Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Szczecin

WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dnia 15 lipca 2010r. w Sali Kominkowej Klubu 13 Muz odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i samorządów zawodowych, działających w sferze architektury i urbanistyki (SARP, TUP, ZPOIA, ZOIU i MKUA) z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem oraz wytypowanymi przez Prezydenta przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie poświęcone było problemom dotyczącym jakości przestrzeni Szczecina, w tym architektury i planowania oraz projektowania urbanistycznego miasta. Zgodnie z programem spotkania nastąpiła krótka prezentacja obydwu Stowarzyszeń oraz Izb, a także wypowiedź i prezentacja Prezydenta. W ramach dyskusji problemowej omawiano następujące tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, architektura i przestrzeń publiczna miasta, organizacja i zarządzanie przestrzenią miasta, szkolnictwo architektonicznourbanistyczne w województwie zachodniopomorskim. Należy podkreślić, iż ilość i ranga problemów nie pozwoliły na wyczerpujące ich omówienie, a samo spotkanie wykazało, iż to zaledwie "wierzchołek góry lodowej" ewentualnych dalszych dyskusji i - jak mamy nadzieję - e f e k t y w n e j   w s p ó ł p r a c y .

 

POPARCIE DLA UTWORZENIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna (kwiecień 2010 r.) do Prezes Oddziału kol. Heleny Freino w sprawie poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego Wydziału Architektury i Wzornictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (aktualnie kierunek architektura i urbanistyka funkcjonuje na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT), stosownego poparcia udzielił Prezes TUP prof. dr hab. Tadeusz Markowski w swoim liście skierowanym do J.M. Rektora ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego i do Senatu ZUT.

 

Międzynarodowe Warsztaty Studenckie 2010

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniach 10-14 maja 2010 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Studenckie pt. Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie z udziałem studentów i opiekunów z Hogeschool Rotterdam i Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Szczeciński Oddział TUP był razem z Zakładem Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania IAiPP ZUT i Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin organizatorem Warsztatów.

Więcej o warsztatach: http://www.zupriz.zut.edu.pl/warsztaty_floating_garden.htm

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ OBRONIONĄ W 2009 ROKU

Kontynuując tradycję corocznego przyznania Nagrody Szczecińskiego Oddziału TUP za najlepszą obronioną w IAiPP pracę dyplomową poświęconą zagadnieniom urbanistyki i planowania przestrzennego, w marcu 2010 r. powołana została Komisja Konkursowa w celu wyboru najlepszych prac wykonanych w roku akademickim 2008-2009. Komisja działając w następującym składzie: mgr inż. arch. Ilona Łabno – Przewodnicząca,  mgr inż. arch. Ewa Pęska,  mgr inż. Ewa Krasuska,  mgr Krystyna Mieszkowska, postanowiła  przyznać dwie nagrody:

- pracy „AMPM. Aktywne miejsce pod mostem” autorstwa Artura Goska pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Karola Krzątały za: próbę inspiracji aktywności społecznej w mieście poprzez zwrócenie uwagi na realną możliwość współuczestnictwa w decydowaniu o kształcie i sposobie aranżacji przestrzeni „parazurbanizowanej” tj. trudnych inwestycyjnie, nieatrakcyjnych i uwarunkowanych technicznie lub technologicznie miejsc (rejon węzła komunikacyjnego). Podjęta praca ma walor edukacyjny i może przyczynić się do większego zainteresowania oraz identyfikacji z przestrzenią miejską pojedynczego mieszkańca. Przedstawiony projekt ocenia się jako ważny krok w kierunku rzeczywistego uwzględnienia aspektu socjologicznego/społecznego w myśleniu o tkance miejskiej;

- pracy „Koncepcja przekształceń urbanistycznych w obszarze dworca kolejowego w Katowicach” autorstwa Przemysława Pilcha, wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: odwagę podjęcia skomplikowanego i obszernego merytorycznie zadania projektowego obejmującego szerokie spektrum problematyki przestrzennej - od urbanistyki do kształtowania wizji architektonicznej zespołu dworca kolejowego. Przedstawiony projekt ocenia się jako interesującą próbę połączenia funkcji dworca kolejowego i dworca autobusowego z atrakcyjnym programem ogólnomiejskim oraz uplastycznienia przestrzeni miejskiej poprzez propozycję awangardowych rozwiązań architektonicznych.

oraz trzy wyróżnienia:

- pracy „Koncepcja przekształceń urbanistycznych kwartału przy ul. Narutowicza w aspekcie rozwoju przestrzennego funkcji edukacji" autorstwa Karoliny Sobiczewskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: ciekawą próbę ożywienia wnętrza pokoszarowego kwartału Nowego Miasta na styku z ciasną zabudową centrum miasta Szczecina. Pozytywnie ocenia się kompozycję wnętrza kwartału z dominacją różnych form zagospodarowania zielenią publiczną w połączeniu z nowoczesną zabudową centrum edukacyjnego - przy zachowaniu historycznej obudowy kwartału;

- pracy „Projekt dla miasta. Porównanie wpływu miejsca na przykładzie Wrocławia i Krakowa” autorstwa Marka Idziaka, wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Jarosława Bondara za: próbę uchwycenia charakterystycznych tendencji w historycznie uformowanej przestrzeni wielkomiejskiej, możliwych do wykorzystania w nowych pomysłach urbanistyczno-architektonicznych wpisujących się w tę przestrzeń. Praca ma interesującą formę graficzną wzbogaconą komentarzami i wnioskami;

- pracy „Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Boguchwały, Kołłątaja, Kadłubka, Asnyka, Orzeszkowej wraz z projektem budynku mieszkalno-usługowego” autorstwa Anny Linieckiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Krzysztofa Bizio za: udaną próbę pracy „u podstaw” nad rewaloryzacją historycznie ukształtowanych kwartałów zabudowy modernistycznej Niebuszewa. Powściągliwość i poprawność rozwiązań w zakresie kształtowania zielonego wnętrza kwartału i architektury uzupełniającej zabudowy mieszkalnej daje podstawę do traktowania projektu jako przedmiotu potencjalnej realizacji budowlanej nawiązującej do lokalnie uwarunkowanego charakteru przestrzeni miejskiej.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki oraz dyplomy.

 

Międzynarodowe warsztaty

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Międzynarodowe warsztaty

Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu.

W maju 2009 roku odbyły się warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team- UPAT) wyłonionego spośród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners- ISOCARP). Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Ze strony Międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego uczestniczyli:

Członkowie Zespołu (Senior Planners): Oscar Bragos (Argentyna), Luigi Cipolla (Wlochy), Gerhard Meighörner (Niemcy), Stefan Netsch (Holandia), Ric Stephens (Stany Zjednoczone).

Młodzi Planiści: Piotr Gradziński, Joanna Małek, Małgorzata Oyarce-Yuzzelli, Alicja Świtalska, Adam Zwoliński

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej o warsztatach: http://www.um-zachodniopomorskie.pl/wpr/warsztaty_szkoleniowe_planistow_i_przedstawicieli_samorzadow.htm http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/urbanisci_o_rozwoju_metropolii.html http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/upat_%E2%80%93_pierwszy_raz_w_polsce.html http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/swiatowi_urbanisci_o_rozwoju_metropolii.html  http://aup.org.pt/?q=node/77 http://www.isocarp.org/index.php?id=720     http://www.powiat-goleniowski.pl/indexdetail.php?oferta_id=1991 http://www.rp.pl/artykul/309743.html       http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/9792/   http://fakty.interia.pl/news/urbanisci-o-rozwoju-metropolii,1317287,224      http://transinfo.pl/text.php?from=archive&id=24921 http://polskalokalna.pl/wiadomosci/zachodniopomorskie/szczecin/news/swiatowi-urbanisci-projektuja-szczecinska-metropolie,1311760 http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci/pomysly_na_Szczecin/Raport_urbanistow_o_szczecinskiej_metropolii http://szczecin.naszemiasto.pl/archiwum/1994522,szczecinska-metropolie-projektuja-urbanisci-z-calego-swiata,id,t.html?sesja_gratka=8431395feae1b5f620cacf8f9e4246a6

 


Page 6 of 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie