Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Lista Członków TUP
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zajmujący się zawodowo lub społecznie pracami związanymi z gospodarką przestrzenną.Członka przyjmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków wprowadzających.Członkiem wprowadzającym może być członek Towarzystwa posiadający co najmniej 3-letni staż członkowski.
Członkiem honorowym
może być osoba, która wybitnie zasłużyła się dla Towarzystwa lub przyczyniła do rozwoju wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej.

Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

Członkiem wspierającym
może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej za pośrednictwem swojego przedstawiciela zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa zgodnie z zawartym porozumieniem.

Przyjęcie członka wspierającego wymaga uchwały Zarządu Głównego lub zarządu oddziału

Do pobrania: Regulamin Przyjmowania Członków, Deklaracja członkowska, Formularz osobowy, Formularz dla zarządu oddziału

Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych na stronie członków TUP. Po zaznaczeniu wybranego nazwiska nastąpi przekierowanie do strony użytkownika, z której można wysłać wiadomość (dla zarejestrowanych użytkowników).

232 User(s):
Search criteria
Between
and
Search results

. Nazwisko Imię Oddział
-
Opole
-
Kraków
dr hab. inż. arch.
Warszawa
mgr inż. architekt
Białystok
mgr
Wrocław
inż.
Kraków
mgr
Katowice
dr hab. inż. arch.
Gdańsk
mgr inż. arch.
Gdańsk
-
Wrocław
dr inż. arch.
Warszawa
mgr
Katowice
prof.dr hab.
Łódź
dr inż. arch.
Katowice
mgr inż. arch.
Opole
-
Gdańsk
-
Wrocław
mgr
Wrocław
mgr
Katowice
-
-
-
Szczecin
-
Warszawa
mgr inż. arch. kraj.
Gdańsk
dr nauk geograficznych
Wrocław
-
Gdańsk
dr inż. arch.
Warszawa
dr hab. inż. arch.
Gdańsk
-
Kraków
mgr inż. architekt
Katowice
mgr
Katowice
prof. dr hab. inż. arch.
Warszawa
-
Opole
mgr inż. arch.
Gdańsk
-
Wrocław
-
Rzeszów
-
Wrocław
mgr inż. arch.
Gdańsk
-
Gdańsk
mgr inż. arch.
Szczecin
-
Toruń
dr inż. arch.
Opole
-
Warszawa
mgr
Katowice
-
Wrocław
mgr
Wrocław
-
Katowice
-
Gdańsk
-
Rzeszów
-
Kraków
mgr
Gdańsk
-
Łódź
mgr
Katowice
-
Warszawa
mgr inż. arch.
Szczecin
dr
Warszawa
-
Białystok
mgr inż. arch.
Szczecin
inż.
Gdańsk
-
Lublin
-
Gdańsk
dr inz arch.
Gdańsk
dr inż. arch.
Gdańsk
-
-
mgr inż. arch.
Gdańsk
mgr inż. arch.
Wrocław
-
Warszawa
mgr inż. arch.
Warszawa
mgr inż.
Poznań
-
Wrocław
-
Rzeszów
-
Warszawa
-
Warszawa
-
Kraków
dr inż.
Wrocław
dr inż.
Wrocław
-
Poznań
-
Łódź
mgr inż. arch.
Warszawa
dr nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska
Kielce
mgr inż.
Lublin
-
Katowice
mgr
Poznań
mgr inż.
Wrocław
-
Warszawa
-
Szczecin
mgr inż.
Wrocław
mgr inż.
Warszawa
mgr inż. arch.
Warszawa
mgr inż. arch
Warszawa
dr hab. (prof SGGW)
Warszawa
-
Katowice
dr hab. inż. arch. kraj.
Warszawa
-
Olsztyn
-
Białystok
-
Wrocław
dr inż. arch.
Warszawa
mgr inż. arch.
Białystok
dr inż. arch.
Łódź
-
Warszawa
-
Warszawa

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie