Komunikat nr I/2018

Wednesday, 09 May 2018 12:26 Jacek Wydrych
Print
There are no translations available.

Komunikat nr I/2018

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Urbanistów Polskich, w dniu 19 kwietnia 2018r odbyło się Walne Zebranie Oddziału Opolskiego TUP, na którym wybrane zostały władze Oddziału na kadencję 2018-2021.

 

Zarząd Oddziału

 

kol. Maciej Mazurek      - Prezes

kol. Maria Oleszczuk      - Wiceprezes

kol. Joanna Kłopocka    - Skarbnik

kol. Jacek Wydrych         - Sekretarz

kol. Helena Nowik          - Członek

 

Komisja rewizyjna

kol. Iwona Solisz

kol. Alojzy Tomiczek

kol. Zbigniew Bomersbach

 

Ponadto zostali wybrani delegaci na Walny Zjazd TUP:

kol. Maciej Mazurek

kol. Joanna Kłopocka