Wnioski i uwagi Zarządu Oddziału do dokumentu SUiKZP Krakowa

Friday, 29 March 2019 05:49 Piotr Langer
Print
There are no translations available.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
złożył uwagi i wnioski do sporządzanego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Szczegółowe informacje:

wnioski i uwagi do SUiKZP