Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rzeczoznawcy TUP

There are no translations available.

Koleżanki i Koledzy.

Towarzystwo Urbanistów Polskich z ubolewaniem przyjęło do wiadomości efekt finalny działania „ustawy deregulacyjnej” w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego.
Mimo jednoznacznie wyrażanego przez całe nasze środowisko stanowiska, nie udało się powstrzymać procesu likwidacji Izby Urbanistów. Pamiętamy ile wysiłku ze strony TUP wymagało doprowadzenie do jej powstania.
Obecnie Towarzystwo Urbanistów Polskich czuje się w obowiązku przedstawienia nowej oferty dla swoich byłych i obecnych członków oraz dla wszystkich, którzy będąc w szeregach IU zawodowo zajmowali się planowaniem miejscowym. Działając w ramach obecnego statutu TUP proponujemy wstąpienie w nasze szeregi i dalsze funkcjonowanie w zawodzie z tytułem „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich”. Chcielibyśmy w ten sposób zgromadzić zespół ludzi, którym leży na sercu wysoka jakość planowania miejscowego i dla których dziewięćdziesięcioletni autorytet TUP będzie odpowiednią rekomendacją.
Mamy również nadzieję, iż doświadczenie z pracy w Izbie Urbanistów pozwoli, przez nadchodzący rok dzielący nas od kolejnego Walnego Zjazdu TUP, wypracować propozycje niezbędnych zmian statutowych tak aby stowarzyszenie nasze stało się nowym domem dla wszystkich związanych z zawodem planisty, realizującym ich oczekiwania i zaspakajającym aspiracje zawodowe. Być może w przyszłości stworzymy podstawy do reaktywacji izby zawodowej.
Dlatego zapraszamy w szeregi TUP i na naszą stronę internetową http://www.tup.org.pl/ gdzie można zapoznać się z dokumentami i pobrać niezbędne pliki.
Liczymy na włączenie się Koleżanek i Kolegów w działalność Towarzystwa Urbanistów Polskich i współtworzenie jego przyszłości.

Warszawa, 30 września 2014 r.

Wypowiedź wiceprezesa TUP Grzegorza Buczka na konferencji "Urbanista w obliczu przemian - wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu" 29.10.2014 r. na Politechnice Gdańskiej.

Wejście w życie ustawy ułatwiającej dostęp do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. „ustawy deregulacyjnej”) oznacza przede wszystkim likwidację samorządu zawodowego urbanistów (a więc rezygnację z pewnej istotnej formy organizacyjnej, dostępnej obecnie m. in. dla architektów i „budowlańców”). Jednak niekoniecznie oznacza to również też utratę przez urbanistów „statusu zawodu zaufania publicznego”, ponieważ nie jest on formalnie uregulowany (tzn. nie posiada definicji prawnej) i są w tej kwestii różne poglądy (np. prof. Hubert Izdebski uważa, iż: „dla jednych zawodów zaufania publicznego mogą istnieć z woli ustawodawcy samorządy zawodowe, z kolei inne zawody zaufania publicznego mogą nie mieć organizacji samorządowej”.
Pełny tekst w pdf

Regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich

 • Wniosek o nadanie tytułu „Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich”
 • Załącznik nr 3 - rekomendacje Oddziału TUP do wniosku o nadanie tytułu „Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich”.
 • Załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niekaraniu przez Sąd Koleżeński TUP Sąd Dyscyplinarny Izby Urbanistów

opłatę związaną z nadaniem tytułu oraz wydaniem dyplomu w wysokości 100 PLN prosimy wpłacać na konto ZG TUP:
15 1160 2202 0000 0000 5515 7062

Regulamin przyjmowania członków zwyczajnych TUP

 • Załącznik nr 1 - Deklaracja
 • Załącznik nr 2 - Ankieta osobowa
 • Załącznik nr 3 - Decyzja Zarządu Oddziału
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie