Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Katowice

Planowanie w obszarach metropolitalnych

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Oddziały Towarzystwa w Warszawie i Katowicach, wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego zorganizowały seminarium pt.: Scenariusze optymalizacji energetycznej w rozwoju aglomeracji. Odbyło się ono 11 maja (piątek) 2012 roku w odremontowanej siedzibie Oddziału Katowickiego TUP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9. Gościem spotkania był główny projektant planu zagospodarowania przestrzennego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego – kol. Tomasz Sławiński.

Celem seminarium było też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej w obszarach metropolitalnych na przykładzie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym analiz przepływu zasobów oraz wykorzystania w praktyce dorobku badawczego w tej sferze, m.in. projektu SUME realizowanego w ramach 7-go Programu Ramowego UE przez SGH.

Tags: Konferencja
Read more...
 

Harmonizacja informacji o przestrzeni

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (Warszawa, ul. Solec 22, IV piętro) odbyło się trzecie z cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych – „Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym”. Tym razem dotyczyło ono harmonizacji informacji o zasobach przestrzeni, a zorganizowane zostało przy współpracy Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach. Omówiono tło tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, przykłady harmonizacji danych przestrzennych w praktyce administracji publicznej przy współpracy służb planistycznych, problemy tworzenia metadanych dla zasobów informacji przestrzennej oraz perspektywy funkcjonowania „chmury informacji” o przestrzeni (cloud computing). Głównym prelegentem był dr Leszek Litwin, autor wielu wdrożeń i publikacji naukowych w tym zakresie.

Read more...
 

Walne Zebranie Oddziału Katowickiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zgodnie z § 48 Statutu TUP,, w uzgodnieniu z Sekretarzem Generalnym TUP, Zarząd Oddziału Katowickiego podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich na dzień 19 maja 2012 roku (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału TUP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału. Do jego zadań (zgodnie z § 47 Statutu TUP) należeć będzie:

- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału - tekst tych sprawozdań dostępny będzie na 7 dni przed Zebraniem na stronie www.tup.katowice.pl,

- udzielenie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,

- wybór prezesa oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,

- wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa we wrześniu 2012 roku w Lublinie,

Read more...
 

Inżynierowie o przestrzeni

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Śląska Organizacja Techniczna oraz Biblioteka Śląska w Katowicach zorganizowały naukowo-techniczną konferencję informacyjną na temat: Akturalna sytuacja w dziedzinie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej w skali całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska. Odbyła się ona w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1, w Sali "Parnassos". Prelegentami byli kol.kol. Henryk Buszko, Krzysztof Gasidło, Zbigniew Kamiński i Maciej Borsa. W programie znalazły się prezentacje nt. planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Read more...
 

O świadomości przestrzeni

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W czwartek 12 kwietnia 2012 roku o godzinie 18:00 w sali Teatru Korez w Katowicach (Centrum Kultury Katowice, plac Sejmu Śląskiego) odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Kody kultury: kreacja - reakcja?” O świadomości przestrzeni opowiadał dr inż. arch. Maciej Borsa z Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach. Spotkanie prowadziła dr Anna Gomóła.

Przestrzeń jest pierwotnym wyobrażeniem człowieka, pozwalającym określić inne byty. Definicje przestrzeni są różne, w zależności od dyscypliny wiedzy. Węższe, „techniczne” widzenie przestrzeni wystarcza do pragmatycznego działania, nie wystarcza jednak do pełnego zrozumienia relacji przestrzeni i człowieka. Świadomość przestrzeni to odkrywanie nie tylko jej stanu, ale też procesów, które się w niej toczą. Przestrzeń jest tworzona, ale wzajemnie kształtuje człowieka i jego sposób społecznego funkcjonowania. Przestrzeń jest niepomnażalna, zróżnicowana i wolnozmienna. W świecie postmaterialistycznym pozwala na budowanie poczucia tożsamości oraz identyfikacji z miejscem i jego wartościami, jako przeciwwaga dla globalnego zagubienia. Dlatego w „płynnych czasach” świadomość przestrzeni staje się coraz istotniejsza, a wiedza o przestrzeni coraz bardziej potrzebna. Zwiększa ona poczucie odpowiedzialności i pozawala wpływać na przestrzeń.

Read more...
 


Page 10 of 22

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie