Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Konkursy > Wyniki konkursu TUP na dyplomy magisterskie obronione w 2016

Wyniki konkursu TUP na dyplomy magisterskie obronione w 2016

Email Drukuj PDF

logo

W dniu 4 sierpnia odbyło się posiedzenie Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2015 roku. Jury w składzie: prof. prof. dr hab. arch. Piotr Lorens - przewodniczący (TUP o. Gdańsk)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa - sędzia referent U (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka - sędzia referent GP (TUP o . Warszawa)
dr inż arch. Tomasz Majda (TUP o. Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
dyr. Krzysztof Ławicki (AMS)
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę równorzędną przyznano panu Kamilowi KOWALSKIEMU za pracę pt.„CIVITAS in statu nascendi. Próba dokończenia miasta.”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
oraz
panu Krzysztofowi MOSKALE za pracę pt.: "Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta.”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Danuty Kłosek-Kozłowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Wyróżnienie przyznano paniom Ewie STOJEK oraz Julii DANILEWICZ za pracę pt.: „Rewitalizacja terenu centrum miasta położonego nad wodą, na przykładzie obszarów położonych przy ulicy Kolumba w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Czekiel Świtalskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Wyróżnienie przyznano panu Bartoszowi BARAŃSKIEMU za pracę pt,: „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”, wykonaną pod kierunkiem dr Mikołaja Madurowicza na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
oraz
pani Zofii PIOTROWSKIEJ za pracę pt.:„Sponsorowanie zasobów wspólnych, jako alternatywa dla publicznego finansowania. Studium rozwoju przestrzennego wokół kluczowych inwestycji miejskich – stacji II linii metra w Warszawie.”, wykonaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Pawła Grodzickiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w trakcie konferencji "Mieszkanie - Osiedle - Miasto", w ramach Targów Murator EXPO, 1 września b.r. w Gdyni.
Autorom i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy.

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma:

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie