Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 29 results found.
Tag: Konkurs na przestrzeń Ordering
(Zarząd Główny)

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w dwunastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP w terminie do 10 marca 2018.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do początku maja 2018.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej 20-22 czerwca w Gdyni

środa, 24 stycznia 2018
(Zarząd Główny)

 

Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pani Anna Świątecka-Wrona (Ministerstwo Rozwoju), Patrycja Wojtaszczyk (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Zbigniew Skóra (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz Anna Dobkowska (Stowarzyszenie Integracja) i Marcin Skwierawski (Związek Miast Polskich).

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Przestrzeń publiczna w zieleni.

Jury przyznało także Grand Prix

środa, 27 września 2017
(Zarząd Główny)

 

W wyniku kwalifikacji 1 etapu nominacje do nagrody uzyskały następujące realizacje:

 

Cieszyn - Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Czarna Dąbrówka - Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej Gdańsk - Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Jastrzębie-Zdrój - Modernizacja polegająca na remoncie stawów I parku usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój - Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym polegającej na budowie kopii historycznego obiektu kubaturowego z częściowym podpiwniczeniem przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Katowice - „ Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, jako dopełnienie „OSI KULTURY” utworzonej na  zrewitalizowanych terenach po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice”. Kórnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim Luzino - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino Pabianice - Park im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach Pszów - Poprawa jakości I funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta Ryczywół - Zagospodarowanie Placu 1 Maja Siechnice - Plac Miejski wraz z targowiskiem w Siechnicach Skoczów - Rewitalizacja miasta Skoczowa poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego na Górnym Borze na cele społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Sopot - Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. W Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów Stare Babice - Park Gminny w Starych Babicach Świętochłowice - Kompleks “Wieże KWK Polska” Restrukturyzacja terenu zabytkowych wież wyciągowych szybów I I II dawnej kopalni “Polska” w Świętochłowicach Tczew - Zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie – modernizacja łącznika od ul. Armii Krajowej do szkoły podstawowej nr 12 Wodzisław Śląski - Rodzinny Park Rozrywki “Trzy Wgórza” Wrocław - Podwórko przy ul. Piotra Skargi sąsiadujące z budynkiem biurowym Dominikański we Wrocławiu Zawiercie - Kompleks sportowo-rekreacyjny u źródeł Warty w Zawierciu Żory - Park Cegielnia, czyli żorski Central Park

Serdecznie gratulujemy nominacji.

W drugim etapie konkursu prosimy podmioty zarządzające daną przestrzenią o przesłanie na adres: konkurs@tup.org.pl wypełnionego szablonu prezentacji zgodnie z Załącznikiem 2 do Regulaminu w terminie do 28 sierpnia 2017 roku.Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie Kongresu Związku Miast Polskich 16-17 października w Krakowie.W razie pytań prosimy kontaktować się mailowo pod adresem: konkurs@tup.org.pl bądź telefonicznie: 695 547 324.

niedziela, 09 lipca 2017
(Zarząd Główny)

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w jedenastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP w terminie do 10 maja 2017.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do końca lipca 2017.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie Kongresu Związku Miast Polskich 16-17 października w Krakowie.

niedziela, 26 marca 2017
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pan Radosław Górecki (Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju), Ryszard Gruda (Prezes Izby Architektów) oraz Kamil Kowalski (Stowarzyszenie Integracja).

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni.

natomiast po analizie nadesłanych do drugiego etapu materiałów, nominację rewitalizacji Księżego Młyna w Łodzi przeniesiono do kolejnych edycji konkursu.

wtorek, 27 września 2016
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w dziesiątej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

13 czerwca mija termin nadsyłania zgłoszeń do 1 etapu konkursu od samorządów, instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP.

piątek, 03 czerwca 2016
(Zarząd Główny)

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w dziesiątej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Konkurs ma na celu promocję spójnych i racjonalnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP w terminie do 13 czerwca

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do połowy sierpnia 2016.

niedziela, 24 kwietnia 2016
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

10 czerwca 2015 r. w czasie V Kongresu Urbanistyki Polskiej i XIII Kongresu Miast Polskich odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Dyplomy i pamiątkowe albumy wręczali Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Tadeusz Markowski oraz Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Nagrody w imieniu nagrodzonych miast odebrali: Skarbnik Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz; Prezydent miasta Zduńska Wola, Piotr Niedźwiecki; Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki; Prezydent miasta Sieradza, Paweł Osiewała; Wiceprezydent miasta Katowice, Bogumił Sobula; Wiceburmistrz Gorlic, Janusz Fogler, autorzy nagrodzonego projektu w Mszanie Dolnej, Marcin Brataniec i Urszula Forczek-Brataniec; Zastępca Prezydenta Tychów ds. Gospodarki Przestrzennej, Igor Śmietański. Ceremonię prowadził Sekretarz Generalny TUP, Tomasz Majda.

wtorek, 06 października 2015
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

W tegorocznej edycji konkursu, organizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, do nagrody nominowano 32 przestrzenie. Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pani Ewa Porębska, pan Zbigniew Maj (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Krzysztof Ozimek (Stowarzyszenie Architektów Polskich) oraz Robert Szumielewicz (Izba Architektów RP).

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni.
piątek, 24 lipca 2015
(Kongres Urbanistyki)

Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu określenia odpowiedniej oprawy graficznej działaniom V Kongresu Urbanistyki Polskiej, ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego promującego ideę przyjętych założeń. Gospodarzem kongresu będzie Łódź - miasto poprzemysłowe z największą w Polsce XIX wieczną strefą wielkomiejską, stanowiącą wyjątkowe laboratorium dla weryfikacji możliwości dokonywania przekształceń rewitalizacyjnych miast poprzemysłowych. Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską. Jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i studentów uczelni plastycznych i technicznych o profilu artystycznym. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter głównego hasła V Kongresu "Powrót do centrum" oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łódź.

Logo konkursowe musi posiadać następujące cechy: - musi przedstawiać tematykę kongresu; - ma być logotypem; - musi posiadać dynamiczną kompozycję; - mieć oryginalny sposób zapisu treści; - mieć charakterystyczną, wyrazistą kolorystykę znaku wykorzystującą kolory użyte w logotypie miasta Łodzi; - musi mieć współczesną stylistykę odnoszącą się do kulturowej wartości centrum miasta.

Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2015 roku.Nagroda 5 000 zł. Warunki konkursu przedstawiono w załączeniu.

Plakat | Regulamin | Księga znaku miasta Łodzi | Odpowiedzi na pytania

sobota, 17 stycznia 2015
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

W tegorocznej edycji konkursu, organizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, do nagrody nominowano 31 przestrzeni. Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało szesnastoosobowe Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pan Janusz Sepioł Senator RP, Magdalena Wrzesień (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz Włodzimierz Mucha (Stowarzyszenie Architektów Polskich).

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni.

Ocenę wniosku Parku Zdrojowego w Cieplicach oraz Mariny w Czarnkowie odroczono do następnych edycji konkursu, natomiast wnioski do 2 etapu konkursu ze Ślemienia, Warszawy i Wolborza nie wpłynęły, a więc nie były rozpatrywane.

poniedziałek, 27 października 2014
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

W dniu 11 lipca 2014 roku odbyła się kwalifikacja zgłoszonych przestrzeni do II etapu konkursu. Miło nam ogłosić, że w tegorocznej edycji nominowano aż 31 przestrzeni z całej Polski.

Biała Podlaska - Park Radziwiłłowski w Zespole Zamkowo - Parkowym Białystok - Ulica Lipowa Chojnice - Rewaloryzacja i rozbudowa parku 1000-lecia Chorzów - Rewitalizacja przyrodniczo krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent Cieszyn - SportPark Czarnków - Marina Czarnków Dąbrówka - Osada Leśnej Drzewica - Ścieżka pieszo - rowerowa z placem zabaw przy Zalewie Drzewickim Dzierzgoń - Rewaloryzacja otoczenia zamku Głowno - Plac Wolności Janów Lubelski - Park Miejski Jelenia Góra - Rewaloryzacja parku w Uzdrowisku Cieplice Kock - Rynek wraz z przyległymi ulicami Koziegłowy - Rewitalizacja Rynku Lubliniec – Rewitalizacja terenów położonych przy rzece Lublinicy Łask - Plac11 Listopada Ozorków - Plac Jana Pawła II Popów – Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy Poznań - Małe Naramowice – Rynek Rawa Mazowiecka - Park Miejski Rydułtowy - Park Sensoryczny - Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA Serniki - Tereny rekreacyjne Stężyca - Wyspa Wisła Suwałki - Plac Marii Konopnickiej Ślemień - Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej Świętochłowice – Rewitalizacja Plant Bytomskich Tczew - Przebudowa węzła integracyjnego Warszawa - Skwer Wolnego Słowa z Memoriałem Wolnego Słowa Wolbórz - Plac Jagiełły Wysokie Mazowieckie - Modernizacja terenów zieleni Zabrze – Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej

Serdecznie gratulujemy nominacji.

W drugim etapie konkursu prosimy podmioty zarządzające daną przestrzenią o przesłanie na adres: konkurs@tup.org.pl wypełnionego szablonu prezentacji zgodnie z Załącznikiem 2 do Regulaminu w terminie do 13 sierpnia 2014 roku.

W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretarzem konkursu  - Panią Anną Jaworską mailowo pod adresem: konkurs@tup.org.pl bądź telefonicznie: 694 362 684.

sobota, 12 lipca 2014
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

7 listopada przebywał z wizytą w Szczecinku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bolesław Komorowski. Był Gościem Władz Szczecinka na uroczystościach związanych z otrzymaniem przez to miasto Nagrody Honorowej Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w kategorii „zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni” przyznaną za rok 2012, nad którym Prezydent objął Honorowy Patronat. Nagroda została przyznana za realizację projektu „Park Miejski w Szczecinku” za „konsekwentne, kompleksowe i zharmonizowane podejście do kształtowania zielonej strefy nadbrzeżnej.”

Prezydent odsłonił pamiątkową tablicę w Parku Miejskim dotyczącą tej nagrody, a następnie spotkał się - w niedawno odrestaurowanym Zamku Książąt Pomorskich (położonym w sąsiedztwie Parku nad jeziorem Trzesiecko) - z Władzami Szczecinka i z zaproszonymi mieszkańcami.

informacja o wydarzeniu na stronie Prezydenta RP

poniedziałek, 18 listopada 2013
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce jest w tym roku objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W związku z tym w dniu 7 listopada podczas Kongresu Miast Polskich organizowanego w Krakowie przez Związek Miast Polskich nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez Prezydenta nagrodzonym miastom – Busku-Zdroju, Szczecinkowi oraz Nadleśnictwie Celestynów.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Olgierd Dziekoński, w towarzystwie przedstawicieli Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Banku Gospodarstwa Krajowego, wręczył nagrodzonym mosiężne tablice pamiątkowe.

Organizatorzy:

Partner konkursu:
piątek, 15 listopada 2013
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Oficjalne ogłoszenie wyników w Konkursie TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce nastąpiło podczas Gali Wieczornej konferencji Future4Build w środę 6 listopada 2013 roku w EXPO XXI.

Jury konkursu wybrało sześć spośród 19 zgłoszonych do konkursu przestrzeni i przyznało następujące nagrody:

Rewitalizacja miasta Busko Zdrój – nagroda w kategorii: rewitalizowana przestrzeń publiczna, Rewitalizacja Rynku Wodnego i Rynku Solnego w Zamościu wraz z przyległymi ulicami – wyróżnienie w kategorii: rewitalizowana przestrzeń publiczna, Rewitalizacja Placu im. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Jana Pawła II w Bytowie - wyróżnienie w kategorii: rewitalizowana przestrzeń publiczna, Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie – nagroda w kategorii: nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni, Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Szczecinku – nagroda w kategorii: rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Modernizacja i estetyzacja wsi Rzeczenica – nagroda specjalna.

 

piątek, 15 listopada 2013
(Zarząd Główny)

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu rywalizacja przebiegać będzie dwuetapowo:do 8 maja br przyjmowane będą zgłoszenia od każdej instytucji, osoby fizycznej, bądź prawnej. Wniosek zawierający kilka informacji o zgłaszanej przestrzeni (zakres wniosku) należy składać na adres konkurs@tup.org.pl, lub na adres Biura TUP. Ogłoszenie wyników 1 etapu nastąpi w połowie maja, a jednostki nominowane do nagrody będą miały czas do końca czerwca na skompletowanie i przesłanie na adres TUP materiałów (wg załącznika nr 2 do Regulaminu). Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie wrześniowego Kongresu Związku Miast Polskich w Krakowie.

środa, 03 kwietnia 2013
(Zarząd Główny)

Spośród 20 przestrzeni nominowanych przez ZG TUP do nagrody w pierwszym etapie, 20 lipca dwudziestotrzyosobowe Jury - w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pani Izolda Buzar (Ministerstwo Infrastruktury), pani Magdalena Zagrzejewska (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), pan Mariusz Czubaj (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej), pani Hanna Hendrysiak (Związek Miast Polskich) oraz pani Jolanta Przygońska (Stowarzyszenie Architektów Polskich) - wyłoniło zwycięzców konkursu w czterech następujących kategoriach:

niedziela, 05 sierpnia 2012
(Zarząd Główny)

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, stąd prace Jury pierwszego etapu trwały znacznie dłużej niż w latach ubiegłych. Spośród nadesłanych zgłoszeń jedno nie spełniło wymagań regulaminowych. Ostatecznie do nagrody nominowano 20 przestrzeni.

VI edycja 2012

Przestrzenie nominowane do nagrody:

Białystok - rewaloryzacja salonu ogrodowego pałacu Branickich Cieszyn - zagospodarowanie Góry Zamkowej i Podzamcza Czersk - zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 Lutego Kłobuck - Rynek im. Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem Konin - tereny nadrzeczne z przyległymi kwartałami urbanistycznymi w obrębie ulic: Wodna, Słowackiego, Plac Wolności, Nadrzeczna Koziegłowy - zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej Łowicz - Park Błonie Opole - przebudowa istniejących ścieżek spacerowych wzdłuż prawego brzegu Odry i rewaloryzacja parku nadodrzańskiego w Opolu Opole - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Odry - Zagospodarowanie nadbrzeży kanału Młynówka Ornontowice - rewitalizacja zabytkowego parku gminnego Poznań - Skwer: Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego Puławy - Bulwary nad Wisłą Sieradz - Rynek Starego Miasta i ul. Rycerska Szczecin - Park przy ul. Przygodnej w Szczecinie Szczecin - zagospodarowanie terenu przy Teatrze Lalek "Pleciuga" w Szczecinie wraz z przebudową basenu przeciwpożarowego na fontannę multimedialną Szczyrk - Plac Centrum Ślemień - Rynek Tychy - Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany Wolsztyn - Rynek Zgierz - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a podmioty zarządzające nominowanymi przestrzeniami prosimy o przesłanie na adres konkurs@tup.org.pl wypełnionego szablonu prezentacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu w terminie do 29 czerwca 2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas wrześniowego Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie.

środa, 16 maja 2012
(Zarząd Główny)
Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

VI edycja 2012

1 etap

Białystok - rewaloryzacja salonu ogrodowego pałacu Branickich Bytom - Plac Kościuszki - Galeria handlowa AGORA Bytów - przebudowa ul. Wojska Polskiego Cieszyn - zagospodarowanie Góry Zamkowej i Podzamcza Czersk - zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 Lutego Gorzkowice - kompleks rekreacyjno-sportowy "Kopiec" Katowice - park w dolinie rzeki Ślepiotki Kłobuck - Rynek im. Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem Kłobuck - zbiornik wodny na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem Konin - tereny nadrzeczne z przyległymi kwartałami urbanistycznymi w obrębie ulic: Wodna, Słowackiego, Plac Wolności, Nadrzeczna Koziegłowy - zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej Łowicz - Park Błonie Opole - Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II Opole - przebudowa istniejących ścieżek spacerowych wzdłuż prawego brzegu Odry i rewaloryzacja parku nadodrzańskiego w Opolu Opole - rewitalizacja byłej cementowni Bolko w Opolu; budowa budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych Opole - zagospodarowanie wyrobiska Bolko I - rewitalizacja terenu po byłej cementowni Bolko. Opole - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Odry - Zagospodarowanie nadbrzeży kanału Młynówka Ornontowice - rewitalizacja zabytkowego parku gminnego Poznań - odmień swoje podwórko Poznań - Plac Karmelicki Poznań - Skwer: Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego Poznań - kompleksowa rewaloryzacja zieleni ciągu ulic: Solna, Wolnica, Małe Garbary oraz skrzyżowania ulic: Małe Garbary i Garbary, wyposażonej w system automatycznego nawadniania wraz z budową zielonego torowiska Poznań - Zieleniec przy ulicach: Królowej Jadwigi i Strzelecka Puławy - Bulwary nad Wisłą Racibórz - Plac Króla Władysława Jagiełły (skwer św. Notburgii) Sieradz - Rynek Starego Miasta i ul. Rycerska Szczecin - Park przy ul. Przygodnej w Szczecinie Szczecin - rekreacyjna ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu Szczecin - zagospodarowanie terenu przy Teatrze Lalek "Pleciuga" w Szczecinie wraz z przebudową basenu przeciwpożarowego na fontannę multimedialną Szczyrk - Plac Centrum Ślemień - park w Ślemieniu - infrastruktura turystyczna Ślemień - Rynek Tychy - Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany Ujsoły - Kamieniołom w Glince Wieprz - baza okołoturystyczna Wolsztyn - Rynek Zgierz - Park Kulturowy Miasto Tkaczy
środa, 11 kwietnia 2012
(Zarząd Główny)

Zgodnie z Regulaminem konkursu rywalizacja przebiegać będzie dwuetapowo:do 2 kwietnia br przyjmowane będą zgłoszenia od każdej instytucji, osoby fizycznej, bądź prawnej. Wniosek zawierający kilka informacji o zgłaszanej przestrzeni (zakres wniosku) należy składać na adres konkurs@tup.org.pl, lub na adres Biura TUP. Ogłoszenie wyników 1 etapu nastąpi w połowie kwietnia, a jednostki nominowane do nagrody będą miały czas do końca maja na skompletowanie i przesłanie na adres TUP materiałów (wg załącznika nr 2 do Regulaminu).

wtorek, 14 lutego 2012

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie