Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Nauczanie urbanistyki na uczelni technicznej - konwersatorium Download as iCal file
Thursday, 27 January 2011, 10:00 - 13:00
Hits : 575

Pierwsze z cyklu konferencji-konwersatoriów "Współczesne wyzwania edukacji przestrzennej", organizowanych wspólnie przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach i Katowicki Oddział TUP. Ich celem jest doskonalenie kształcenia na kierunkach związanych z kształtowaniem przestrzeni w dostosowaniu do wyzwań cywilizacyjnych,  potrzeb społecznych i gospodarczych.

Główne zagadnienia do dyskusji :

  1. Współczesne formy aktywności zawodowej absolwentów kierunku architektura i urbanistyka  (Różne oblicza zawodu architekta i urbanisty  – model absolwenta).
  2. Masowość kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka (Co to za zawód – urbanista? Czy każdy może być urbanistą? Czy należy profilować kształcenie?).
  3. Kształcenie uniwersalne – kształcenie specjalistyczne ( Ogólna wiedza o  architekturze i urbanistyce, umiejętność projektowania,  potrzeba specjalizacji zawodowej).
  4. Struktura programu nauczania na kierunku architektura i urbanistyka (przedmioty ogólne,  podstawowe, kierunkowe, obowiązujące standardy  - „siatki nauczania”).
  5.  Indywidualne programy nauczania. (Różnicowanie programów nauczania na uczelniach)
  6. Przygotowanie i kwalifikacje akademickiej kadry nauczającej na kierunku architektura i urbanistyka -  teoria i praktyka (model nauczyciela akademickiego –  naukowiec czy projektant z doświadczeniem zawodowym?).
  7. Rola praktyk zawodowych w procesie nauczania.

Program konferencji-konwersatorium „Nauczanie urbanistyki na uczelni technicznej”

27 stycznia  2010 r.

10:00        Powitanie uczestników

10:15        Wprowadzenie – cele i założenia konferencji, Formy aktywności zawodowej absolwentów kierunku architektura i urbanistyka – prof. WST Andrzej Grzybowski, WST, SARP

10:30        Główne wyzwania nauczania o przestrzeni w epoce postindustrialnej – dr inż. arch. Maciej Borsa, SGH, TUP

10:45        Urbanistyka a planowanie wielkoprzestrzenne, różnice metody – prof. dr Stanisław Tomaszek, WST, TUP

11:00        Dylematy metodyczne kształcenia urbanistów – dr inż. arch. Wojciech Opania, WST

11:15        Oczekiwania kadrowe administracji publicznej a system kształcenia urbanistów –  dr inż. arch. Zygmunt Konopka, WST

11:30        przerwa na kawę

12:00        Nauczanie architektury i urbanistyki na kierunkach pokrewnych – dr inż.. arch. Jacek Rybarkiewicz, PŚl, WST, TUP, PC OISTAT, SPAK

11:00        Treści uniwersalne wiedzy o przestrzeni  vs. pola specjalizacji zawodowej – dr inż. arch. Justyna Gorgoń, WST, IETU, TUP

12:15        Dyskusja - konwersatorium - podsumowanie - moderator  dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, WST

13:00        Zakończenie

Location : Siedziba Oddziału TUP w Katowicach, przy ul. Dyrekcyjnej 9 („archi bar” – Galeria Architektury)
Contact : prof. Andrzej Grzybowski - Wyższa Szkoła Techniczna

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie