Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Kalendarium
Kalendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie Download as iCal file
Wednesday, 01 June 2011, 09:00
Hits : 1705

Język konferencji: polski/angielski

Organizatorzy:

WAPG Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,

TUP Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Gdańsk,

POIU Pomorska Okręgowa Izba Urbanistów

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II

Związek Miast Polskich

Komitet naukowy:

Dr hab. Aleksandra Sas-Bojarska (WAPG)

Dr hab. Piotr Lorens (WAPG, TUP o/Gdańsk)

Dr hab. Lucyna Nyka (WAPG)

Dr hab. Joanna Kabrońska (WAPG)

Dr hab. Antoni Taraszkiewicz (WAPG)

Dr Gabriela Rembarz (WAPG, POIU)

Koncepcja konferencji:

Konferencja zaplanowana została jako podsumowanie problematyki międzynarodowego projektu badawczego H-OPUS „Housing Praxis for Urban Sustainability” realizowanego latach 2008-2010 w ramach programu europejskiego URBACT II na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Sesja o urbanistyce nowych zespołów mieszkaniowych towarzyszy ogólnopolskiej  konferencji „Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania” zorganizowanej z inicjatywy Związku Miast Polskich w dniach 2-3 maja 2011 w Sopocie.

Kształtowanie miejskich struktur mieszkaniowych na tle problemu zmian klimatycznych stało się aktualnie jednym z głównych zagadnień europejskiej polityki przestrzennej wobec miast. Miasta są największymi konsumentami energii produkowanej obecnie w Europie. Polityka ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej stawia wyzwanie rewizji lokalnej polityki miejskiej pod kątem podniesienia poziomu energoefektywności struktur zurbanizowanych. Kolejne dyrektywy UE, wymuszające na krajach członkowskich podnoszenie wymagań termicznych dla poszczególnych budynków, są zapowiedzią dalszych regulacji. Dążenie do redukcji zużycia energii wymaga podniesienia ogólnoeuropejskich standardów w ujęciu całościowym, dalekosiężnym, bilansującym energię użytą na budowanie, użytkowanie i usuwanie zabudowy. Jak i gdzie budować dziś zespoły mieszkaniowe, by były energoefektywne i odporne na procesy społecznej i technicznej degradacji?

Tak postawiony problem wysuwa rolę urbanistyki i polityki przestrzennej na plan pierwszy. Na tle złożonych uwarunkowań funkcjonowania miast europejskich w dobie głębokich zmian kulturowych, demograficznych i ekonomicznych pojawia się pytanie o współczesny model życia w mieście, a z nim o nowoczesne metody kształtowania miejskiego środowiska zamieszkania. Celem konferencji jest prezentacja wybranych, interdyscyplinarnych przykładów najlepszej praktyki w dziedzinie planowania nowych zespołów i dzielnic mieszkaniowych. Zaprezentowane tendencję posłużyć mają dyskusji nad uwarunkowaniami wdrożenia doświadczeń zagranicznych w realiach polskich miejskich peryferii.

 Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencji jest bezpłatny wymaga rejestracji w sekretariacie konferencji – wyslanie formularza konferencyjnego na adres : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub fax 583471606. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

09.00 - 09.30 Rejestracja uczestników

09.30     Oficjalne otwarcie konferencji

 • Powitanie uczestników dr hab. Lucyna Nyka Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Wprowadzenie – założenia i wyniki projektu URBACT II HOPUS „Housing Praxis for Urban Sustainability” (Gabriela Rembarz, WA Politechnika Gdańska, sekretarz naukowy konferencji)
 • „Nowy kryzys energetyczno-paliwowy a  podmiejskie struktury mieszkaniowe - infrastrukturalne i społeczne strategie adaptacji" (Łukasz Pancewicz, WA Politechnika Gdańska)

10.15

Część pierwsza: nowe tendencje w budownictwie mieszkaniowym w Polsce

 • Energooszczędne i dostępne mieszkalnictwo w Polsce (Agata Twardoch, Politechnika Śląska)
 • Energooszczędne zasoby mieszkaniowe w kontekście zjawiska wzrostu zachowań konsumpcyjnych w Polsce (Monika Arczyńska, Heneghan Peng Architects Dublin/Politechnika Gdańska)
 • Polityka mieszkaniowa a rozwój przestrzenny w regionie metropolitalnym Gdańska(Grzegorz Masik, Uniwersytet Gdański)
 • Strefa podmiejska – mieszkalnictwo i biznes (dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, Politechnika Gdańska) 

Przerwa kawowa

11.30

Część druga: suburbanizacja a transport miejski

 • Nowe korytarze komunikacji miejskiej w kontekście dynamizacji procesu suburbanizacji. (Jan T. Kosiedowski, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego BPBK SA Gdańsk, Wiceprezes IPB)
 • Nowe tereny inwestycyjne Gdańska Południe w kontekście rozwoju komunikacji publicznej (Marek Nakonieczny, Alter-Polis sp. z zoo, GKU_A Gdańsk)
 • Osiedle Planeta i jej Planetobus (Jakub Sachse, Architekton GD)

12.30

Część trzecia: Energooszczędność infrastruktury

 • Certyfikacja jako narzędzie kształtowania jakości przestrzeni miejskiej (dr hab. Joanna Kabrońska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
 • Współczesny budynek mieszkalny a energia - LONGLIFE INTEREG IVB (dr hab. Marek Krzaczek, WILIŚ Politechnika Gdańska)
 • Miejskie narzędzia finansowe i organizacyjne a energooszczędność struktur miejskich w Niemczech (Christoph Magazowski, Hafencity Universität Hamburg)

Lunch

 14.15          

Część trzecia: Energooszczędność a gminne planowanie przestrzenne

 • Rozwój energooszczędnej infrastruktury miejskiej a możliwości koordynacji inwestowania poprzez narzędzia planowania przestrzennego w gminie, (Maria Czerniak, Pracownia Urbanistyczna BUMC, TUP o/Gdańsk Lokalna Grupa Wsparcia projektu HOPUS URBACT II)
 • Uwarunkowania prowadzenia zrównoważonego planowania przestrzennego małego miasta w strefie suburbanizacji (Anna Bajerska, Wiceburmistrz Miasta Kartuzy, Lokalna Grupa Wsparcia projektu HOPUS URBACT II)
 • Nowe Polkowice – próba zrównoważonego kształtowania nowej dzielnicy małego miasta (Michał Stangel, Politechnika Śląska)
 • Lokalizacja podmiejska - potencjały i problemy proekologicznego rozwoju Gminy Pruszcz Gdański (Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Lokalna Grupa Wsparcia projektu HOPUS URBACT II)

15.45          

Część czwarta: nowe dzielnice mieszkaniowe

 • Ekologiczne Miasteczko Siewierz – (przedstawiciel firmy Mycielski Architecture & Urbanism MAU Warszawa) (w potwierdzaniu)
 • Nowe dzielnice Trójmiasta: Gdynia - Miasteczko Sokółka, Gdańsk - Wiszące Ogrody (przedstawiciel firmy HOSSA SA, Lokalna Grupa Wsparcia projektu HOPUS URBACT II)
 • Gdynia Fikakowo na tle strefy podmiejskiej Aglomeracji Trójmiasta(Justyna Leżuchowska, Pracownia Architektoniczna)
 • Miasteczko Wilanów w Warszawie (Agnieszka Kowalewska, WA Politechnika Warszawska)

Dyskusja i podsumowanie konferencji

ok. 17.30  Zakończenie konferencji

Location : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny sala 300) Narutowicza 11/12, Gdańsk-Wrzeszcz
Contact : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej: Zofia Bołtakis, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sekretarz naukowy i organizacyjny konferencji: dr Gabriela Rembarz, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie