Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP w sprawie ochrony Skarpy Warszawskiej

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP w sprawie ochrony Skarpy Warszawskiej

Email Drukuj PDF

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie ochrony walorów Skarpy Warszawskiej

W „Gazecie Stołecznej” z dnia 10 grudnia 2014r ukazał się artykuł omawiający zamiar realizacji, przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wielofunkcyjnego kompleksu zabudowy na terenach Skarpy Warszawskiej – w rejonie Mariensztatu.

Opisywana inwestycja swą lokalizacją i projektowaną formą naruszałaby, wypracowane przez kilka pokoleń warszawskich urbanistów,  zasady zagospodarowania terenów w rejonie Skarpy Warszawskiej.

Skłania to nas do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Skarpa Warszawska, wraz z jej historycznymi założeniami urbanistycznymi, zabudową i terenami zieleni stanowi absolutnie unikalny element tożsamości Warszawy.

Świadomość tego była dla pokoleń warszawskich urbanistów podstawą do szczególnej troski o ochronę walorów Skarpy. Najwyższym uhonorowaniem tych starań stało się uznanie jej, Zarządzeniem Prezydenta R.P. z 8 września 1994r , za pomnik historii.

Także aktualnym potwierdzeniem takiego postrzegania roli Skarpy Warszawskiej jest wymienienie jej na pierwszym miejscu wśród elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta wymienionych w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Wypracowane przez warszawskich urbanistów zasady zagospodarowania terenów w rejonie Skarpy obejmują m. in.:

1/ wykluczenie  jakiejkolwiek zabudowy na stoku Skarpy,

2/ ograniczenie wysokości zabudowy lokalizowanej na dolnym tarasie pradoliny Wisły,

3/ dopuszczenie kontrolowanej zabudowy na górnym tarasie poprzedzone szczegółową analizą jej wpływu na panoramę Warszawy.

Zasady te były m.in. podstawą do niewyrażania zgody na realizację zabudowy sprzecznej z opisywanym kanonem.

Skarpa Warszawska jest i pozostanie najbardziej atrakcyjnym i prestiżowym miejscem dla lokalizacji nowej zabudowy. Powoduje to stały i bardzo silny nacisk inwestycyjny na ten teren. Bywa, że nacisk jest silniejszy niż wola ochrony walorów Skarpy. Okazuje się wtedy, że opisywane formy i tradycja ochrony walorów Skarpy, w świetle obowiązującego prawa, bywają niewystarczające.

W opinii ZOW TUP, sposoby zabudowy i zagospodarowywania terenów, w szczególności w tak wrażliwych miejscach, nie powinny być wynikiem gry sił lecz  jasnych, przejrzystych, stabilnych i konsekwentnie wdrażanych zasad. Narzędziem ich prawnego usankcjonowania może być nadanie Skarpie Warszawskiej, uchwałą rady m.st. Warszawy, statusu parku kulturowego (w oparciu o art.17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Próby  takie były podejmowane w przeszłości. Niestety, nie zostały formalnie usankcjonowane. Chcielibyśmy mieć nadzieję, że aktualne władze m.st. Warszawy wykażą się troską o ochronę tożsamości Warszawy i podejmą to wyzwanie.

PISMO PDF

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie