Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Kraków

Informacja o poparciu postulatów Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Email Drukuj PDF
Krakowski Oddział TUP wyraża poparcie dla postulatów Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
zawartych w piśmie z dnia 6 grudnia 2021 r. do Pana Piotra Nowaka Ministra Rozwoju i Technologii.
Postulaty dotyczyły planowanych zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Wybory Prezesa i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2024

Email Drukuj PDF

Zarząd Krakowskiego Oddziału Urbanistów Polskich informuje,
że w dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krakowskiego Oddziału TUP,
podczas którego wybrano Prezesa, Nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną
na kadencję 2021-2024.

Wyniki wyborów:

Prezes:
dr inż. arch. Marceli ŁASOCHA

Wiceprezesi:
mgr inż. arch. Jacek BANDUŁA
dr inż. arch. Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

Sekretarz:
dr inż. arch. Piotr LANGER

Skarbnik:
dr inż. arch. Katarzyna ZAWADA-PĘGIEL

Członkowie Zarządu:
mgr inż. arch. Tomasz BABICZ
prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ
mgr inż. PAULINA LISZKA

Komisja Rewizyjna:
Stanisław PROCHWICZ - Przewodniczący Komisji
Elżbieta KACZMARSKA
Piotr GAWEŁ

 

Ponadto wybrano delegatów na Walny Zjazd TUP w Warszawie:

Marceli ŁASOCHA
Barbara BARTKOWICZ
Kinga RACOŃ-LEJA
Paulina LISZKA
Kazimierz WALASZ
Katarzyna ZAWADA-PĘGIEL
Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

 

Petycja Zarządu Oddziału w sprawie zieleni miejskiej w Krakowie

Email Drukuj PDF

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
wystosował petycję do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
w sprawie wykupu terenów z przeznaczeniem pod zieleń miejską

Do pobrania tutaj

 

Stanowisko TUP w sprawie CPK

Email Drukuj PDF

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

przedstawia uwagi i wnioski w ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Do pobrania tutaj

 

LXXVI Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

Email Drukuj PDF

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

LXXVI OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

NA TEMAT:

"KRAKÓW - PLAN MIEJSCOWY OBSZARU 'WESOŁA - REJON UL. KOPERNIKA' - I CO DALEJ ?"


SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 LUTEGO 2020 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00,
W SALI NR 1 NA II PIĘTRZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes - prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 


Strona 2 z 10

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie