Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 35 results found.
Tag: Konferencja Ordering
(Oddział Warszawa)
Miasto Dostępne

KONFERENCJA Z CYKLU DOSTĘPNOŚĆ POLSKA

21 WRZEŚNIA 2016, POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zapraszamy na konferencję, której celem jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja ma służyć rozpoczęciu działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Istotnym rezultatem konferencji powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.

Tags: Konferencja
środa, 13 lipca 2016
(Zarząd Główny)

Konferencja międzynarodowa: 14-15 kwietnia 2016 r. organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Politechnikę Gdańska.

Celem spotkania jest przedstawienie i przedyskutowanie całego spektrum zagadnień związanych z aktualnymi procesami transformacji urbanistycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych i nadwodnych w centrach miast. Dlatego też wprowadzeniem do obrad stanie się prezentacja europejskich doświadczeń w transformacji obszarów nadwodnych.Udział w konferencji jest bezpłatny ale wymaga rejestracji.

pismo przewodnie | program konferencji | formularz rejestracji

Tags: Konferencja
czwartek, 24 marca 2016
(Zarząd Główny)

25 października 2014. w godz. 11:00 - 17:30, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Szczególnie zapraszamy do udziału w sesji dyskusyjnej:Jaki rozwój polskich miast - czas na nową doktrynę?Program KongresuWstęp na Kongres jest bezpłatny. Rejestracja pod adresem:https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/

Tags: Konferencja
piątek, 24 października 2014
(Oddział Opole)

W dniach 5-10 lipca 2015 w Portland, Oregon, USA odbędzie się 9th IALE World Congress, którego tematyka dotyczy:

Metabolizmu krajobrazu.
Tags: Konferencja
czwartek, 02 października 2014
(Zarząd Główny)
50 Kongres ISOCARP w Gdyni 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w 50. kongresie ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)który odbędzie się w Gdyni, w dniach 23-26 września 2014pod tytułem

Urban Transformations - Cities and Water

Jest co najmniej osiem powodów, dla których warto wziąć udział w kongresie:Wśród mówców będą światowej sławy goście honorowi, którzy wygłoszą przemówienia na temat “Urban Transformations”. Będą to Francesco Bandarin (UNESCO, Francja/Włochy), Alex Krieger (Harvard GSD, USA), Meera Mehta (CEPT University, Indie), sekretarz stanu w KPRP Olgierd Dziekonski i podsekretarz stanu w MIR Pawel Orlowski. Więcej informacji i streszczenia wystąpień znajdują się na stronie: http://2014.isocarp.org/index.php?id=1647.

Kongres będzie okazją do spotkania wysokiej klasy planistów z przeszło 50 krajów, a także nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

W 6 równoległych sesjach zostanie wygłoszone ponad 140 prezentacji, których autorzy pochodzą zarówno z sektora prywatnego, jak i akademickiego. Omawiane będą m.in. tematy związane z projektowaniem frontów wodnych, uwzględnianiem aspektów społecznych i zarządzaniem, ekonomiką, turystyką i zarządzaniem zasobami, rozwiązywaniem problemów środowiskowych i związanych ze zmianą klimatu, a także dotyczące terenów portowych i planowania infrastruktury. Więcej na ten temat: http://2014.isocarp.org/index.php?id=1772.

Tags: Konferencja
poniedziałek, 01 września 2014
(Oddział Warszawa)

Ukazała się publikacja z konferencji „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym” , zorganizowanej przez Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w dniu 6 maja 2014 r.

Tags: Konferencja
czwartek, 03 lipca 2014
(Zarząd Główny)
"Życie z niepełnosprawnością". Wiedza jako element współczesnego życia

KonferencjaParlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Towarzystwa Urbanistów Polskich

6 maja (wtorek) 2014., godz. 13.00-15.30w sali konferencyjnej Domu Poselskiego, ul. Senacka 1

oraz www.sejm.gov.pl zakładka transmisje

Zapraszają:Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób niepełnosprawnych Pan poseł mgr Marek Plura oraz Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Tags: Konferencja
piątek, 21 lutego 2014
(Oddział Poznań)
Towarzyskie Urbanistów Pogawędki

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 11 lutego, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Tematem tego spotkania będzie Reklama w przestrzeni miasta. Nie ulega wątpliwości, iż reklama jest integralnym elementem współczesnej przestrzeni miejskiej. Stąd na temat zasad prowadzenia polityki reklamowej, jak również funkcji i formy reklamy w krajobrazie miejskim warto rozmawiać w ramach szeroko pojętej debaty społecznej. Gośćmi spotkania będą Pani mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Pani Tamara Widerak, Dyrektor Biura Regionalnego Ströer Polska.

Serdecznie Zapraszamy!

Tags: Konferencja
sobota, 09 lutego 2013
(Oddział Warszawa)

W dniu 14 lutego 2013 w hotelu Westin odbędzie się I Konferencja Inwestycyjna Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa. Podczas konferencji zostaną również wręczone nagrody „LIDERZY WZROSTU” dla najprężniej rozwijających się dzielnic i gmin metropolii warszawskiej.

Tags: Konferencja
piątek, 25 stycznia 2013
(Zarząd Główny)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji pt. Territorial development challenges – visions of Europe & Poland,  która będzie okazją do dyskusji nad wyzwaniami rozwojowymi w Europie i Polsce. Odbędzie się ona w dniach 22-23 listopada 2012r. w Warszawie, w salikinowej MRR, przy ulicy Wspólnej 2/4.Podczas spotkania zaprezentowane zostaną scenariusze rozwoju terytorialnego Europy, w tym wizja rozwoju Polski przedstawiona w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Wyzwania przed jakimi stoi polska przestrzeń są podobne do tych, z którymi zmagają się inne kraje europejskie. Dlatego dyskusja toczyć się będzie również wokół spójności terytorialnej Europy oraz sposobu uwzględniania wymiaru terytorialnego w polityce spójności, który ma służyć realizacji AgendyTerytorialnej dla UE 2020 i Strategii Europa 2020.Szczegóły na temat konferencji razem z programem znajdują się w Kalendarium

Tags: Konferencja
poniedziałek, 12 listopada 2012
(Oddział Gdańsk)

Termin: 17 - 19 maja 2012

Początek konferencji: 17 maja, godzina 11:00

Zakończenie konferencji: 19 maja, godzina 14:00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Techniczny - Gdyńskie Centrum Innowacji, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

W dniach 17-19 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Zarządzanie Rozwojem Obszarów Metropolitalnych. Konferencja jest współorganizowana przez następujące podmioty: Miasto Gdynia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Wśród gości zagranicznych znajdą się m.in. prof. Bish Sanyal (MIT, USA), prof. Judith Ryser (ISOCARP, Wielka Brytania), prof. Dirk Schubert (HafenCity University, Niemcy), prof. Sofia Morgado (Technical University of Lisbon, Portugalia) oraz prof. Barry Hersh (New York University, USA).

Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniem zarządzania rozwojem obszarami metropolitalnymi, z uwzględnieniem zarówno kwestii przestrzennych (zarządzanie przestrzenią), społeczno-ekonomicznych (budowania i wdrażania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie społeczno – ekonomiczne, aspekty konkurencyjności i inne) jak i polityczno-instytucjonalnych (dotyczących instytucji i form prowadzenia procesu zarządzania metropolią). W szczególności omówione zostaną możliwe modele w tym względzie jak i możliwości ich zastosowania w polskiej praktyce. W jej trakcie omówione zostaną m.in. przykłady zagraniczne, mogące służyć za punkt odniesienia do dyskusji na temat kształtowania systemu zarządzani obszarami metropolitalnymi w Polsce. Istotnym elementem konferencji stanie się Pierwsze Trójmiejskie Forum Metropolitalne, stanowiące IV edycję Forum organizowanego dotychczas przez TUP O/Wrocław.

Głównym celem organizacji konferencji jest zebranie możliwie jak najszerszego materiału do dalszych prac teoretycznych nad modelem zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce. Służyć one także będą formułowaniu rekomendacji dla władz rządowych i samorządowych (w tym szczebla regionalnego i lokalnego) w zakresie poszukiwania lokalnych rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. W szczególności określone zostaną rekomendacje do kształtowania modelu zarządzania Trójmiejskim Obszarem Metropolitalnym.

 

Tags: Konferencja
poniedziałek, 14 maja 2012
(Oddział Wrocław)

"Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?" - taki jest tytuł dyskusji, którą pomagamy zorganizować 16 maja, w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Jej tematem są zrównoważone miasta przyszłości. Debata zostanie przeprowadzona w ramach wrocławskiej edycji festiwalu Planete+ Doc, bezpośrednio po projekcji filmu "Zurbanizowani" Gary'ego Hustwita. Film trwa 85 min. Projekcja rozpocznie się o godz. 18.00. Przewidujemy więc, że zaczniemy debatować ok. godz. 19.30. W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Adam Grehl – wiceprezydent Wrocławia Andrzej Mizgajski – prezes Zarządu Green Cross Poland Radosław Mołoń – wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Aldona Wiktorska-Święcka – Uniwersytet Wrocławski Marek Wiland – przewodniczący Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu Moderator: Przemysław Filar - Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia  O czym będziemy rozmawiać?

Tags: Konferencja
wtorek, 08 maja 2012
(Oddział Katowice)
Planowanie w obszarach metropolitalnych

Oddziały Towarzystwa w Warszawie i Katowicach, wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego zorganizowały seminarium pt.: Scenariusze optymalizacji energetycznej w rozwoju aglomeracji. Odbyło się ono 11 maja (piątek) 2012 roku w odremontowanej siedzibie Oddziału Katowickiego TUP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9. Gościem spotkania był główny projektant planu zagospodarowania przestrzennego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego – kol. Tomasz Sławiński.

Celem seminarium było też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej w obszarach metropolitalnych na przykładzie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym analiz przepływu zasobów oraz wykorzystania w praktyce dorobku badawczego w tej sferze, m.in. projektu SUME realizowanego w ramach 7-go Programu Ramowego UE przez SGH.

Tags: Konferencja
piątek, 20 kwietnia 2012
(Kongres Urbanistyki)

Zarząd Główny TUP, Urząd Miasta Lublin i Rada naukowo-programowa IV KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ "ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO"

19-21 września 2012 r.

Z A P R A S Z A

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I RUCHÓW OBYWATELSKICH, ZAJMUJĄCYCH SIĘ JAKOŚCIĄ FUNKCJONOWANIA MIAST I USPOŁECZNIENIEM PROCESU PLANISTYCZNEGO

do udziału w sesji otwartej "Q urbanistyce społecznej", która jest planowana w dniu 20 września (Czwartek) w godz. 17.00 - 19.00

Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów i wypowiedzi (streszczenie max 1 strona) do dnia 15 czerwca 2012 r. na adres: sesjaotwarta@tup.org.pl

W przypadku liczby zgłoszeń większej niż proponowane ramy czasowe, oferujemy zamieszczenie 5 wybranych tekstów w materiałach kongresowych. Zastrzegamy też ewentualność skrócenia czasu prezentacji do 5 min. gdyby - pod presją czasu - zaszła taka potrzeba. Decyzje o wyborze prezentacji i ich publikowaniu podjęte zostaną do 30 czerwca br.

Istota problemu i cele sesji przedstawione są w przesłaniu Kongresowym.

Tags: Konferencja
środa, 11 kwietnia 2012
(Zarząd Główny)

Warsztaty projektowe i konferencja nawiązujące do treści zawartych w Polskiej Polityce Architektonicznej odbędą się 5-7 grudnia 2011 r. we Wrocławiu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polską Akademię Nauk, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Celem wrocławskiej konferencji jest znalezienie formuły dla praktycznego zastosowania postulatów zawartych w PPA w oparciu o konkretne propozycje planistyczne i projektowe, które zostaną wypracowane w trakcie warsztatów.Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2011.Więcej informacji na stronie konferencji.

Tags: Konferencja
środa, 16 listopada 2011
(Sekcja Fizjografii)

Program konferencji: tutaj

Tags: Konferencja
środa, 09 listopada 2011
(Oddział Wrocław)

Już w najbliższy piątek (30.09.) wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich współorganizuje - wraz z Miastem dla Ludzi i prezydentem Romanem Szełemejem - konferencję o przyszłości Wałbrzycha. Spotykamy się o godz. 10.00, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, przy ul. Zamkowej 4.Podczas Forum przedstawimy roboczą wersję Strategii Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha - dokumentu, którego autorami są m.in. członkowie wrocławskiego oddziału TUP. Można go przeczytać tu.Program I Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej:

Tags: Konferencja
poniedziałek, 26 września 2011
(Oddział Warszawa)

W dniu 13.09.2011 r. w siedzibie Agory odbyła się konferencja pt. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - znaczenie i wpływ na wymiar miasta i przemiany strukturalne w gospodarce" Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, Forum Rewitalizacji i Związku Miast Polskich .

więcej w Gazecie Stołecznej

Tags: Konferencja
czwartek, 15 września 2011

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie