Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Metody analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Komunikat 2 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Metody analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej”

w dniach 18-19 listopada 2010 w Warszawie


Cel konferencji obejmuje wymianę poglądów oraz przedstawienie wyników badań prowadzonych przez pracownie projektowe i ośrodki badawcze, w zakresie:

 • Zastosowania kompleksowych badań krajobrazowych w gospodarce przestrzennej
 • Ocen ekofizjograficznych na potrzeby gospodarowania przestrzenią
 • Zapisu uwarunkowań przyrodniczych w dokumentach planistycznych
 • Metod nauczania w zakresie analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej

Ramowy program konferencji:

Dzień 1  11.00 – 18.00   Dzień plenarny
Na podstawie zgłoszonych streszczeń wybrane zostaną wystąpienia prezentowane  w ramach 3-4 sesji. Przesłane artykuły po zaakceptowaniu przez komitet naukowy zostaną zakwalifikowane do druku

Dzień 2  9.30 – 14.00  Warsztaty szkoleniowe
Celem warsztatów będzie doskonalenie formułowania zapisu uwarunkowań ekofizjograficznych na potrzeby dokumentów planistycznych

Publikacja:
- w języku polskim – w kolejnym tomie Problemów Ekologii Krajobrazu (6pkt).
Pełne teksty artykułów zakwalifikowanych do druku należy przesyłać do dnia 19 listopada  2011 roku.  Zasady przygotowania tekstu artykułu podane są w zakładce  http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/pek_redakcja/pek_instrukcja_dla_autorow.pdf

Miejsce obrad:
SGGW,  ul. Nowoursynowska 159, Warszawa

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: dr hab. Barbara Szulczewska prof. SGGW
Członkowie:

 • prof. dr hab. Maciej Pietrzak
 • prof. dr hab. Andrzej Richling
 • dr hab. inż. Marek Szumański
 • dr inż. Przemysław Wolski

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca         - dr Agata Cieszewska    (tel.: 22 59 322 11, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Sekretarz naukowy    - dr inż. Renata Giedych (tel.: 22 59 322 08, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Sekretarz                 - dr Piotr Wałdykowski    (tel.: 22 59 321 87, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Współpraca techniczna:            mgr inż. Anna Jaworska (tel.022 59 321 93)

Adres sekretariatu konferencji:
Katedra Architektury Krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159

TERMINARZ KONFERENCJI:
do 30 czerwca 2011r. – zgłoszenie uczestnictwa - formularz zgłoszenia [doc], [pdf],
do 30 czerwca 2011r. - nadesłanie streszczeń referatów/artykułów lub posterów,
do 15 października 2011r. – wpłata kosztów uczestnictwa,
do 19 listopada 2011r. – przekazanie pełnego tekstu referatu lub posteru do druku

KOSZTY UCZESTNICTWA:
Opłata konferencyjna wynosi 370 zł (dla członków PAEK i TUP oraz doktorantów 350 zł) - obejmuje koszty organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, publikacji teksów artykułów i notatek w kolejnym tomie z serii „Problemy ekologii krajobrazu”, obiad w dniu 18 i 19 listopada oraz uroczystą kolację w dniu 18 listopada (piątek).
Opłaty w wysokości 370 zł (dla członków PAEK i TUP 350 zł) należy dokonywać do dnia 15 października  na konto Towarzystwa Urbanistów Polskich

Numer rachunku bankowego:
15 1160 2202 0000 0000 5515 7062   z dopiskiem Konferencja PAEK

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 1 tydzień przed rozpoczęciem konferencji uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% opłaty.

Tags: Konferencja
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie