Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Raport ze spotkania 10.11.2010 UWAGA: ZMIANY!

E-mail Print PDF
There are no translations available.

SPOTKANIE CZŁONKÓW ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU 10.11.2010

W dniu 10.11.2010, po spotkaniu Zarządu, odbyła się dyskusja członków łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, w czasie której wspólnie zastanawialiśmy się nad problemem aktywności łódzkiego oddziału i omawialiśmy strategię rozwoju jego działalności.

Młodsi koledzy zwrócili uwagę na małą społeczną świadomość urbanistyki oraz potrzebę bardziej aktywnego zaangażowania TUP na forum społecznym (nie tylko profesjonalnym). Zwrócono uwagę na konieczność uatrakcyjnienia wizerunku Towarzystwa w celu zainteresowania szerszej grupy naszą działalnością poprzez np. zwiększenie obecności medialnej. Uczestnicy zgodzili się również, że jednym z najważniejszych aspektów działalności TUP jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń, stymulowanie rozwoju i możliwość ciągłego dokształcania się w zakresie urbanistyki.

Statutowym działaniem TUP jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie w społeczeństwie kultury użytkowania przestrzeni poprzez m.in. organizację konferencji, warsztatów, dyskusji publicznych, realizację programów oświatowych, prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej.

Powyższe wnioski doprowadziły uczestników dyskusji do stworzenia podstaw pracy oddziału na najbliższy czas.

BLOK TEMATYCZNY

Ustaliliśmy, że najbardziej korzystne będzie stworzenie półrocznych bloków tematycznych, które połączą merytorycznie szeroki zakres działań – wystąpienia, wykłady, prezentacje, warsztaty, szkolenia i publikacje. Podsumowaniem tej pracy byłaby stosowna publikacja.

Przyjęcie półrocznego trybu pracy umożliwi profesjonalne przygotowanie wszystkich elementów bloku. Najważniejszym celem jest uzyskanie jak najszerszego i świeżego spojrzenia na współczesną urbanistykę oraz wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności w interdyscyplinarnych zespołach o różnym zakresie doświadczenia zawodowego i naukowego.

 Wstępnie uzgodniono następujący przebieg prac:

  1. Określenie tematu przewodniego półrocza wiosennego 2011 podczas spotkania pokonferencyjnego członków TUP 9 XII 2010.
  2. Zebranie spośród członków łódzkiego oddziału TUP chętnych do opublikowania materiału na dany temat półrocza, podzielenia się swoim dorobkiem, wiedzą lub doświadczeniami.
  3. Zaproszenie do publikacji chętnych spoza łódzkiego oddziału TUP – gości z innych oddziałów albo spoza TUP.
  4. Jednodniowe warsztaty projektowe na temat półrocza dla autorów publikacji połączone z prezentacją abstraktów.
  5. Organizacja trzy-czterodniowej wiosennej szkoły TUP na temat przewodni półrocza. Szkoła składać się będzie z warsztatów dla uczestników oraz wystąpień autorów publikacji i będzie kierowana do młodych profesjonalistów i studentów .
  6. Obszerna publikacja elektroniczna (PDF przygotowany do wydruku) wieńcząca półroczną działalność naszego oddziału, zawierająca wszystkie materiały- artykuły, prezentacje, reportaże i materiały (projekty) z warsztatów i konferencji. Publikacja papierowa zależna od funduszy.

Streszczenie publikacji i podsumowanie półrocznego działania - obszerny reportaż połączony z prezentacjami kluczowych prelegentów - w „Przeglądzie Urbanistycznym”.

 TEMAT PRZEWODNI BLOKU

Jego wybór jest zagadnieniem decydującym o powodzeniu planu na dane półrocze. Chcemy wspólnie wybrać temat, który będzie wyjątkowy, trudny, prowokujący, zaskakujący, wyzwoli twórcze podejście do znanych zagadnień. Szukamy tematów, które będą:

-         innowacyjne

-         interdyscyplinarne

-         raczej abstrakcyjne

-         zachęcać do nowego spojrzenia na przestrzeń

-         interesujące dla urbanistów z całego kraju - niezwiązane bezpośrednio z Łodzią.

Dobrym przykładem jest temat tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji „People meet in architecture” - „Ludzie spotykają się w architekturze”.

 Czekamy na Wasze propozycje - ale także komentarze, pomysły, pytania, uwagi - zapraszamy do podzielenia się nimi.

 „Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi” jest już na facebooku!

Zachęcamy Was wszystkich do „polubienia” profilu łódzkiego TUP: TUP O/Łódź na facebooku.

Profil dopiero powstał; chcemy rozwijać go razem z Wami. Znajdziecie tam linki do najlepszych portali o urbanistyce, ciekawe opracowania, projekty, najświeższe wiadomości z naszego oddziału i świata urbanistyki. Co jeszcze? Zależy od Was!

Zapraszamy!

Opinie i komentarze można również przesyłać bezpośrednio do nas:

Renata Rybarczyk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ania Sokołowska This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Szymon Nogalski This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie