Ogólnopolski konkurs TUP na magisterskie prace dyplomowe obronione w 2011 r.

Thursday, 03 May 2012 21:41 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

logoKD2011Zgodnie z Regulaminem konkursu o nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej każdy promotor, po uzyskaniu na Karcie Zgłoszenia (docx | pdf), od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną, spośród prowadzonych w danym roku prac dyplomowych.
Termin składania prac upływa 2 lipca 2012 r. o godz. 14.00. Będą one przyjmowane w Biurze TUP w dni powszednie, w godz. 11.00-14.00. Prace można również przesłać pocztą, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, nie późniejsza jednak niż 25 czerwca br.

 

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu Justyna Mirecka pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oraz numerem telefonu: 693 868 389.

 

 

Sponsorem konkursu jest kancelaria:Clifford Chance

Tags: Konkurs dyplomowy