Porcie pt. ?WODA_PORT_DZIELNICA. Tożsamość dzielnicy i jej wspólnoty?.

Zobacz:

Plakat reklamujący konferencję

Plakat reklamujący seminarium doktoranckie

Plakat reklamujący warsztaty studenckie

 

Pobierz kartę zgłoszenia

Pobierz program wydarzenia

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału TUP w Gdańsku

Email Drukuj PDF

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się w Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Oddziału TUP.

W trakcie zebrania wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie:

Prezes

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska

Wiceprezes

mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk

Skarbnik

mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Sekretarz

mgr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz

Członkowie Zarządu

dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

dr inż. arch. Magdalena Szmytkowska

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewskaoraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca

kol. Daniela Milan-Konopka - 24

Członkowie

kol. Wiesława Witkowska - Kołakowska

kol. Barbara Pujdak

kol. Jadwiga Pankau

kol. Jolanta Rolle

 

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, 5-6 października, Gdańsk

Email Drukuj PDF

 

 


Strona 1 z 8

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie