Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Warszawa

Kondolencje

Email Drukuj PDF

Koleżance Joli Przygońskiej, Prezesce Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów,

najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu odejścia męża Andrzeja

składają koleżanki i koledzy

z warszawskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

Urbanistyka w dobie postplanowania - Bartłomiej Kolipiński

Email Drukuj PDF

"Zastanawia i niepokoi stawianie znaku równości pomiędzy planowaniem przestrzennym i urbanistyką. Według mego przekonania planowanie łączy się z programowaniem, dysponowaniem, organizacją, przewidywaniem procesów - natomiast [...] projektowanie urbanistyczne obejmuje kreowanie konkretnych zjawisk budowlanych, kształtowanie przestrzeni i jest procesem zupełnie innym niż planowanie przestrzenne" - tak mówiła na Kongresie 50-lecia Towarzystwa Urbanistów Polskich (1973r.) profesor Hanna Adamczewska-Wejchert, dodając: "Sytuacja obecna dziedziny urbanistyki jest szczególna. Towarzystwo Urbanistów nie schyliło się, żeby ją podnieść, a SARP nie wspiął się, żeby ją wziąć".

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne

Email Drukuj PDF

Najserdeczniejsze Życzenia

Miłych, Zdrowych i Pogodnych

Świąt Wielkanocnych

składa

wszystkim Koleżankom i Kolegom

Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich


 

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii

Email Drukuj PDF

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii metra w Warszawie

Rada m.st. Warszawy zaakceptowała wniosek Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie umożliwiających przygotowanie realizacji III linii metra. Decyzja ta jest bardzo ważna dla kształtowania rozwoju systemu transportu zbiorowego w naszym mieście.

Metro jest najbardziej wydajnym i najwygodniejszym środkiem miejskiego transportu zbiorowego. Ale jest także, zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, najdroższym środkiem transportu. W chwili obecnej, nakłady inwestycyjne na budowę metra pochłaniają 2/3 budżetu przeznaczonego na inwestycje transportowe i komunikacyjne w Warszawie. Można zakładać, że będzie tak przez kolejne 30 lat - aż do roku 2050, gdy budowa pełnego systemu metra w Warszawie ma być zakończona. W sposób oczywisty, musi się to odbywać kosztem ograniczenia nakładów inwestycyjnych na inne, tańsze, środki transportu.

Więcej…
 

Składki Członkowskie - Przypomnienie

Email Drukuj PDF

Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o opłacaniu składek członkowskich, co jest statutowym obowiązkiem członków Towarzystwa Urbanistów Polskich. Składki można wpłacać w systemie comiesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Zaległości powyżej 2-3 lat mogą spowodować skreślenie z listy członków TUP
Poniżej  wyciąg z uchwały finansowej Walnego Zjazdu Delegatów  TUP z 2018 roku dotyczący wysokości składek i zasad ich naliczania.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wysokości składek członkowskich i zasady ich naliczania:
1. Podstawowa wysokość składki wynosi 20 złotych miesięcznie tj 240 zł rocznie.
(Do tej pory była to kwota 15 zł miesięcznie.)
2. Składki w wysokości 50 % kwoty podstawowej (10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie) płacą członkowie w wieku poniżej 30 lat oraz powyżej 65 lat.
3 Członkom, którzy wpłacą składki za cały rok z góry do końca stycznia danego roku przysługuje rabat w wysokości 15%. W takim przypadku wielkości te ulegają zmniejszeniu do ? odpowiednio ? 102 zł lub 204 zł.
4. Członkowie honorowi oraz członkowie, którzy ukończyli 75 rok życia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Numer rachunku bankowego Oddziału TUP w Warszawie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
78 1750 0012 0000 0000 4115 3277


Kasa biura TUP na ul. Lwowskiej 5 lok. 100 czynna od poniedziałku do środy w godzinach 9.30 ? 14.00 , czwartek ? piątek 9.30 ? 12.30 (obecnie z racji pandemii COVID-19 i pracy zdalnej proszę się umawiać telefonicznie)

 


Strona 1 z 35

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie