NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA SŁUŻY MIESZKAŃCOM

Wednesday, 12 January 2022 22:05 Jacek Wydrych
Print
There are no translations available.

24 listopada 2021 r., w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród i wyróżnień laureatom w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021.

 

Już po raz 12 Marszałek Województwa Opolskiego zaprosił mieszkańców województwa, samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do udziału w konkursie NPPWO.

Oceny realizacji dokonała komisja konkursowa złożona z architektów, urbanistów, planistów przestrzennych z dużym doświadczeniem i dorobkiem w projektowaniu przestrzeni (min. członkowie TUP, SARP), pod przewodnictwem członka Zarządu Województwa Opolskiego - Pana Szymona Ogłazy. Oceniając zgłoszenia komisja brała pod uwagę m.in.: wpływ realizacji na poprawę jakości życia mieszkańców, wpływ na integrację społeczną, celowość i adekwatność zastosowanych rozwiązań do specyfiki miejsca, wartość użytkową i estetyczną realizacji, atrakcyjność rozwiązań projektowych, skalę przeobrażeń funkcjonalnych i użytkowych, propagowanie rozwiązań wzmacniających odporność przestrzeni publicznej na zmiany klimatu.

Uhonorowanie laureatów konkursu zostało poprzedzone wykładem Pani Izabeli Mironowicz (inżynier architekt, doktor habilitowaną nauk technicznych, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalności naukowe: planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, planowanie rozwoju miast, modelowanie rozwoju przestrzennego) oraz eksperckim panelem poświęconym zagadnieniom współczesnych wyzwań związanych z planowaniem i organizowaniem polskich przestrzeni publicznych z udziałem architektów i urbanistów o uznanym dorobku projektowym i realizacyjnym.

Przestrzeń publiczna integruje

We wszystkich 12 edycjach konkursu zgłoszono już 257 realizacji z całego regionu, najlepsze z nich zyskały prestiżowe nagrody lub wyróżnienia. To wizytówka aktywnych lokalnych społeczności, gospodarności samorządowców, dbałości i zaradności o przestrzeń wokół nas.

Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowano 33 zrealizowane projekty (w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej), dzięki którym w przestrzeni publicznej zaszły znaczące zmiany ?  funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, co przełożyło się na ich atrakcyjność, funkcjonalność i wygodę, a także dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców. Były to bardzo różne inwestycje. Wśród przestrzeni publicznych dominowały tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i centra miejscowości, pełniące niejednokrotnie funkcje reprezentacyjne, natomiast wśród obiektów przeważały instytucje kulturalne oraz te związane z pomocą i aktywizacją społeczną. O laury konkursy walczyły  zarówno inwestycje lokalne, jak i ponadlokalne, a nawet ponadregionalne.

Konkursowi głównemu, wzorem poprzednich lat, towarzyszył konkurs internautów, w którym mieszkańcy wybierali swoich laureatów.

 

Nagrody internautów w obydwu kategoriach trafiły do Dobrzenia Wielkiego ? za najlepszą przestrzeń głosujący uznali rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej kąpieliska ?Balaton?, zaś za najlepszy obiekt  użyteczności publicznej modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

 

NAGRODĘ MARSZAŁKA W KATEGORII PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZYZNANO PRZEDSIĘWZIĘCIU:

REWITALIZACJA TRAKTU SPACEROWEGO PRZY UL. MURKA W OLEŚNIE

- REWITALIZACJA PROMENADY

Inwestor: Gmina Olesno

Projektanci: KREATOR Studio projektowe Elżbieta Błeszyńska, Pyskowice

Nagrodę przyznano za:

foto4

NAGRODĘ MARSZAŁKA W KATEGORII OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OTRZYMAŁA:

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUCHOŁAZACH

Inwestor: Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

Projektanci: Antoni Domicz, M. i A. Domicz ? pracownia architektury, Opole

Nagrodę przyznano za:

foto3

Zarząd Województwa uhonorował wyróżnieniami następujące inwestycje:

w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA:

 1. Rewitalizacja miasta Dobrodzień ? przebudowa placu rynku.
 2. Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice ? ?Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic?.
 3. Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem, Opole.
 5. Przestrzeń publiczna ?Park wiejski w Niewodnikach?.
 6. Park 800-lecia z edukacyjnym placem zabaw dla dzieci i dorosłych. Park 800-lecia z placem zabaw - I etap, Opole.
 7. Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu.

 

w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 1. Centrum Przesiadkowe w Gogolinie. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Dworca Kolejowego w Gogolinie.
 2. Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu ?Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego?.
 3. Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu.
 4. Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem ?Sceny Kameralnej BCK?.