Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Szczecin

Zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie

Email Drukuj PDF

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50 odbyło się zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie.

Podczas spotkania prezes Oddziału kol. Helena Freino wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010, odbyła się dyskusja nt. przyszłości Towarzystwa, w trakcie której wypełnione zostały ankiety dotyczące możliwych kierunków przeobrażeń TUP oraz zaprezentowana została koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka" (3 warianty).

Więcej…
 

Bronisław Benedykt Sekula

Email Drukuj PDF

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2011 roku odszedł od nas jeden z pierwszych członków TUP w powojennym Szczecinie Kol. Bronisław Benedykt Sekula.

Kol. Bronisław Sekula urodził się 2 kwietnia 1923 roku w Toruniu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł inż. arch. (1950) i studiów magisterskich Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury (1952).

Był jednym z twórców kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej w 1969 r., gdzie następnie pracując przez wiele lat wychowywał kolejne pokolenia urbanistów, zawsze będąc ambasadorem innowacyjnego podejścia do kształtowania przestrzeni. Długoletni wicedyrektor i dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej (1970-81), w latach 1969-1987 kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, wykładowca urbanistyki dla studentów kierunku architektura i urbanistyka studiów magisterskich (do 1993 r.) i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego dla Krajów Rozwijających się oraz na studiach podyplomowych w Meksyku (Instituto Politecnica Nacional, 1981).

Więcej…
 

Zebranie członków TUP Oddział w Szczecinie

Email Drukuj PDF

Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie na zebranie otwarte, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) o godz. 17:00 w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50, sala nr 4.

Pierwsza część zebrania poświęcona będzie dyskusji nt. przyszłości Towarzystwa i wypełnieniu ankiety przygotowanej przez Zarząd Główny. W czasie zebrania wręczone zostaną nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010.

W części drugiej kol. Janusz Trepka zaprezentuje koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka".

Życzę wszystkim spokojnych i wiosennych Świąt Wielkanocnych. Uśmiech

Prezes Oddziału Helena Freino

 

Dość oszpecania miasta - poparcie apelu SENS

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie poparło apel Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pn. Dość oszpecania miasta skierowany w marcu b.r. do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, spółki Tramwaje Szczecińskie i firm projektowych zaangażowanych w projektowanie w Szczecinie, a także do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
Apel ten dotyczy opracowania „Katalogu mebli miejskich” oraz szczecińskiego wzoru przystanków tramwajowych i autobusowych, które winny być przedmiotem konkursów. "Katalog mebli miejskich" powinien obejmować takie elementy, jak: ławki, latarnie, słupy, bariery i wygrodzenia, dostosowane zarówno do starej tkanki miejskiej, jak i nowoczesnych osiedli. Katalog miałby być obligatoryjnie stosowany przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne przy wszelkich inwestycjach, w które zaangażowane są środki publiczne.

 

Zieleń miejska - posiedzenie Komisji Miasta Szczecin

Email Drukuj PDF

W dniu 24 lutego b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin poświęcone sprawom zieleni miejskiej, na które zaproszona została Prezes Oddziału, kol. Helena Freino.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Szczecińskiej Zielonej Alternatywy i Fundacji "Ratujmy Ptaki" oraz mieszkańcy zaangażowani w ochronę istniejącej zieleni i tereny przyrodniczo cenne. Wystąpienia przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina pokazały jak zieleń przegrywa przy realizacji przedsięwzięć budowlanych, niezależnie czy jest to konieczne czy nie i jak wiele nieprawidłowości występuje w tzw. cięciach pielęgnacyjnych. Podnoszono konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni miejskiej w celu łatwiejszej identyfikacji strat.

Prezes Oddziału zaprezentowała na przykładzie miasta Monachium politykę przestrzenną, która realizując motto strategii rozwoju "Compact, Urban, Green" jako jeden z priorytetów zakłada rozwój terenów zieleni i terenów otwartych poprzez utworzenie systemu przyrodniczego miasta. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia (Petuelpark, Messestadt Riem, Theresienwiese, Ackermannbogen, Arnulfpark) wskazują nie tylko na dbałość o bliskość parkowych terenów rekreacyjnych i duże nasycenie zielenią zespołów mieszkaniowych, lecz także na konsekwentne zagospodarowywanie terenów powojskowych, pokolejowych i innych opuszczonych obszarów w mieście na nowe funkcje, zamiast anektowania wolnych terenów.

 


Strona 4 z 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie