Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Szczecin

Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu "Szczecin - zdążyć przed zawałem" w dniu 21 września 2011 r. była przedsięwzięciem bardzo udanym.

Co prawda, nie odnotowaliśmy obecności tak pożądanych przedstawicieli władz samorządowych (zarówno radni jak wszystkie jednostki Urzędu Miasta były zawiadomione) jak również obecności mediów (były specjalnie zapraszane), nie mniej przyszło ok. 80 osób, reprezentujących różne zawody, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Szczecina i otwartych na nowe trendy.

Przedstawione prezentacje obejmowały cały wachlarz zagadnień:

  • ogólne, charakteryzujące negatywne skutki rozwoju infrastruktury drogowej w miastach w drugiej połowie XX wieku i argumenty przemawiające za zmianą polityki transportowej,
  • przykłady działań z zagranicy na rzecz równorzędnego traktowania różnych środków transportu w mieście, poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznych i podnoszących jakość życia(Londyn, Bilbao),
  • aktualne bolączki transportowe Szczecina i konkretne projekty zmian (m.in.: rozwój sieci tramwajowej, wykorzystanie istniejącej linii kolejowej dla potrzeb SKM, zintegrowanie lokalizacji przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych).

Szczególne słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które przygotowało niezwykle wnikliwe analizy istniejącej sytuacji funkcjonowania transportu zbiorowego w Szczecinie, a także konkretne, bardzo przekonujące propozycje rozwiązań, w tym poparte analizą korzyści finansowych.

Zamieszczamy wszystkie prezentacje, zachęcając gorąco do ich obejrzenia. Możecie Państwo ocenić sami!

Read more...
 

Konkurs na opracowanie koncepcji w Szczecinie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania alei Papieża Jana Pawła II i kwartałów przyległych w rejonie pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 26.09.2011r. o godz. 15:30.

Więcej informacji na stronie internetowej:

Read more...
 

Kazimierz Stachowiak odszedł

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 2011 r. odszedł od nas Kolega Kazimierz Stachowiak.

Ś.p. Kazimierz Stachowiak urodził się 19.01.1931 w Inowrocławiu. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie i na Politechnice Gdańskiej, gdzie ukończył Wydział Architektury.

Od 1954 r. pracował w Biurze „Miastoprojekt” Szczecin, a także wykładał przez wiele lat w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1969 r., a w latach 80-tych pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Szczecińskiego. Uczestniczył też czynnie w pracach Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność społeczną jako niekwestionowany autorytet  w sprawach konkursów urbanistycznych i architektonicznych, inicjator i wielokrotny sędzia-referent tych konkursów, przez co wpłynął na podniesienie rangi naszego regionu w dziedzinie architektury. Reprezentował też nasze środowisko na kongresach i zjazdach w kraju i za granicą.

 

Read more...
 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Z przyjemnością informujemy, że inicjatywa naszego Oddziału zorganizowania debaty w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno innych stowarzyszeń, zainteresowanych wyższą jakością życia w mieście jak i oficjalnego organizatora obchodów - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin.

Udało nam się także pozyskać osobę dr hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego z Politechniki Łódzkiej (http://historia.arch.p.lodz.pl/jw37/per-jw37.html; http://autoportret.pl/category/debaty/), eksperta w dziedzinie polityki zrównoważonego transportu miejskiego, który wygłosi referat wprowadzający, a także będzie moderował debatę.

Dużą atrakcją będzie też wystąpienie dr inż. arch. Agnieszki Zimnickiej, która przedstawi politykę transportową Londynu w aspekcie ulepszania przestrzeni publicznych i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej sąsiednich terenów.

Debata odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. w godz. 9:00 - 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Tags: Konferencja
Read more...
 

Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego 2010

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W kwietniu 2011 r. został rozstrzygnięty regionalny konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” (zrealizowana w 2010 r.). Tym razem - w przeciwieństwie do roku 2010, kiedy to wpłynięcie tylko jednego wniosku spowodowało unieważnienie konkursu - zgłoszono 18 przedsięwzięć. Szczecin zgłosił pięć przestrzeni publicznych, pozostałe realizacje dotyczyły miasta Sławno i gmin, w tym najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu koszalińskiego.

"Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” zdobyła gmina Biały Bór za Centrum Edukacji Ekologicznej, a „Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” przypadło Szczecinowi za Zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej.

Bardzo nas cieszy duży udział gmin w Konkursie i co najważniejsze - realizacja przestrzeni publicznych w małych, wiejskich  miejscowościach.

 


Page 4 of 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie