Aktualizacja strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Wednesday, 15 January 2020 19:04 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Województwo Mazowieckie rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Więcej informacji na stronach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie