Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
KIERUNKI REFORMY PRAWA PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Download as iCal file
Thursday, 16 February 2012, 11:00 - 16:00
Hits : 416

KIERUNKI REFORMY PRAWA PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

16 luty 2012 r., sala 130, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni

- własność nieruchomości a prawo do zmiany zagospodarowania terenu, w tym zabudowy

- zasada wolności budowlanej na gruncie obowiązującej ustawy

- zasady proporcjonalności, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w określaniu możliwości właściciela w zagospodarowaniu nieruchomości – kierunki zmian prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności

prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski

 

Akty planistyczne w systemie źródeł prawa

- charakter prawny aktów planistycznych - akty prawne tworzone w ramach ustaw i akty stosowania prawa (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

- umiejscowienie aktów planistycznych w systemie źródeł prawa

- system aktów planistycznych obowiązujących wewnątrz administracji oraz system aktów planistycznych służących ingerencji w sferze uprawnień podmiotów prywatnych i ich docelowy kształt

prof. dr hab. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski

 

Władztwo planistyczne gminy

- pojęcie władztwa planistycznego gminy

- władztwo planistyczne gminy a kompetencje innych organów administracji publicznej

- władztwo planistyczne a dopuszczalny zakres ingerencji gminy w uprawnienia podmiotów prywatnych

dr hab. Wojciech Jakimowicz, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 

Procedura planowania przestrzennego

- ochrona interesów podmiotów prywatnych a partycypacja w procedurze

- zagadnienie legitymacji procesowej (interes prawny)

- zasady procedury wewnątrzadministracyjnej a zasady procedury służącej ustalaniu praw i obowiązków podmiotów prywatnych – kierunki zmian

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Uniwersytet Gdański

 

Realizacja inwestycji na obszarach bez planu miejscowego

-podstawy prawne realizacji inwestycji prywatnych na obszarach bez planu miejscowego

- podstawy prawne realizacji inwestycji publicznych

- reforma podstaw i instrumentów prawnych pozwalających na realizację inwestycji bez planu miejscowego

prof. dr hab. Marek Szewczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozkładanie kosztów urbanizacji

- opłaty adiacencka i planistyczna, konstrukcja i rola w systemie opłat lokalnych

- związanie opłaty adiacenckiej i planistycznej z kosztami urbanizacji terenu

- kierunki reformy konstrukcji i zasad naliczania opłat, w tym możliwość zastąpienia opłaty planistycznej i adiacenckiej opłata infrastrukturalną.

dr Mirosław Gdesz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: 390 zł +23% VAT/ os

Koszt obejmuje: wyżywienie: serwis kawowy i lunch, materiały piśmiennicze, certyfikat udziału

Location : sala 130, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa
Contact : Agnieszka Rożko Kierownik ds. szkoleń tel.: 22 535 83 23/33 tel./fax: 22 535 83 33 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Więcej informacji na stronie: www.LEX.pl/konferencja_planowanieprzestrzenne

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie