Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Kraków Branch
Oddział Kraków

XLVI Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

E-mail Print PDF
There are no translations available.ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

XLVI OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

NA TEMAT:

„DZIEDZICTWO KULTURY A PRAWO"

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 21 maja 2014 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00
W SALI „N” NA PARTERZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24

PROGRAM SPOTKANIA:

 • WSTĘP I PROWADZENIE OBRAD:    prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ

 • WYPOWIEDŹ WPROWADZAJĄCA:
  mgr inż. arch. JAN JANCZYKOWSKI - Wojewódzki Konserwator Zabytków

  "Zasady i kryteria ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce – obecny stan i potrzeby zmian przepisów prawa"

 • DYSKUSJA:  Oczekiwania społeczne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego a rzeczywistość

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

 

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 

XLV Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

XLV OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

NA TEMAT:

„HOTEL CRACOVIA i KINO KIJÓW”

CZY W KRAKOWIE UDA SIĘ OBRONIĆ DOBRA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY?

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 marca 2014 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00
W SALI „N” NA PARTERZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24

PROGRAM SPOTKANIA:

 • WSTĘP I PROWADZENIE OBRAD:    prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ

 • WYPOWIEDZI WPROWADZAJĄCE:
  dr Zbigniew BEIERSDORF - „Wartości kulturowe zespołu Hotel Cracovia - Kino Kijów w przedpolu widokowym zachodniego klina zieleni”

  prof. arch.  Witold CĘCKIEWICZ - „Wypowiedź Autora – Refleksje po 50 latach od realizacji zespołu”

 • DYSKUSJA:  Czy dobra współczesnej architektury są ważne dla ciągłości kultury Krakowa?

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

 

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 

XLIV Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

XLIV OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

NA TEMAT

"ZIMA A ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 lutego 2014 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00,
W SALI „N” NA PARTERZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24

PROGRAM SPOTKANIA:

 • WSTĘP I PROWADZENIE OBRAD:    prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ

 • WYPOWIEDŹ WPROWADZAJĄCA:   dr Kazimierz WALASZ - „Jak pomóc przetrwać zimę zwierzętom w środowisku życia człowieka”

 • DYSKUSJA:  Czy chcemy i możemy pomagać zwierzętom nieudomowionym ?

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 

MOBEX - międzynarodowe warsztaty, seminaria i wystawy

E-mail Print PDF
There are no translations available.

MOBEX 2013 MIASTO I WODA – TERENY POPRZEMYSŁOWE

Tereny poprzemysłowe są w naszej rzeczywistości ciągle jeszcze zaniedbane lub nie skutecznie wykorzystywane, mimo że są to przeważnie obszary bardzo cenne położone w zwartej i zurbanizowanej strukturze miasta. Doświadczenie wielu współczesnych miast wskazuje, że obszary te mogą być skutecznie wykorzystane dopiero po ich rewitalizacji. Tereny poprzemysłowe zwykle są pozostałością po działalności przemysłowej, rolniczej lub transportowej związanej z okresem powojennym z centralnie planowaną gospodarką narodową. Niezagospodarowane i niezrewitalizowane tego typu obszary mają zdecydowanie negatywny wpływ na zrównoważony rozwój struktur miejskich.

Od września 2013 r. do końca stycznia 2014 r. zespół projektu dokona analizy i badania wybranych obszarów miejskich. Wynikiem tych działań będzie kompilacja 16 plakatów (posterów) prezentujących optymalne rozwiązania rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz przygotowanie naukowych wykładów technicznych dotyczących problematyki rewitalizacji. Prezentowane postery będą w rozmiarze 700 x 1000 mm i będą przetwarzane za pomocą oprogramowania CAD (Computer Aided Design) i technologii GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Są to narzędzia, które dają szerokie możliwości wykorzystania w procesie projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego możliwego do zastosowania w krajach V4. Postery będą prezentowane kolejno we wszystkich krajach V4 poprzez organizację wystawy Mobex w Ostrawie, Krakowie, Budapeszcie i Bratysławie w okresie od lutego do maja 2014 roku.

W trakcie każdej wystawy odbędzie się seminarium, w którym partnerzy projektu zaprezentują efekty swojej pracy w formie wykładów i prezentacji. Kolejną rolą poszczególnych seminariów jest przygotowanie zestawienia prac i publikacji naukowych, które zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Bratysławie. W końcowej fazie projektu, zespół projektowy zajmie się zestawianiem powyższych badań i wdrożeń w formie publikacji katalogu cyfrowego prezentującego cały projekt. W tym samym czasie będzie prowadzona kampania rozpowszechniania wyników projektu za pomocą mediów. Opinia publiczna będzie informowana o procesie i działalności całego projektu poprzez media i za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej projektu (http://mobex2013.weebly.com).

Do pobrania program warsztatów

Do pobrania zaproszenie na konferencję - wersja angielska

Do pobrania zaproszenie na konferencję - wersja słowacka

Do pobrania zaproszenie na wystawę

 

List Zarząd Oddziału TUP do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Hotelu "Cracovia"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Do pobrania dokument

 


Page 5 of 9

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie