Oddział w Opolu - Zarząd

Sunday, 15 August 2010 12:49 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

Prezes

mgr inż. arch. Maciej Mazurek

Wiceprezes

Maria Oleszczuk

Sekretarz

Jacek Wydrych

Skarbnik

mgr Joanna Kłopocka

Członek Zarządu

Marcin Spyra

Ryszard Emmerling