Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

The results of the annual competition for the best public space in Poland '2010

E-mail Print PDF

Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało piętnastoosobowe Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pani Izolda Buzar (Ministerstwo Infrastruktury), pan Zbigniew Maj (Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz pani Anna Boryska (Stowarzyszenie Architektów Polskich).

Do kolejnych edycji konkursu odroczono trzy realizacje – Chełm „Rynek staromiejski – rewitalizacja Starego Miasta – zagospodarowanie piwnic ratusza i kamienicy Węglińskiego”, „Centrum Hewelianum” w Gdańsku oraz Puławy „bulwar nadwiślański”, jako przestrzenie publiczne w początkowej fazie przekształceń.

Nagrodzono i wyróżniono po jednej przestrzeni publicznej w każdej z trzech kategorii:

1.Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna.
2.Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna.
3.Przestrzeń zielona.
Ponadto przyznano jedno wyróżnienie specjalne.

 

Realizacje nagrodzone:

Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna

Rynek Kościuszki wraz z Placem Przedkościelnym w Białymstoku

Zgłaszający:
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku
Prezydent Miasta Białystok

Uzasadnienie nagrody:
Nagrodę przyznano za właściwe wykorzystanie historycznie ukształtowanej przestrzeni o szczególnych walorach kulturowych i wykreowanie miejsca o dużej witalności, a jednocześnie charakteryzującego się dużą powściągliwością w relacji do zastanych wartości.

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna

Zespół ciągów spacerowych złożony z promenady nadmorskiej w Świnoujściu i ciągu pieszego wzdłuż Wydmy Białej

Zgłaszający:
Prezydent Miasta Świnoujście

Uzasadnienie nagrody:
Nagrodę przyznano za umiejętną, subtelną ingerencję w zastane środowisko przyrodnicze, pozwalającą realizować potrzebę intensywnego użytkowania, przy zastosowaniu czytelnej kompozycji i prostych środków wyrazu.

Przestrzeń Zielona

Park Ocalałych w Łodzi

Zgłaszający:
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

Uzasadnienie nagrody:
Nagrodę przyznano za konsekwentną realizację polityki przestrzennej miasta przez wpisanie nowych elementów w system zieleni miejskiej i współtworzenie tożsamości Łodzi przez pielęgnowanie pamięci historycznej.

Realizacje wyróżnione:

Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna wokół kompleksu Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze

Zgłaszający:
Gmina Miejska Kamienna Góra

Uzasadnienie nagrody:
Wyróżnienie przyznano za dostrzeżenie potencjału drzemiącego w niedostrzeganym dotąd otoczeniu eksponowanych przestrzeni miejskich i konsekwentną lecz płynną rozbudowę systemu przestrzeni publicznych.

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna

Nowa Promenada na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oraz plac zabaw i baza ratowników z zapleczem sanitarnym na plaży miejskiej w Gdyni.

Zgłaszający:
Prezydent Miasta Gdyni

Uzasadnienie nagrody:
Wyróżnienie przyznano za wzbogacenie oferty programowej zaniedbanej wcześniej, a intensywnie wykorzystywanej części miasta i stworzenie elementu podnoszącego jakość całej strefy nadbrzeżnej; dającego jednocześnie podstawy do rozbudowy systemu centralnych przestrzeni publicznych miasta.

 

Przestrzeń Zielona

Układ terenów zieleni, tworzących korytarz ekologiczny dla osiedli mieszkaniowych w Puławach

Zgłaszający:
Urząd Miasta Puławy

Uzasadnienie nagrody:
Wyróżnienie przyznano za stworzenie nowego elementu krystalizującego układ przestrzenny osiedla i podniesienie jakości życia mieszkańców przez kreowanie przestrzeni społecznych przekraczających powszechne standardy oraz tworzenie miejsc codziennej rekreacji.

Wyróżnienie specjalne

Plac Wolności w Dygowie

Zgłaszający:
Gmina Dygowo

Uzasadnienie nagrody:
Wyróżnienie przyznano za odkrycie potencjału miejsca i prawidłowe jego zagospodarowanie dla potrzeb społeczności lokalnych, nadając tym samym nowy charakter miejscowości.

 

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Kongresu Miast Polskich 16 września b.r.  w Kaliszu

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie