Konferencja "Dresden Nexus"

czwartek, 02 października 2014 08:55 Jacek Wydrych
Drukuj

W dniach 25-27 marca 2015 w Dreźnie odbędzie się konfencja "Dresden Nexus", która dotyczyć będzie następujących zagadnień:

• W jaki sposób zasoby naturalne, takie jak woda i gleba powinny być utrzymywane w warunkach globalnych zmian?


W jaki sposób można wydajniej i w sposób bardziej zrównoważony wykorzystywać zasoby wody, gleby i odpadów biorąc pod uwagę dostępność i redukcję ograniczonych zasobów środowiska?
• Jak angażować międzynarodowych partnerów do wspierania badań naukowych, rozwoju zdolności oraz wdrażenia podejścia NEXUS, które może pomóc w osiągnięciu SDGs?
• W jaki sposób ułatwiać przejście do gospodarki ekologicznej, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, biorąc pod uwagę skomplikowane powiązania gleby, wody i gospodarki odpadami?

Termin przesłania streszczenia: 6 października br.

Termin rejestracji: 15 grudnia br.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie:

http://www.dresden-nexus-conference.org/